استخدام استانداری خوزستان سال ۹۴ (استخدام پیمانی)/۲۲ آذر

استخدام استانداری خوزستان سال ۹۴

برای مشاهده شرایط استخدام در سایت استانداری خوزستان اینجا کلیک کنید

برای مشاهده جدول رشته های مورد نظر اینجا کلیک نمایید

 آگهی استخدام پیمانی شهرداری های استان خوزستان

استانداری خوزستان برای تامین نیروی انسانی مورد نیاز شهرداریهای استان از محل سهمیه استخدامی شماره ۱۶۶۱۸۱ مورخ ۹۴/۰۷/۱۸ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور شماره ۳۵۶۵۶ مورخ ۹۴/۰۸/۱۷ سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور، در نظر دارد افراد واجد شرایط را از طریق برگزاری آزمون توانمندی های تخصصی، عملی ، مصاحبه و گزینش به صورت پیمانی برای خدمت در شهرهای استان به شرح زیر استخدام نماید.

ردیف عنوان پست سازمانی رشته شغلی محل جغرافیایی خدمت تعداد جنسیت شرایط احراز
۱ کارشناس امور اداری کارشناس امور اداری مینو شهر ۱ مرد و زن دارا بودن دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس در یکی از رشته های تحصیلی مدیریت (کلیه گرایش
ها)، به جز گرایش مدیریت ورزش -مهندسی صنایع (کلیه گرایش ها)- اقتصاد (کلیه گرایش ها)
۲ کارپرداز مسئول خدمات مالی مینو شهر ۱ مرد دارا بودن گواهینامه فوق دیپلم در رشته تحصیلی حسابداری (کلیه گرایش ها)
۳ حسابدار و مامور وصول حسابدار مینو شهر ۱ مرد وزن دارا بودن گواهینامه لیسانس یا فوق لیسانس در رشته تحصیلی حسابداری (کلیه گرایش ها)
۴ آتش نشان (راننده) راننده وسائط نقلیه تندروی سنگین برای تصدی پست آتش نشان (راننده) مینو شهر ۱ مرد دارابودن گواهینامه پایان تحصیلات کامل متوسطه- فوق دیپلم در تمام گرایشهای یکی از
رشته های مدیریت عملیات امداد و سوانح ، مدیریت عملیات امداد و نجات ، مدیریت امور
امداد- ایمنی و آتش نشانی – مدیریت عملیات حریق و حوادث – پیشگیری و ایمنی در برابر
حریق و حوادث اطفاء حریق پیشگیری – امداد و نجات -بهداشت حرفه ای – تربیت بدنی – برق
– تاسیسات- مکانیک – مخابرات- کامپیوتر *دارا بودن گواهینامه رانندگی با وسایل نقلیه
موتوری با حداکثر مجموع وزن و ظرفیت بار بیش از شش تن برای داوطلبین این رشته شغلی
الزامی است.
۵ متصدی اموردفتری،بایگانی و امور دبیرخانه شورای اسلامی شهر متصدی امور دفتری مینو شهر ۱ مرد و زن دارا بودن گواهی نامه پایان تحصیلات متوسطه- دارا بودن گواهی نامه فوق دیپلم در یکی
از رشته های حسابداری (کلیه گرایش ها)- کامپیوتر (کلیه گرایش ها )-فناوری اطلاعات -ارتباطات
-مدیریت (کلیه گرایش ها
۶ متصدی ارتباطات کاردان آتش نشان حمیدیه ۲ مرد دارابودن گواهینامه فوق دیپلم در تمام گرایش های یکی از رشته های مدیریت عملیات امداد
و سوانح- مدیریت عملیات امداد ونجات-مدیریت امور امداد-ایمنی و آتش نشانی –مدیریت عملیات
حریق و حوادث- پیشگیری و ایمنی در برابر حریق و حوادث اطفاء حریق – امداد و نجات –
بهداشت حرفه ای – تربیت بدنی – برق – تاسیسات- مکانیک- مخابرات- کامپیوتر- * دارا بودن
گواهینامه رانندگی پایه دو قدیم یا پایه سه جدید برای داوطلبین این رشته شغلی الزامی
است
۷ آتش نشان (راننده) راننده وسائط نقلیه تندروی سنگین برای تصدی پست آتش نشان (راننده) حمیدیه ۲ مرد دارابودن گواهینامه پایان تحصیلات کامل متوسطه- فوق دیپلم در تمام گرایشهای یکی از
رشته های مدیریت عملیات امداد و سوانح ، مدیریت عملیات امداد و نجات ، مدیریت امور
امداد- ایمنی و آتش نشانی – مدیریت عملیات حریق و حوادث – پیشگیری و ایمنی در برابر
حریق و حوادث اطفاء حریق – امداد و نجات -بهداشت حرفه ای – تربیت بدنی – برق – تاسیسات-
مکانیک – مخابرات- کامپیوتر *دارا بودن گواهینامه رانندگی با وسایل نقلیه موتوری با
حداکثر مجموع وزن و ظرفیت بار بیش از شش تن برای داوطلبین این رشته شغلی الزامی است.
۸ متصدی اموردفتری،بایگانی و امور دبیرخانه شورای اسلامی شهر متصدی امور دفتری حمیدیه ۱ مرد و زن دارا بودن گواهی نامه پایان تحصیلات متوسطه- دارا بودن گواهی نامه فوق دیپلم در یکی
از رشته های حسابداری (کلیه گرایش ها)- کامپیوتر (کلیه گرایش ها )-فناوری اطلاعات –
ارتباطات -مدیریت (کلیه گرایش ها
۹ کارشناس حقوقی کارشناس حقوقی رامهرمز ۱ مرد و زن دارابودن دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس در یکی از رشته های تحصیلی حقوق (گرایش حقوق
عمومی ،حقوق خصوصی،حقوق جزا و جرم شناسی،حقوق سبت اسناد و املاک)
۱۰ متصدی ارتباطات (آتش نشان) کاردان آتش نشان ایذه ۱ مرد دارابودن گواهینامه فوق دیپلم در تمام گرایش های یکی از رشته های مدیریت عملیات امداد
و سوانح- مدیریت عملیات امداد ونجات-مدیریت امور امداد-ایمنی و آتش نشانی –مدیریت عملیات
حریق و حوادث- پیشگیری و ایمنی در برابر حریق و حوادث اطفاء حریق – امداد و نجات –
بهداشت حرفه ای – تربیت بدنی – برق – تاسیسات- مکانیک- مخابرات- کامپیوتر- * دارا بودن
گواهینامه رانندگی پایه دو قدیم یا پایه سه جدید برای داوطلبین این رشته شغلی الزامی
است
۱۱ آتش نشان کاردان آتش نشان ایذه ۲ مرد دارابودن گواهینامه فوق دیپلم در تمام گرایش های یکی از رشته های مدیریت عملیات امداد
و سوانح- مدیریت عملیات امداد ونجات-مدیریت امور امداد-ایمنی و آتش نشانی –مدیریت عملیات
حریق و حوادث- پیشگیری و ایمنی در برابر حریق و حوادث اطفاء حریق – امداد و نجات –
بهداشت حرفه ای – تربیت بدنی – برق – تاسیسات- مکانیک- مخابرات- کامپیوتر- * دارا بودن
گواهینامه رانندگی پایه دو قدیم یا پایه سه جدید برای داوطلبین این رشته شغلی الزامی
است
۱۲ آتش نشان (راننده) راننده وسائط نقلیه تندروی سنگین برای تصدی پست آتش نشان (راننده) ایذه ۱ مرد دارابودن گواهینامه پایان تحصیلات کامل متوسطه- فوق دیپلم در تمام گرایشهای یکی از
رشته های مدیریت عملیات امداد و سوانح ، مدیریت عملیات امداد و نجات ، مدیریت امور
امداد- ایمنی و آتش نشانی – مدیریت عملیات حریق و حوادث – پیشگیری و ایمنی در برابر
حریق و حوادث اطفاء حریق – امداد و نجات -بهداشت حرفه ای – تربیت بدنی – برق – تاسیسات-
مکانیک – مخابرات- کامپیوتر *دارا بودن گواهینامه رانندگی با وسایل نقلیه موتوری با
حداکثر مجموع وزن و ظرفیت بار بیش از شش تن برای داوطلبین این رشته شغلی الزامی است.
۱۳ جمعدار و امین اموال مسئول خدمات مالی ایذه ۱ مرد دارا بودن گواهینامه فوق دیپلم در رشته تحصیلی حسابداری (کلیه گرایش ها)
۱۴ کارشناس خدمات شهری کارشناس محیط زیست ایذه ۱ مرد دارا بودن دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس در یکی از رشته های تحصیلی مهندسی محیط زیست
(گرایش ارزیابی و آمایش سرزمین ، مهندسی طراحی محیط زیست ) محیط زیست (گرایش برنامه
ریزی)برنامه ریزی مدیریت و آموزش محیط زیست – طراحی محیط زیست ، مهندسی عمران گرایش
محیط زیست مهندسی منابع طبیعی گرایش محیط زیست مهندسی
۱۵ کارشناس پیگیری مصوبات شورا کارشناس امور اداری ایذه ۱ مرد یا زن دارا بودن دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس در یکی از رشته های تحصیلی مدیریت (کلیه گرایش
ها)، به جز گرایش مدیریت ورزش -مهندسی صنایع (کلیه گرایش ها)- اقتصاد (کلیه گرایش ها)
۱۶ حسابدار حسابدار آغاجاری ۱ مرد و زن دارا بودن دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس در رشته تحصیلی حسابداری (کلیه گرایش ها)
۱۷ کار پرداز مسئول خدمات مالی آغاجاری ۱ مرد دارا بودن گواهینامه فوق دیپلم در رشته تحصیلی حسابداری (کلیه گرایش ها)
۱۸ کارشناس خدمات شهری کارشناس محیط زیست ملاثانی ۱ مرد دارا بودن دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس در یکی از رشته های تحصیلی مهندسی محیط زیست
(گرایش ارزیابی و آمایش سرزمین ، مهندسی طراحی محیط زیست ) محیط زیست (گرایش برنامه
ریزی)برنامه ریزی مدیریت و آموزش محیط زیست – طراحی محیط زیست ، مهندسی عمران گرایش
محیط زیست مهندسی منابع طبیعی گرایش محیط زیست مهندسی
۱۹ متصدی ارتباطات (آتش نشان) کاردان آتش نشان ملاثانی ۱ مرد دارابودن گواهینامه فوق دیپلم در تمام گرایش های یکی از رشته های مدیریت عملیات امداد
و سوانح- مدیریت عملیات امداد ونجات-مدیریت امور امداد-ایمنی و آتش نشانی –مدیریت عملیات
حریق و حوادث- پیشگیری و ایمنی در برابر حریق و حوادث اطفاء حریق – امداد و نجات –
بهداشت حرفه ای – تربیت بدنی – برق – تاسیسات- مکانیک- مخابرات- کامپیوتر-*دارا بودن
گواهینامه رانندگی پایه دو قدیم یا پایه سه جدید برای داوطلبین این رشته شغلی الزامی
است
۲۰ کارشناس روابط عمومی کارشناس روابط عمومی امیدیه ۱ مرد و زن دارا بودن دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس در یکی از رشته های تحصیلی مدیریت امور فرهنگی
–مطالعات فرهنگی و رسانه – علوم ارتباطات اجتماعی – علوم ارتباطات – ارتباط تصویری
–مدیریت رسانه
۲۱ کارشناس حقوقی کارشناس حقوقی امیدیه ۱ مرد و زن دارابودن دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس در یکی از رشته های تحصیلی حقوق (گرایش حقوق
عمومی ،حقوق خصوصی،حقوق جزا و جرم شناسی،حقوق اسناد و املاک)
۲۲ کارشناس فناوری اطلاعات کارشناس تحلیل گر سیستم امیدیه ۱ مرد و زن دارا بودن دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس در یکی از رشته های تحصیلی مهندسی کامپیوتر
(کلیه گرایشها)-مهندسی فناوری اطلاعات-مهندسی صنایع(کلیه گرایشها
۲۳ کارشناس شهرسازی کارشناس شهرسازی امیدیه ۱ مرد و زن دارا بودن دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس در یکی از رشته های تحصیلی شهرسازی برنامه
ریزی شهری منطقه ای – مدیریت شهری – برنامه ریزی منطقه ای – طراحی شهری – مهندسی شهرسازی
– جغرافیا و برنامه ریزی شهری
۲۴ آتش نشان (راننده) راننده وسائط نقلیه تندروی سنگین برای تصدی پست آتش نشان (راننده) امیدیه ۱ مرد دارابودن گواهینامه پایان تحصیلات کامل متوسطه- تمام گرایش های فوق دیپلم در یکی از
رشته های مدیریت عملیات امداد و سوانح ، مدیریت عملیات امداد و نجات ، مدیریت امور
امداد، ایمنی و آتش نشانی ، مدیریت عملیات حریق و حوادث ، پیشگیری و ایمنی در برابر
حریق و حوادث اطفاء حریق ، امداد و نجات ، بهداشت حرفه ای تربیت بدنی – برق-تاسیسات
– مکانیک – مخابرات -کامپیوتر *دارا بودن گواهینامه رانندگی با وسایل نقلیه موتوری
با حداکثر مجموع وزن و ظرفیت بار از شش تن برای داوطلبین این رشته شغلی الزامی است
۲۵ متصدی اموردفتری،بایگانی و امور دبیرخانه شورای اسلامی شهر متصدی امور دفتری ویس ۱ مرد و زن دارا بودن گواهی نامه پایان تحصیلات متوسطه- دارا بودن گواهی نامه فوق دیپلم در یکی
از رشته های حسابداری (کلیه گرایش ها)- کامپیوتر (کلیه گرایش ها )-فناوری اطلاعات و
ارتباطات -مدیریت (کلیه گرایش ها
۲۶ آتش نشان (راننده) راننده وسائط نقلیه تندروی سنگین برای تصدی پست آتش نشان (راننده) ویس ۱ مرد دارابودن گواهینامه پایان تحصیلات کامل متوسطه- تمام گرایش های فوق دیپلم در یکی از
رشته های مدیریت عملیات امداد و سوانح ، مدیریت عملیات امداد و نجات ، مدیریت امور
امداد، ایمنی و آتش نشانی ، مدیریت عملیات حریق و حوادث ، پیشگیری و ایمنی در برابر
حریق و حوادث اطفاء حریق ، امداد و نجات ، بهداشت حرفه ای تربیت بدنی – برق-تاسیسات
– مکانیک – مخابرات -کامپیوتر *دارا بودن گواهینامه رانندگی با وسایل نقلیه موتوری
با حداکثر مجموع وزن و ظرفیت بار از شش تن برای داوطلبین این رشته شغلی الزامی است.
۲۷ کارشناس خدمات شهری کارشناس محیط زیست ویس ۱ مرد دارا بودن دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس در یکی از رشته های تحصیلی مهندسی محیط زیست
(گرایش ارزیابی و آمایش سرزمین ، مهندسی طراحی محیط زیست ) محیط زیست (گرایش برنامه
ریزی)برنامه ریزی مدیریت و آموزش محیط زیست – طراحی محیط زیست ، مهندسی عمران گرایش
محیط زیست مهندسی منابع طبیعی گرایش محیط زیست مهندسی
۲۸ کارشناس حقوقی کارشناس حقوقی دزفول ۱ مرد دارابودن دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس در یکی از رشته های تحصیلی حقوق (گرایش حقوق
عمومی ،حقوق خصوصی،حقوق جزا و جرم شناسی،حقوق سبت اسناد و املاک)
۲۹ کارشناس شهرسازی کارشناس شهرسازی دزفول ۱ مرد و زن دارا بودن دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس در یکی از رشته های تحصیلی شهرسازی و منطقه
ای – مدیریت شهری – برنامه ریزی منطقه ای – طراحی شهری – مهندسی شهرسازی – جغرافیا
و برنامه ریزی شهری
۳۰ کارشناس حمل و نقل و ترافیک کارشناس امور حمل و نقل دزفول ۱ مرد دارا بودن دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس در یکی از رشته های تحصیلی مهندسی عمران (گرایش
مهندسی و برنامه ریزی حمل و نقل ) ، مهندسی ترافیک ، مهندسی حمل و نقل ، مهندسی تکنولوژی
حمل و نقل و ترافیک شهری
۳۱ آتش نشان (راننده) راننده وسائط نقلیه تندروی سنگین برای تصدی پست آتش نشان (راننده)) چوئبده ۲ مرد دارابودن گواهینامه پایان تحصیلات کامل متوسطه- تمام گرایش های فوق دیپلم در یکی از
رشته های مدیریت عملیات امداد و سوانح ، مدیریت عملیات امداد و نجات ، مدیریت امور
امداد، ایمنی و آتش نشانی ، مدیریت عملیات حریق و حوادث ، پیشگیری و ایمنی در برابر
حریق و حوادث اطفاء حریق ، امداد و نجات ، بهداشت حرفه ای تربیت بدنی – برق-تاسیسات
– مکانیک – مخابرات -کامپیوتر *دارا بودن گواهینامه رانندگی با وسایل نقلیه موتوری
با حداکثر مجموع وزن و ظرفیت بار از شش تن برای داوطلبین این رشته شغلی الزامی است.
۳۲ کارشناس عمران مهندس راه و ساختمان گتوند ۱ مرد و زن دارا بودن دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس در یکی از رشته های تحصیلی مهندسی عمران (گرایش
مهندسی و مدیریت ساخت ، گرایش سازه ، گرایش سیستمهای اطلاعات جغرافیایی ، عمران ) مدیریت
پروژه و ساخت ، طراحی محیط
۳۳ حسابدار حسابدار خرمشهر ۱ مرد و زن دارا بودن دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس در رشته تحصیلی حسابداری (کلیه گرایش ها)
۳۴ کار پرداز مسئول خدمات مالی خرمشهر ۱ مرد دارا بودن گواهینامه فوق دیپلم در رشته تحصیلی حسابداری (کلیه گرایش ها)
۳۵ کارشناس پیگیری مصوبات شورا کارشناس امور اداری خرمشهر ۱ مرد یا زن دارا بودن دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس در یکی از رشته های تحصیلی مدیریت (کلیه گرایش
ها)، به جز گرایش مدیریت ورزش -مهندسی صنایع (کلیه گرایش ها)- اقتصاد (کلیه گرایش ها)
۳۶ آتش نشان کاردان آتش نشان خرمشهر ۱۵ مرد دارابودن گواهینامه فوق دیپلم در تمام گرایش های یکی از رشته های مدیریت عملیات امداد
و سوانح- مدیریت عملیات امداد ونجات-مدیریت امور امداد-ایمنی و آتش نشانی –مدیریت عملیات
حریق و حوادث- پیشگیری و ایمنی در برابر حریق و حوادث اطفاء حریق – امداد و نجات –
بهداشت حرفه ای – تربیت بدنی – برق – تاسیسات-مکانیک- مخابرات- کامپیوتر-*دارا بودن
گواهینامه رانندگی پایه دو قدیم یا پایه سه جدید برای داوطلبین این رشته شغلی الزامی
است
۳۷ آتش نشان (راننده) راننده وسائط نقلیه تندروی سنگین برای تصدی پست آتش نشان (راننده) خرمشهر ۷ مرد دارابودن گواهینامه پایان تحصیلات کامل متوسطه- تمام گرایش های فوق دیپلم در یکی از
رشته های مدیریت عملیات امداد و سوانح ، مدیریت عملیات امداد و نجات ، مدیریت امور
امداد، ایمنی و آتش نشانی ، مدیریت عملیات حریق و حوادث ، پیشگیری و ایمنی در برابر
حریق و حوادث اطفاء حریق ، امداد و نجات ، بهداشت حرفه ای تربیت بدنی – برق-تاسیسات
– مکانیک – مخابرات -کامپیوتر *دارا بودن گواهینامه رانندگی با وسایل نقلیه موتوری
با حداکثر مجموع وزن و ظرفیت بار از شش تن برای داوطلبین این رشته شغلی الزامی است.
۳۸ کارشناس عمران مهندس راه و ساختمان شوشتر ۱ مرد و زن دارا بودن دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس در یکی از رشته های تحصیلی مهندسی عمران (گرایش
مهندسی و مدیریت ساخت ، گرایش سازه ، گرایش سیستمهای اطلاعات جغرافیایی ، عمران ) مدیریت
پروژه و ساخت ، طراحی محیط
۳۹ کارشناس خدمات شهری کارشناس محیط زیست شوشتر ۱ مرد دارا بودن دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس در یکی از رشته های تحصیلی مهندسی محیط زیست
(گرایش ارزیابی و آمایش سرزمین ، مهندسی طراحی محیط زیست ) محیط زیست (گرایش برنامه
ریزی)برنامه ریزی مدیریت و آموزش محیط زیست – طراحی محیط زیست ، مهندسی عمران گرایش
محیط زیست مهندسی منابع طبیعی گرایش محیط زیست مهندسی
۴۰ آتش نشان کاردان آتش نشان شوشتر ۱۵ مرد دارابودن گواهینامه فوق دیپلم در تمام گرایش های یکی از رشته های مدیریت عملیات امداد
و سوانح- مدیریت عملیات امداد ونجات-مدیریت امور امداد-ایمنی و آتش نشانی –مدیریت عملیات
حریق و حوادث- پیشگیری و ایمنی در برابر حریق و حوادث اطفاء حریق – امداد و نجات –
بهداشت حرفه ای – تربیت بدنی – برق – تاسیسات- مکانیک- مخابرات- کامپیوتر-*دارا بودن
گواهینامه رانندگی پایه دو قدیم یا پایه سه جدید برای داوطلبین این رشته شغلی الزامی
است
۴۱ آتش نشان (راننده) راننده وسائط نقلیه تندروی سنگین برای تصدی پست آتش نشان (راننده)) شوشتر ۷ مرد دارابودن گواهینامه پایان تحصیلات کامل متوسطه- تمام گرایش های فوق دیپلم در یکی از
رشته های مدیریت عملیات امداد و سوانح ، مدیریت عملیات امداد و نجات ، مدیریت امور
امداد، ایمنی و آتش نشانی ، مدیریت عملیات حریق و حوادث ، پیشگیری و ایمنی در برابر
حریق و حوادث اطفاء حریق ، امداد و نجات ، بهداشت حرفه ای تربیت بدنی – برق-تاسیسات
– مکانیک – مخابرات -کامپیوتر *دارا بودن گواهینامه رانندگی با وسایل نقلیه موتوری
با حداکثر مجموع وزن و ظرفیت بار از شش تن برای داوطلبین این رشته شغلی الزامی است.
۴۲ حسابدار حسابدار شوشتر ۲ مرد و زن دارا بودن دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس در رشته تحصیلی حسابداری (کلیه گرایش ها)
۴۳ کارشناس حمل و نقل و ترافیک کارشناس امور حمل و نقل شوشتر ۱ مرد و زن دارا بودن دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس در یکی از رشته های تحصیلی مهندسی عمران (گرایش
مهندسی و برنامه ریزی حمل و نقل ) ، مهندسی ترافیک ، مهندسی حمل و نقل ، مهندسی تکنولوژی
حمل و نقل و ترافیک شهری
۴۴ کار پرداز مسئول خدمات مالی شوشتر ۱ مرد دارا بودن گواهینامه فوق دیپلم در رشته تحصیلی حسابداری (کلیه گرایش ها)
۴۵ جمعدار و امین اموال مسئول خدمات مالی شوشتر ۱ مرد دارا بودن گواهینامه فوق دیپلم در رشته تحصیلی حسابداری (کلیه گرایش ها)
۴۶ کارشناس حقوقی و املاک کارشناس حقوقی هفتگل ۱ مرد دارابودن دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس در یکی از رشته های تحصیلی حقوق (گرایش حقوق
عمومی ،حقوق خصوصی،حقوق جزا و جرم شناسی،حقوق سبت اسناد و املاک)
۴۷ کار پرداز مسئول خدمات مالی هفتگل ۱ مرد دارا بودن گواهینامه فوق دیپلم در رشته تحصیلی حسابداری (کلیه گرایش ها)
۴۸ آتش نشان (راننده) راننده وسائط نقلیه تندروی سنگین برای تصدی پست آتش نشان (راننده)) میداوود ۱ مرد دارابودن گواهینامه پایان تحصیلات کامل متوسطه- تمام گرایش های فوق دیپلم در یکی از
رشته های مدیریت عملیات امداد و سوانح ، مدیریت عملیات امداد و نجات ، مدیریت امور
امداد، ایمنی و آتش نشانی ، مدیریت عملیات حریق و حوادث ، پیشگیری و ایمنی در برابر
حریق و حوادث اطفاء حریق ، امداد و نجات ، بهداشت حرفه ای تربیت بدنی – برق-تاسیسات
– مکانیک – مخابرات -کامپیوتر *دارا بودن گواهینامه رانندگی با وسایل نقلیه موتوری
با حداکثر مجموع وزن و ظرفیت بار از شش تن برای داوطلبین این رشته شغلی الزامی است..
۴۹ کار پرداز مسئول خدمات مالی ماهشهر ۲ مرد دارا بودن گواهینامه فوق دیپلم در رشته تحصیلی حسابداری (کلیه گرایش ها)
۵۰ متصدی اموردفتری،بایگانی و امور دبیرخانه شورای اسلامی شهر متصدی امور دفتری ماهشهر ۱ مرد و زن دارا بودن گواهی نامه پایان تحصیلات متوسطه- دارا بودن گواهی نامه فوق دیپلم در یکی
از رشته های حسابداری (کلیه گرایش ها)- کامپیوتر (کلیه گرایش ها )-فناوری اطلاعات و
ارتباطات -مدیریت (کلیه گرایش ها
۵۱ کارشناس عمران مهندس راه و ساختمان ماهشهر ۳ مرد و زن دارا بودن دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس در یکی از رشته های تحصیلی مهندسی عمران (گرایش
مهندسی و مدیریت ساخت ، گرایش سازه ، گرایش سیستمهای اطلاعات جغرافیایی ، عمران ) مدیریت
پروژه و ساخت ، طراحی محیط
۵۲ کارشناس روابط عمومی کارشناس روابط عمومی ماهشهر ۲ مرد و زن دارا بودن دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس در یکی از رشته های تحصیلی مدیریت امور فرهنگی
–مطالعات فرهنگی و رسانه – علوم ارتباطات اجتماعی – علوم ارتباطات – ارتباط تصویری
–مدیریت رسانه
۵۳ کارشناس فناوری اطلاعات کارشناس تحلیل گر سیستم ماهشهر ۱ مرد و زن دارا بودن دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس در یکی از رشته های تحصیلی مهندسی کامپیوتر
(کلیه گرایشها)-مهندسی فناوری اطلاعات-مهندسی صنایع(کلیه گرایشها)
۵۴ حسابدار حسابدار ماهشهر ۱ مرد و زن دارا بودن دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس در رشته تحصیلی حسابداری (کلیه گرایش ها)
۵۵ آتش نشان (راننده) راننده وسائط نقلیه تندروی سنگین برای تصدی پست آتش نشان (راننده)) ماهشهر ۲ مرد دارابودن گواهینامه پایان تحصیلات کامل متوسطه- تمام گرایش های فوق دیپلم در یکی از
رشته های مدیریت عملیات امداد و سوانح ، مدیریت عملیات امداد و نجات ، مدیریت امور
امداد، ایمنی و آتش نشانی ، مدیریت عملیات حریق و حوادث ، پیشگیری و ایمنی در برابر
حریق و حوادث اطفاء حریق ، امداد و نجات ، بهداشت حرفه ای تربیت بدنی – برق-تاسیسات
– مکانیک – مخابرات -کامپیوتر *دارا بودن گواهینامه رانندگی با وسایل نقلیه موتوری
با حداکثر مجموع وزن و ظرفیت بار از شش تن برای داوطلبین این رشته شغلی الزامی است.
۵۶ آتش نشان کاردان آتش نشان ماهشهر ۵ مرد دارابودن گواهینامه فوق دیپلم در تمام گرایش های یکی از رشته های مدیریت عملیات امداد
و سوانح- مدیریت عملیات امداد ونجات-مدیریت امور امداد-ایمنی و آتش نشانی –مدیریت عملیات
حریق و حوادث- پیشگیری و ایمنی در برابر حریق و حوادث اطفاء حریق – امداد و نجات –
بهداشت حرفه ای – تربیت بدنی – برق – تاسیسات- مکانیک- مخابرات- کامپیوتر-*دارا بودن
گواهینامه رانندگی پایه دو قدیم یا پایه سه جدید برای داوطلبین این رشته شغلی الزامی
است
۵۷ متصدی ارتباطات کاردان آتش نشان ماهشهر ۲ مرد دارابودن گواهینامه فوق دیپلم در تمام گرایش های یکی از رشته های مدیریت عملیات امداد
و سوانح- مدیریت عملیات امداد ونجات-مدیریت امور امداد-ایمنی و آتش نشانی –مدیریت عملیات
حریق و حوادث- پیشگیری و ایمنی در برابر حریق و حوادث اطفاء حریق – امداد و نجات –
بهداشت حرفه ای – تربیت بدنی – برق – تاسیسات- مکانیک- مخابرات- کامپیوتر-*دارا بودن
گواهینامه رانندگی پایه دو قدیم یا پایه سه جدید برای داوطلبین این رشته شغلی الزامی
است
۵۸ جمعدار و امین اموال مسئول خدمات مالی ماهشهر ۱ مرد دارا بودن گواهینامه فوق دیپلم در رشته تحصیلی حسابداری (کلیه گرایش ها)
۵۹ کارشناس امور مالی حسابدار ماهشهر ۱ مرد یا زن دارا بودن دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس در رشته تحصیلی حسابداری (کلیه گرایش ها)
۶۰ کارشناس املاک کارشناس حقوقی ماهشهر ۱ مرد و زن دارابودن دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس در یکی از رشته های تحصیلی حقوق (گرایش حقوق
عمومی ،حقوق خصوصی،حقوق جزا و جرم شناسی،حقوق سبت اسناد و املاک)
۶۱ متصدی اموردفتر وبایگانی متصدی امور دفتری ماهشهر ۱ مرد و زن دارا بودن گواهی نامه پایان تحصیلات متوسطه- دارا بودن گواهی نامه فوق دیپلم در یکی
از رشته های حسابداری (کلیه گرایش ها)- کامپیوتر (کلیه گرایش ها )-فناوری اطلاعات و
ارتباطات -مدیریت (کلیه گرایش ها
۶۲ کارشناس آتش نشان کارشناس آتش نشان ماهشهر ۱ مرد دارا بودن دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس در رشته تحصیلی مدیریت و فرماندهی عملیات
در حریق و حوادث – آتش نشانی و خدمات ایمنی –حفاظت و بهداشت کار- مدیریت عملیات و امداد
و نجات –مدیریت امداد و سوانح –مهندسی برق (کلیه گرایش ها)-مهندسی مکانیک (کلیه گرایشها)
۶۳ آتش نشان (راننده) راننده وسائط نقلیه تندروی سنگین برای تصدی پست آتش نشان (راننده)) زهره ۲ مرد دارابودن گواهینامه پایان تحصیلات کامل متوسطه- تمام گرایش های فوق دیپلم در یکی از
رشته های مدیریت عملیات امداد و سوانح ، مدیریت عملیات امداد و نجات ، مدیریت امور
امداد، ایمنی و آتش نشانی ، مدیریت عملیات حریق و حوادث ، پیشگیری و ایمنی در برابر
حریق و حوادث اطفاء حریق ، امداد و نجات ، بهداشت حرفه ای تربیت بدنی – برق-تاسیسات
– مکانیک – مخابرات -کامپیوتر *دارا بودن گواهینامه رانندگی با وسایل نقلیه موتوری
با حداکثر مجموع وزن و ظرفیت بار بیش از شش تن برای داوطلبین این رشته شغلی الزامی
است.
۶۴ کارشناس امور اداری کارشناس امور اداری اروند کنار ۱ مرد وزن دارا بودن دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس در یکی از رشته های تحصیلی مدیریت (کلیه گرایش
ها)، به جز گرایش مدیریت ورزش ، مهندسی صنایع (کلیه گرایش ها)، اقتصاد (کلیه گرایش
ها)
۶۵ جمعدار و امین اموال مسئول خدمات مالی اروند کنار ۱ مرد دارا بودن گواهینامه فوق دیپلم در رشته تحصیلی حسابداری (کلیه گرایش ها)
۶۶ آتش نشان (راننده) راننده وسائط نقلیه تندروی سنگین برای تصدی پست آتش نشان (راننده)) اروند کنار ۲ مرد دارابودن گواهینامه پایان تحصیلات کامل متوسطه- تمام گرایش های فوق دیپلم در یکی از
رشته های مدیریت عملیات امداد و سوانح ، مدیریت عملیات امداد و نجات ، مدیریت امور
امداد، ایمنی و آتش نشانی ، مدیریت عملیات حریق و حوادث ، پیشگیری و ایمنی در برابر
حریق و حوادث اطفاء حریق ، امداد و نجات ، بهداشت حرفه ای تربیت بدنی – برق-تاسیسات
– مکانیک – مخابرات -کامپیوتر *دارا بودن گواهینامه رانندگی با وسایل نقلیه موتوری
با حداکثر مجموع وزن و ظرفیت بار از شش تن برای داوطلبین این رشته شغلی الزامی است.
۶۷ حسابدار حسابدار میانرود ۱ مرد و زن دارا بودن دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس در رشته تحصیلی حسابداری (کلیه گرایش ها)
۶۸ کارشناس روابط عمومی کارشناس روابط عمومی شادگان ۱ مرد دارا بودن دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس در یکی از رشته های تحصیلی مدیریت امور فرهنگی
–مطالعات فرهنگی و رسانه – علوم ارتباطات اجتماعی – علوم ارتباطات – ارتباط تصویری
–مدیریت رسانه
۶۹ جمعدار و امین اموال مسئول خدمات مالی چمران ۱ مرد دارا بودن گواهینامه فوق دیپلم در رشته تحصیلی حسابداری (کلیه گرایش ها)
۷۰ کار پرداز مسئول خدمات مالی چمران ۱ مرد دارا بودن گواهینامه فوق دیپلم در رشته تحصیلی حسابداری (کلیه گرایش ها)
۷۱ کارشناس خدمات شهری کارشناس محیط زیست چمران ۱ مرد دارا بودن دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس در یکی از رشته های تحصیلی مهندسی محیط زیست
(گرایش ارزیابی و آمایش سرزمین ، مهندسی طراحی محیط زیست ) محیط زیست (گرایش برنامه
ریزی)برنامه ریزی مدیریت و آموزش محیط زیست – طراحی محیط زیست ، مهندسی عمران گرایش
محیط زیست مهندسی منابع طبیعی گرایش محیط زیست مهندسی
۷۲ متصدی اموردفتری،بایگانی و امور دبیرخانه شورای اسلامی شهر متصدی امور دفتری چمران ۱ مرد و زن دارا بودن گواهی نامه پایان تحصیلات متوسطه- دارا بودن گواهی نامه فوق دیپلم در یکی
از رشته های حسابداری (کلیه گرایش ها)- کامپیوتر (کلیه گرایش ها )-فناوری اطلاعات و
ارتباطات -مدیریت (کلیه گرایش ها
۷۳ حسابدار حسابدار لالی ۱ مرد و زن دارا بودن دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس در رشته تحصیلی حسابداری (کلیه گرایش ها)
۷۴ کارشناس شهرسازی کارشناس شهرسازی لالی ۱ مرد و زن دارا بودن دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس در یکی از رشته های تحصیلی شهرسازی و منطقه
ای – مدیریت شهری – برنامه ریزی منطقه ای – طراحی شهری – مهندسی شهرسازی – جغرافیا
و برنامه ریزی شهری
۷۵ آتش نشان (راننده) راننده وسائط نقلیه تندروی سنگین برای تصدی پست آتش نشان (راننده)) لالی ۲ مرد د ارابودن گواهینامه پایان تحصیلات کامل متوسطه- تمام گرایش های فوق دیپلم در یکی از
رشته های مدیریت عملیات امداد و سوانح ، مدیریت عملیات امداد و نجات ، مدیریت امور
امداد، ایمنی و آتش نشانی ، مدیریت عملیات حریق و حوادث ، پیشگیری و ایمنی در برابر
حریق و حوادث اطفاء حریق ، امداد و نجات ، بهداشت حرفه ای تربیت بدنی – برق-تاسیسات
– مکانیک – مخابرات -کامپیوتر *دارا بودن گواهینامه رانندگی با وسایل نقلیه موتوری
با حداکثر مجموع وزن و ظرفیت بار از شش تن برای داوطلبین این رشته شغلی الزامی است.
۷۶ کارشناس املاک کارشناس حقوقی شوش ۱ مرد و زن دارابودن دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس در یکی از رشته های تحصیلی حقوق (گرایش حقوق
عمومی ،حقوق خصوصی،حقوق جزا و جرم شناسی،حقوق سبت اسناد و املاک)
۷۷ کارشناس شهرسازی کارشناس شهرسازی شوش ۱ مرد و زن دارا بودن دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس در یکی از رشته های تحصیلی شهرسازی و منطقه
ای – مدیریت شهری – برنامه ریزی منطقه ای – طراحی شهری – مهندسی شهرسازی – جغرافیا
و برنامه ریزی شهری
۷۸ کارشناس طرح و توسعه فضای سبز کارشناس امور باغبانی شوش ۱ مرد دارا بودن دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس در یکی از رشته های تحصیلی مهندسی کشاورزی
(کلیه گرایشها) – معماری منظر-مهندسی فضای سبز
۷۹ کار پرداز مسئول خدمات مالی شوش ۱ مرد دارا بودن گواهینامه فوق دیپلم در رشته تحصیلی حسابداری (کلیه گرایش ها)
۸۰ کارشناس پیگیری مصوبات شورا کارشناس امور اداری شوش ۱ مرد دارا بودن دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس در یکی از رشته های تحصیلی مدیریت (کلیه گرایش
ها)، به جز گرایش مدیریت ورزش -مهندسی صنایع (کلیه گرایش ها)- اقتصاد (کلیه گرایش ها)
۸۱ متصدی اموردفتری،بایگانی و امور دبیرخانه شورای اسلامی شهر متصدی امور دفتری شوش ۱ مرد و زن دارا بودن گواهی نامه پایان تحصیلات متوسطه- دارا بودن گواهی نامه فوق دیپلم در یکی
از رشته های حسابداری (کلیه گرایش ها)- کامپیوتر (کلیه گرایش ها )-فناوری اطلاعات و
ارتباطات -مدیریت (کلیه گرایش ها
۸۲ کارشناس عمران مهندس راه و ساختمان شوش ۱ مرد و زن دارا بودن دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس در یکی از رشته های تحصیلی مهندسی عمران (گرایش
مهندسی و مدیریت ساخت ، گرایش سازه ، گرایش سیستمهای اطلاعات جغرافیایی ، عمران ) مدیریت
پروژه و ساخت ، طراحی محیط
۸۳ جمعدار و امین اموال مسئول خدمات مالی شوش ۱ مرد دارا بودن گواهینامه فوق دیپلم در رشته تحصیلی حسابداری (کلیه گرایش ها)
۸۴ کارشناس حقوقی و املاک کارشناس حقوقی شوش ۱ مرد دارابودن دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس در یکی از رشته های تحصیلی حقوق (گرایش حقوق
عمومی ،حقوق خصوصی،حقوق جزا و جرم شناسی،حقوق سبت اسناد و املاک)
۸۵ کارشناس فضای سبز کارشناس امور باغبانی شوش ۱ مرد دارا بودن دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس در یکی از رشته های تحصیلی مهندسی کشاورزی
(کلیه گرایشها) – معماری منظر-مهندسی فضای سبز
۸۶ متصدی ارتباطات کاردان آتش نشان شوش ۱ مرد دارابودن گواهینامه فوق دیپلم در تمام گرایش های یکی از رشته های مدیریت عملیات امداد
و سوانح- مدیریت عملیات امداد ونجات-مدیریت امور امداد-ایمنی و آتش نشانی –مدیریت عملیات
حریق و حوادث- پیشگیری و ایمنی در برابر حریق و حوادث اطفاء حریق – امداد و نجات –
بهداشت حرفه ای – تربیت بدنی – برق – تاسیسات- مکانیک- مخابرات- کامپیوتر-*دارا بودن
گواهینامه رانندگی پایه دو قدیم یا پایه سه جدید برای داوطلبین این رشته شغلی الزامی
است
۸۷ کارشناس عمران مهندس راه و ساختمان هندیجان ۱ مرد وزن دارا بودن دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس در یکی از رشته های تحصیلی مهندسی عمران (گرایش
مهندسی و مدیریت ساخت ، گرایش سازه ، گرایش سیستمهای اطلاعات جغرافیایی ، عمران ) مدیریت
پروژه و ساخت ، طراحی محیط
۸۸ کارشناس عمران مهندس راه و ساختمان رامشیر ۱ مرد وزن دارا بودن دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس در یکی از رشته های تحصیلی مهندسی عمران (گرایش
مهندسی و مدیریت ساخت ، گرایش سازه ، گرایش سیستمهای اطلاعات جغرافیایی ، عمران ) مدیریت
پروژه و ساخت ، طراحی محیط
۸۹ متصدی ارتباطات کاردان آتش نشان رامشیر ۱ مرد دارابودن گواهینامه فوق دیپلم در تمام گرایش های یکی از رشته های مدیریت عملیات امداد
و سوانح- مدیریت عملیات امداد ونجات-مدیریت امور امداد-ایمنی و آتش نشانی –مدیریت عملیات
حریق و حوادث- پیشگیری و ایمنی در برابر حریق و حوادث اطفاء حریق – امداد و نجات –
بهداشت حرفه ای – تربیت بدنی – برق – تاسیسات- مکانیک- مخابرات- کامپیوتر-*دارا بودن
گواهینامه رانندگی پایه دو قدیم یا پایه سه جدید برای داوطلبین این رشته شغلی الزامی
است
۹۰ آتش نشان (راننده) راننده وسائط نقلیه تندروی سنگین برای تصدی پست آتش نشان (راننده)) رامشیر ۱ مرد دارابودن گواهینامه پایان تحصیلات کامل متوسطه- تمام گرایش های فوق دیپلم در یکی از
رشته های مدیریت عملیات امداد و سوانح ، مدیریت عملیات امداد و نجات ، مدیریت امور
امداد، ایمنی و آتش نشانی ، مدیریت عملیات حریق و حوادث ، پیشگیری و ایمنی در برابر
حریق و حوادث اطفاء حریق ، امداد و نجات ، بهداشت حرفه ای تربیت بدنی – برق-تاسیسات
– مکانیک – مخابرات -کامپیوتر *دارا بودن گواهینامه رانندگی با وسایل نقلیه موتوری
با حداکثر مجموع وزن و ظرفیت بار از شش تن برای داوطلبین این رشته شغلی الزامی است.
۹۱ کارپرداز مسئول خدمات مالی رامشیر ۱ مرد دارا بودن گواهینامه فوق دیپلم در رشته تحصیلی حسابداری (کلیه گرایش ها)
۹۲ جمعدار و امین اموال مسئول خدمات مالی رامشیر ۱ مرد دارا بودن گواهینامه فوق دیپلم در رشته تحصیلی حسابداری (کلیه گرایش ها)
۹۳ کارپرداز مسئول خدمات مالی سوسنگرد ۱ مرد دارا بودن گواهینامه فوق دیپلم در رشته تحصیلی حسابداری (کلیه گرایش ها)
۹۴ آتش نشان (راننده) راننده وسائط نقلیه تندروی سنگین برای تصدی پست آتش نشان (راننده)) سوسنگرد ۱ مرد دارابودن گواهینامه پایان تحصیلات کامل متوسطه- تمام گرایش های فوق دیپلم در یکی از
رشته های مدیریت عملیات امداد و سوانح ، مدیریت عملیات امداد و نجات ، مدیریت امور
امداد، ایمنی و آتش نشانی ، مدیریت عملیات حریق و حوادث ، پیشگیری و ایمنی در برابر
حریق و حوادث اطفاء حریق ، امداد و نجات ، بهداشت حرفه ای تربیت بدنی – برق-تاسیسات
– مکانیک – مخابرات -کامپیوتر *دارا بودن گواهینامه رانندگی با وسایل نقلیه موتوری
با حداکثر مجموع وزن و ظرفیت بار از شش تن برای داوطلبین این رشته شغلی الزامی است.
۹۵ کارشناس شهرسازی کارشناس شهرسازی سوسنگرد ۱ مرد و زن دارا بودن دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس در یکی از رشته های تحصیلی شهرسازی و منطقه
ای – مدیریت شهری – برنامه ریزی منطقه ای – طراحی شهری – مهندسی شهرسازی – جغرافیا
و برنامه ریزی شهری
۹۶ کارشناس فناوری اطلاعات کارشناس تحلیل گر سیستم بندر امام خمینی ۱ مرد و زن دارا بودن دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس در یکی از رشته های تحصیلی مهندسی کامپیوتر
(کلیه گرایشها)-مهندسی فناوری اطلاعات-مهندسی صنایع(کلیه گرایشها)
۹۷ کارشناس شهرسازی کارشناس شهرسازی بندر امام خمینی ۱ مرد و زن دارا بودن دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس در یکی از رشته های تحصیلی شهرسازی و منطقه
ای – مدیریت شهری – برنامه ریزی منطقه ای – طراحی شهری – مهندسی شهرسازی – جغرافیا
و برنامه ریزی شهری
۹۸ کارشناس خدمات شهری کارشناس محیط زیست بندر امام خمینی ۱ مرد دارا بودن دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس در یکی از رشته های تحصیلی مهندسی محیط زیست
(گرایش ارزیابی و آمایش سرزمین ، مهندسی طراحی محیط زیست ) محیط زیست (گرایش برنامه
ریزی)برنامه ریزی مدیریت و آموزش محیط زیست – طراحی محیط زیست ، مهندسی عمران گرایش
محیط زیست مهندسی منابع طبیعی گرایش محیط زیست مهندسی
۹۹ کارشناس فضای سبز کارشناس امور باغبانی بندر امام خمینی ۱ مرد دارا بودن دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس در یکی از رشته های تحصیلی مهندسی کشاورزی
(کلیه گرایشها) – معماری منظر-مهندسی فضای سبز
۱۰۰ کارشناس طرح و توسعه فضای سبز کارشناس امور باغبانی بندر امام خمینی ۱ مرد دارا بودن دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس در یکی از رشته های تحصیلی مهندسی کشاورزی
(کلیه گرایشها) – معماری منظر-مهندسی فضای سبز
۱۰۱ کارشناس حمل و نقل و ترافیک کارشناس امور حمل و نقل بندر امام خمینی ۱ مرد و زن دارا بودن دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس در یکی از رشته های تحصیلی مهندسی عمران (گرایش
مهندسی و برنامه ریزی حمل و نقل ) ، مهندسی ترافیک ، مهندسی حمل و نقل ، مهندسی تکنولوژی
حمل و نقل و ترافیک شهری
۱۰۲ آتش نشان (راننده) راننده وسائط نقلیه تندروی سنگین برای تصدی پست آتش نشان (راننده)) بندر امام خمینی ۴ مرد دارابودن گواهینامه پایان تحصیلات کامل متوسطه- تمام گرایش های فوق دیپلم در یکی از
رشته های مدیریت عملیات امداد و سوانح ، مدیریت عملیات امداد و نجات ، مدیریت امور
امداد، ایمنی و آتش نشانی ، مدیریت عملیات حریق و حوادث ، پیشگیری و ایمنی در برابر
حریق و حوادث اطفاء حریق ، امداد و نجات ، بهداشت حرفه ای تربیت بدنی – برق-تاسیسات
– مکانیک – مخابرات -کامپیوتر *دارا بودن گواهینامه رانندگی با وسایل نقلیه موتوری
با حداکثر مجموع وزن و ظرفیت بار از شش تن برای داوطلبین این رشته شغلی الزامی است.
۱۰۳ کارشناس امور اداری کارشناس امور اداری بندر امام خمینی ۱ مرد وزن دارا بودن دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس در یکی از رشته های تحصیلی مدیریت (کلیه گرایش
ها)، به جز گرایش مدیریت ورزش ، مهندسی صنایع (کلیه گرایش ها)، اقتصاد (کلیه گرایش
ها)
۱۰۴ جمعدار و امین اموال مسئول خدمات مالی بندر امام خمینی ۱ مرد دارا بودن گواهینامه فوق دیپلم در رشته تحصیلی حسابداری (کلیه گرایش ها)
۱۰۵ حسابدار حسابدار بندر امام خمینی ۱ مرد و زن دارا بودن دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس در رشته تحصیلی حسابداری (کلیه گرایش ها)
۱۰۶ کارشناس امور اداری کارشناس امور اداری آبادان ۱ مرد وزن دارا بودن دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس در یکی از رشته های تحصیلی مدیریت (کلیه گرایش
ها)، به جز گرایش مدیریت ورزش ، مهندسی صنایع (کلیه گرایش ها)، اقتصاد (کلیه گرایش
ها)
۱۰۷ کارشناس حراست مامور حراست آبادان ۴ مرد دارا بودن دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس در یکی از رشته های تحصیلی مدیریت (کلیه گرایش
ها) به جز گرایش مدیریت ورزش ، علوم اجتماعی (کلیه گرایش ها ) ، روانشناسی (کلیه گرایش
ها) ، علوم سیاسی ، حقوق (کلیه گرایش ها )
۱۰۸ متصدی اموردفتری،بایگانی و امور دبیرخانه شورای اسلامی شهر متصدی امور دفتری آبادان ۱ مرد و زن دارا بودن گواهی نامه پایان تحصیلات متوسطه- دارا بودن گواهی نامه فوق دیپلم در یکی
از رشته های حسابداری (کلیه گرایش ها)- کامپیوتر (کلیه گرایش ها )-فناوری اطلاعات و
ارتباطات -مدیریت (کلیه گرایش ها
۱۰۹ کارشناس روابط عمومی کارشناس روابط عمومی آبادان ۲ مرد و زن دارا بودن دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس در یکی از رشته های تحصیلی مدیریت امور فرهنگی
–مطالعات فرهنگی و رسانه – علوم ارتباطات اجتماعی – علوم ارتباطات – ارتباط تصویری
–مدیریت رسانه
۱۱۰ متصدی اموردفتری و بایگانی متصدی امور دفتری آبادان ۴ مرد و زن دارا بودن گواهی نامه پایان تحصیلات متوسطه- دارا بودن گواهی نامه فوق دیپلم در یکی
از رشته های حسابداری (کلیه گرایش ها)- کامپیوتر (کلیه گرایش ها )-فناوری اطلاعات و
ارتباطات -مدیریت (کلیه گرایش ها
۱۱۱ کارشناس شهرسازی کارشناس شهرسازی آبادان ۵ مرد و زن دارا بودن دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس در یکی از رشته های تحصیلی شهرسازی و منطقه
ای – مدیریت شهری – برنامه ریزی منطقه ای – طراحی شهری – مهندسی شهرسازی – جغرافیا
و برنامه ریزی شهری
۱۱۲ کارشناس برنامه ریزی کارشناس برنامه ریزی آبادان ۱ مرد و زن دارا بودن دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس در یکی از رشته های مدیریت (کلیه گرایش ها
بجز مدیریت امور فرهنگی ومدیریت ورزش)-مهندسی صنایع(کلیه گرایشها)-مهندسی مالی – حسابداری
(کلیه گرایشها)
۱۱۳ کارشناس بودجه کارشناس برنامه ریزی آبادان ۲ مرد و زن دارا بودن دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس در یکی از رشته های مدیریت (کلیه گرایش ها
بجز مدیریت امور فرهنگی ومدیریت ورزش)-مهندسی صنایع(کلیه گرایشها)-مهندسی مالی – حسابداری
(کلیه گرایشها)
۱۱۴ کارپرداز مسئول خدمات مالی آبادان ۱ مرد دارا بودن گواهینامه فوق دیپلم در رشته تحصیلی حسابداری (کلیه گرایش ها)
۱۱۵ کارشناس حمل و نقل کارشناس امور حمل و نقل آبادان ۱ مرد و زن دارا بودن دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس در یکی از رشته های تحصیلی مهندسی عمران (گرایش
مهندسی و برنامه ریزی حمل و نقل ) ، مهندسی ترافیک ، مهندسی حمل و نقل ، مهندسی تکنولوژی
حمل و نقل و ترافیک شهری
۱۱۶ کارشناس عمران مهندس راه و ساختمان آبادان ۳ مرد وزن دارا بودن دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس در یکی از رشته های تحصیلی مهندسی عمران (گرایش
مهندسی و مدیریت ساخت ، گرایش سازه ، گرایش سیستمهای اطلاعات جغرافیایی ، عمران ) مدیریت
پروژه و ساخت ، طراحی محیط
۱۱۷ کارشناس خدمات شهری کارشناس محیط زیست آبادان ۱۰ مرد دارا بودن دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس در یکی از رشته های تحصیلی مهندسی محیط زیست
(گرایش ارزیابی و آمایش سرزمین ، مهندسی طراحی محیط زیست ) محیط زیست (گرایش برنامه
ریزی)برنامه ریزی مدیریت و آموزش محیط زیست – طراحی محیط زیست ، مهندسی عمران گرایش
محیط زیست مهندسی منابع طبیعی گرایش محیط زیست مهندسی
۱۱۸ کارشناس فضای سبز کارشناس امور باغبانی آبادان ۳ مرد دارا بودن دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس در یکی از رشته های تحصیلی مهندسی کشاورزی
(کلیه گرایشها) – معماری منظر-مهندسی فضای سبز
۱۱۹ آتش نشان کاردان آتش نشان آبادان ۱۱ مرد دارابودن گواهینامه فوق دیپلم در تمام گرایش های یکی از رشته های مدیریت عملیات امداد
و سوانح- مدیریت عملیات امداد ونجات-مدیریت امور امداد-ایمنی و آتش نشانی –مدیریت عملیات
حریق و حوادث- پیشگیری و ایمنی در برابر حریق و حوادث اطفاء حریق – امداد و نجات –
بهداشت حرفه ای – تربیت بدنی – برق – تاسیسات- مکانیک- مخابرات- کامپیوتر-*دارا بودن
گواهینامه رانندگی پایه دو قدیم یا پایه سه جدید برای داوطلبین این رشته شغلی الزامی
است
۱۲۰ آتش نشان (راننده) راننده وسائط نقلیه تندروی سنگین برای تصدی پست آتش نشان (راننده)) آبادان ۶ مرد دارابودن گواهینامه پایان تحصیلات کامل متوسطه- تمام گرایش های فوق دیپلم در یکی از
رشته های مدیریت عملیات امداد و سوانح ، مدیریت عملیات امداد و نجات ، مدیریت امور
امداد، ایمنی و آتش نشانی ، مدیریت عملیات حریق و حوادث ، پیشگیری و ایمنی در برابر
حریق و حوادث اطفاء حریق ، امداد و نجات ، بهداشت حرفه ای تربیت بدنی – برق-تاسیسات
– مکانیک – مخابرات -کامپیوتر *دارا بودن گواهینامه رانندگی با وسایل نقلیه موتوری
با حداکثر مجموع وزن و ظرفیت بار از شش تن برای داوطلبین این رشته شغلی الزامی است.
۱۲۱ متصدی ارتباطات کاردان آتش نشان آبادان ۳ مرد دارابودن گواهینامه فوق دیپلم در تمام گرایش های یکی از رشته های مدیریت عملیات امداد
و سوانح- مدیریت عملیات امداد ونجات-مدیریت امور امداد-ایمنی و آتش نشانی –مدیریت عملیات
حریق و حوادث- پیشگیری و ایمنی در برابر حریق و حوادث اطفاء حریق – امداد و نجات –
بهداشت حرفه ای – تربیت بدنی – برق – تاسیسات- مکانیک- مخابرات- کامپیوتر-*دارا بودن
گواهینامه رانندگی پایه دو قدیم یا پایه سه جدید برای داوطلبین این رشته شغلی الزامی
است
۱۲۲ کارشناس خدمات شهری کارشناس محیط زیست بهبهان ۱ مرد دارا بودن دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس در یکی از رشته های تحصیلی مهندسی محیط زیست
(گرایش ارزیابی و آمایش سرزمین ، مهندسی طراحی محیط زیست ) محیط زیست (گرایش برنامه
ریزی)برنامه ریزی مدیریت و آموزش محیط زیست – طراحی محیط زیست ، مهندسی عمران گرایش
محیط زیست مهندسی منابع طبیعی گرایش محیط زیست مهندسی
۱۲۳ کارشناس فضای سبز کارشناس امور باغبانی بهبهان ۱ مرد دارا بودن دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس در یکی از رشته های تحصیلی مهندسی کشاورزی
(کلیه گرایشها) – معماری منظر-مهندسی فضای سبز
۱۲۴ آتش نشان (راننده) راننده وسائط نقلیه تندروی سنگین برای تصدی پست آتش نشان (راننده)) بهبهان ۵ مرد دارابودن گواهینامه پایان تحصیلات کامل متوسطه- تمام گرایش های فوق دیپلم در یکی از
رشته های مدیریت عملیات امداد و سوانح ، مدیریت عملیات امداد و نجات ، مدیریت امور
امداد، ایمنی و آتش نشانی ، مدیریت عملیات حریق و حوادث ، پیشگیری و ایمنی در برابر
حریق و حوادث اطفاء حریق ، امداد و نجات ، بهداشت حرفه ای تربیت بدنی – برق-تاسیسات
– مکانیک – مخابرات -کامپیوتر *دارا بودن گواهینامه رانندگی با وسایل نقلیه موتوری
با حداکثر مجموع وزن و ظرفیت بار از شش تن برای داوطلبین این رشته شغلی الزامی است.
۱۲۵ متصدی ارتباطات کاردان آتش نشان بهبهان ۲ مرد دارابودن گواهینامه فوق دیپلم در تمام گرایش های یکی از رشته های مدیریت عملیات امداد
و سوانح- مدیریت عملیات امداد ونجات-مدیریت امور امداد-ایمنی و آتش نشانی –مدیریت عملیات
حریق و حوادث- پیشگیری و ایمنی در برابر حریق و حوادث اطفاء حریق – امداد و نجات –
بهداشت حرفه ای – تربیت بدنی – برق – تاسیسات- مکانیک- مخابرات- کامپیوتر-*دارا بودن
گواهینامه رانندگی پایه دو قدیم یا پایه سه جدید برای داوطلبین این رشته شغلی الزامی
است
۱۲۶ آتش نشان کاردان آتش نشان مشراگه ۱ مرد دارابودن گواهینامه فوق دیپلم در تمام گرایش های یکی از رشته های مدیریت عملیات امداد
و سوانح- مدیریت عملیات امداد ونجات-مدیریت امور امداد-ایمنی و آتش نشانی –مدیریت عملیات
حریق و حوادث- پیشگیری و ایمنی در برابر حریق و حوادث اطفاء حریق – امداد و نجات –
بهداشت حرفه ای – تربیت بدنی – برق – تاسیسات- مکانیک- مخابرات- کامپیوتر-*دارا بودن
گواهینامه رانندگی پایه دو قدیم یا پایه سه جدید برای داوطلبین این رشته شغلی الزامی
است
۱۲۷ کارشناس امور اداری کارشناس امور اداری دارخوین ۱ مرد وزن دارا بودن دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس در یکی از رشته های تحصیلی مدیریت (کلیه گرایش
ها)، به جز گرایش مدیریت ورزش ، مهندسی صنایع (کلیه گرایش ها)، اقتصاد (کلیه گرایش
ها)
۱۲۸ آتش نشان (راننده) راننده وسائط نقلیه تندروی سنگین برای تصدی پست آتش نشان (راننده)) دارخوین ۳ مرد دارابودن گواهینامه پایان تحصیلات کامل متوسطه- تمام گرایش های فوق دیپلم در یکی از
رشته های مدیریت عملیات امداد و سوانح ، مدیریت عملیات امداد و نجات ، مدیریت امور
امداد، ایمنی و آتش نشانی ، مدیریت عملیات حریق و حوادث ، پیشگیری و ایمنی در برابر
حریق و حوادث اطفاء حریق ، امداد و نجات ، بهداشت حرفه ای تربیت بدنی – برق-تاسیسات
– مکانیک – مخابرات -کامپیوتر *دارا بودن گواهینامه رانندگی با وسایل نقلیه موتوری
با حداکثر مجموع وزن و ظرفیت بار از شش تن برای داوطلبین این رشته شغلی الزامی است.
۱۲۹ کارشناس خدمات شهری کارشناس محیط زیست دارخوین ۱ مرد دارا بودن دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس در یکی از رشته های تحصیلی مهندسی محیط زیست
(گرایش ارزیابی و آمایش سرزمین ، مهندسی طراحی محیط زیست ) محیط زیست (گرایش برنامه
ریزی)برنامه ریزی مدیریت و آموزش محیط زیست – طراحی محیط زیست ، مهندسی عمران گرایش
محیط زیست مهندسی منابع طبیعی گرایش محیط زیست مهندسی
۱۳۰ کارشناس امور مالی حسابدار دارخوین ۱ مرد یا زن دارا بودن دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس در رشته تحصیلی حسابداری (کلیه گرایش ها)
۱۳۱ جمعدار و امین اموال مسئول خدمات مالی دارخوین ۱ مرد دارا بودن گواهینامه فوق دیپلم در رشته تحصیلی حسابداری (کلیه گرایش ها)
۱۳۲ متصدی اموردفتری و بایگانی متصدی امور دفتری دارخوین ۱ مرد و زن دارا بودن گواهی نامه پایان تحصیلات متوسطه- دارا بودن گواهی نامه فوق دیپلم در یکی
از رشته های حسابداری (کلیه گرایش ها)- کامپیوتر (کلیه گرایش ها )-فناوری اطلاعات و
ارتباطات -مدیریت (کلیه گرایش ها
۱۳۳ متصدی اموردفتری و بایگانی متصدی امور دفتری دهدز ۱ مرد و زن دارا بودن گواهی نامه پایان تحصیلات متوسطه- دارا بودن گواهی نامه فوق دیپلم در یکی
از رشته های حسابداری (کلیه گرایش ها)- کامپیوتر (کلیه گرایش ها )-فناوری اطلاعات و
ارتباطات -مدیریت (کلیه گرایش ها
۱۳۴ کارشناس امور اداری کارشناس امور اداری دهدز ۱ مرد وزن دارا بودن دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس در یکی از رشته های تحصیلی مدیریت (کلیه گرایش
ها)، به جز گرایش مدیریت ورزش ، مهندسی صنایع (کلیه گرایش ها)، اقتصاد (کلیه گرایش
ها)

الف- شرایط عمومی

۱. داشتن حداقل سن بیست سال تمام و حداکثر سی و پنج سال تمام
۲. داشتن تابعیت جمهوری اسلامی ایران
۳. دارا بودن کارت پایان خدمت یا معافیت قانونی برای مردان در زمان ثبت نام
۴. عدم اعتیاد به مواد مخدر و دخانیات
۵. نداشتن سابقه محکومیت جزایی موثر
۶. نداشتن ممنوعیت استخدام در دستگاه های اجرایی به موجب آراء مراجع قانونی
۷. داشتن سلامت جسمانی و روانی و توانایی برای انجام کاری که در آن شغل استخدام می شود
۸. دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی پایان دوره متوسطه
۹. اعتقاد به دین مبین اسلام و یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
۱۰. التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

ب- شرایط اختصاصی

۱. حداکثر سن داوطلبان در رشته شغلی آتش نشان ۲۵ سال و رشته شغلی آتش نشان (راننده) ۳۰ سال در زمان ثبت نام می باشد.
۲. داوطلبان رشته شغلی آتش نشان (راننده) می بایست دارای گواهینامه رانندگی با وسایل نقلیه موتوری با حداکثر مجموع وزن و ظرفیت بار بیش از شش تن برای داوطلبان در زمان ثبت نام باشند.
۳. داوطلبانی که دارای کارت معافیت پزشکی می باشند و همچنین معلولین مجاز به شرکت در رشته شغلی آتش نشان و راننده وسائط نقلیه سنگین ( برای تصدی پست آتش نشان راننده ) نمی باشند.
۴. داوطلبان استخدام در رشته شغلی آتش نشان (برای تصدی پست آتش نشان ) و راننده وسائط نقلیه سنگین ( برای تصدی پست آتش نشان راننده ) در صورت موفقیت در آزمون تخصصی می بایست در آزمون عملی نیز شرکت نمایند.
۵. داوطلبان نمی­توانند از مستخدمین رسمی،ثابت و پیمانی سایر دستگاه های اجرایی و بازنشسته یا بازخرید خدمت باشند.
۶. پذیرفته­شدگان نهایی موظفند حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز کاری پس از اعلام رسمی دفتر نسبت به ارائه مدارک لازم و تکمیل پرونده و ارائه تعهد محضری ۷ ساله برای عدم هرگونه انتقال و ماموریت به سایر شهرداری­ها و سازمان­­های وابسته و نیز دستگاه­های اجرایی دیگر و همچنین عدم تغییر رسته شغلی در شهرداری تازه تاسیس اقدام نماید.
۷. موارد زیر به شرط ارائه تاییدیه های معتبر به حداکثر سن مقرر اضافه خواهد شد.
الف- داوطلبانی که در جبهه های نبرد حق علیه باطل ( از تاریخ ۱۳۵۹/۰۶/۳۱ لغایت ۱۳۶۷/۰۵/۲۹ ) به طور داوطلبانه خدمت نموده اند، به میزان مدت حضور در جبهه و همچنین مدت زمان بستری شدن و یا استراحت پزشکی رزمندگان داوطلب در اثر مجروحیت در جبهه های نبرد حق علیه باطل.
ب- اعضای خانواده شهدا، آزادگان، مفقودالاثرها، جانبازان (همسر، فرزندان، پدر، مادر، خواهر و برادر) تا میزان ۵ سال.
ج- دوطلبانی که در طول جنگ تحمیلی به اسارت دشمن بعثی و یا گروه های ضد انقلاب در آمده اند به میزان مدت اسارت و حضور در جبهه.
د- داوطلبانی که به صورت غیر رسمی و تمام وقت در وزارتخانه، موسسات و شرکت های دولتی، بانک ها و شرکت های تحت پوشش آنها ، شرکت های بیمه دولتی ، شهرداری ها ، موسسات و شرکت های تابعه و وابسته به آن موسسات و شرکت های دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است و همچنین موسسات و شرکت های ملی و مصادره شده و موسساتی که به نحوی از بودجه و کمک دولت استفاده می کنند، نهادهای انقلاب اسلامی و شرکت های تحت پوشش آنها از تاریخ ۱۳۵۷/۱۱/۲۲ به خدمت اشتغال داشته اند، به میزان مدت خدمت غیر رسمی آنها.

ج- ثبت نام و مدارک مورد نیاز

۱. داوطلبین می توانند تنها در یک رشته شغلی و در شهر های مختلف استان به ترتیب اولویتی که در هنگام ثبت نام اعلام می نمایند از طریق سایت Anshan.lms.ir و وب سایت استانداری خوزستان و به صورت اینترنتی ثبت نام کنند..
۲. شروع ثبت نام ازساعت ۸ صبح روز یکشنبه مورخ ۹۴/۰۹/۲۲ لغایت ۹۴/۰۹/۳۰ میباشد.
۳. داوطلبان استخدام می بایست عکس پرسنلی ۴*۳ خود را با عرض ۱۵۰ و ارتفاع ۲۰۰ پیکسل و با فرمت jpg و حداکثر ۲۰۰ کیلو بایت در رایانه اسکن نموده و آنرا در قسمت مربوط در سایت وارد نمایند.
۴. واریز وجه به مبلغ ۴۳۰۰۰۰ریال به حساب ۰۱۰۸۱۳۹۹۵۲۰۰۰ بانک ملی شعبه استانداری به نام سازمان همیاری شهرداریهای استان خوزستان به عنوان حق شرکت در آزمون استخدامی پرداخت نمایند (ایثارگران از پرداخت ۵۰% مبلغ مذکور و فرزندان شاهد از واریز وجه مذکور معاف می باشند) و اطلاعات فیش واریزی و سایر موارد را در قسمت مربوط به پرداخت وجه ثبت نام وارد و نهایتا پس از بررسی مجدد صحت اطلاعات درج شده و تایید مراتب توسط سایت، شماره رهگیری خود را برای پیگیری مراحل بعدی آزمون و دریافت کارت ورود به جلسه اخذ و نزد خویش نگهداری نمایند.
۵. کارت ورود به جلسه آزمون استخدام روز های چهارشنبه و پنج شنبه مورخ ۹و ۹۴/۱۰/۱۰  از طریق وب سایت استخدامی و وب سایت استانداری خوزستان به داوطلبان ارائه می شود.
۶. زمان برگزاری آزمون روزجمعه مورخ ۹۴/۱۰/۱۱ساعت ۹صبح است و محل برگزاری آزمون بر روی کارت ورود به جلسه آزمون داوطلبان درج خواهد شد.
۷. داوطلبان می بایست اطلاعات مورد نیاز را در سایت و درقسمت های مربوطه درج نموده و بعد از اعلام نتایج مدارک لازم به شرح زیر را جهت تطبیق با اطلاعات زمان ثبت نام تحویل نمایند :

۱. فرم مشخصات و درخواست شغل چاپ شده از مرحله اخر سایت ثبت نام.
۲. اصل و تصویر آخرین مدرک تحصیلی
۳. اصل و تصویر صفحه اول شناسنامه ( در صورت داشتن توضیحات کلیه صفحات )
۴. اصل و تصویر کارت ملی ( دورو )
۵. اصل و تصویر کارت پایان خدمت وظیفه عمومی
۶. مستندات ایثارگری ، معلولان عادی و سوابق پرداخت بیمه در شهرداری ها ، سازمان های وابسته و دهیاری ها
۷. اصل و تصویر گواهینامه رانندگی رانندگی با وسایل نقلیه موتوری با حداکثر مجموع وزن و ظرفیت بار بیش از شش تن برای داوطلبان رشته شغلی راننده وسائط نقلیه تندرو در پست آتش نشان(راننده)

د- مواد آزمون تخصصی
آزمون تخصصی در هر رشته شغلی به صورت چهار گزینه ای و به تعداد ۱۲۰ سوال شامل ۹۰ سوال به صورت کاربردی و تخصصی در حوزه رشته شغلی مربوط و ۳۰ سوال برای سنجش هوش،سرعت،دقت و استعداد یاد گیری با احتساب نمره منفی با سقف ۱۰۰ امتیاز می باشد.

 

ه – اعلام نتایج
اسامی داوطلبان پذیرفته شده برای شرکت درآزمون عملی یا مصاحبه درسایت رسمی استانداری ذیربط بعد از برگزاری آزمون اعلام خواهد شد.

و- تذکرات

۱. در رابطه با سهمیه ایثارگران مطابق ضوابط مربوطه عمل خواهد شد.
۲. در هر مرحله از مراحل آزمون استخدامی مشخص شود که داوطلب اطلاعات خلاف واقع ابراز نموده است یا فاقد شرایط مندرج در اگهی است، از انجام مراحل بعدی محروم خواهد شد.
۳. به مدارک ارسالی توسط دانشجویان و دارندگان مدارک تحصیلی پایین تر و بالاتر از مقاطع تحصیلی اعلام شده در شرایط احراز مشاغل مورد اشاره و همچنین مدارک در رشته های غیر مرتبط و معادل ( به استثنای دارندگان مدارک تحصیلی معادل صادره از دانشگاه ها و موسسه های آموزش عالی کشور که در آزمون جامع سازمان سنجش آموزش کشور شرکت نموده و قبول شده اند و گواهی مبنی بر ادامه تحصیل در مقطع بالاتر با ارزش علمی دارند) ترتیب اثر داده نخواهد شد. داوطلبین می بایست در زمان ثبت نام در آزمون تخصصی دارای کلیه مدارک و شرایط مورد نظر آگهی استخدام باشند.
۴. انتخاب نهایی پذیرفته شدگان آزمون پس از طی مراحل آزمون عملی یا مصاحبه و گزینش صورت می پذیرد.
۵. انتخاب ایثارگران در حد سهمیه تعیین شده ( ۵%) به ترتیب نمره کسب شده از بین ایثارگران واجد شرایط که در زمان مقرر ثبت نام نموده اند انجام خواهد شد.
۶. معلولین عادی به شرط کسب حد نصاب نمره لازم و دارا بودن شرایط مندرج در آگهی به ترتیب نمره مکتسبه از ۳% سهمیه قانونی مربوط برخوردار خواهند شد.
۷. حداکثر ده درصد (۱۰%) نیازهای استخدامی شهرداریها را به قهرمانان ورزشی مشمولین ماده ۲ آئین نامه تسهیلات تشویقی رتبه اول تا سوم مصوب ۱۳۷۶ هیات وزیران که به تائید وزارت ورزش و جوانان می رسد برای تصدی آتش نشان وآتش نشان (راننده) به شرط داشتن شرایط عمومی ورود به خدمت و اخذ حدنصاب از آزمون تخصصی و عملی اختصاص می دهد.
۸. امتیاز آزمون تخصصی کارکنان شاغل در دهیاری یا شهرداری تازه تاسیس به ازای هر سال سابقه خدمت ۳ درصد تا سقف ۲۰ در صد و برای کارکنان شاغل در یکی از دهیاری ها یا شهرداری های شهرستان همان شهر به ازای هرسال خدمت ۵/۲درصد تا سقف ۱۸ در صد وبرای کارکنان شاغل دریکی از دهیاری ها یا شهرداری های استان همان شهر به ازای هر سال خدمت ۲ درصد تا سقف ۱۵ در صد ضرب شده و مبنای محاسبه امتیاز نهائی قرار می گیرد . اعمال امتیاز مربوطه مشروط به دارا بودن سابقه پرداخت بیمه در شهرداری ها ویا سازمان های وابسته و یا دهیاری ها تا پایان سال ۱۳۹۲ می باشد.
۹. امتیاز آزمون تخصصی داوطلبان بومی شهر تازه تاسیس در ۱۵/۱ و داوطلبان بومی شهرستان تازه تاسیس در۱/۱ ضرب شده و مبنای محاسبه امتیاز نهائی آزمون تخصصی قرار می گیرد.
۱۰. امتیاز آزمون تخصصی دهیاران در یکی از دهیاری های استان شهر تازه تاسیس به ازای هر سال سابقه خدمت با تائید بخشدار ذیربط ۴ درصد تا سقف ۲۰ درصد ضرب شده و مبنای محاسبه امتیاز نهائی آزمون تخصصی قرار می گیرد.
۱۱. امتیاز آزمون تخصصی شهرداران که در یکی از شهر های استان شهردار بوده اند به ازای هر سال سابقه خدمت با تائید استانداری ۵ درصد تا سقف ۲۵ در صد ضرب شده و مبنای محاسبه امتیاز نهائی آزمون تخصصی قرار می گیرد.
۱۲. امتیاز آزمون تخصصی فرزندان کارکنان فوت شده حین خدمت و یا از کار افتاده کلی دائم حین خدمت در ۲۰ درصد ضرب شده و مبنای محاسبه امتیاز نهائی آزمون تخصصی قرار می گیرد.
۱۳. در صورتی که داوطلبان مشمول بیش از یک امتیاز از مزایای پیش بینی شده در مواد ۸ ، ۹ ، ۱۰ ، ۱۱ و ۱۲این آگهی شوند بالاترین امتیاز برای آنها مبنای محاسبه قرار خواهد گرفت.
در صورتیکه بار اول قصد ثبت نام دارید لطفا دکمه ثبت نام را فشار دهید .
در صورتیکه قبلا یک بار ثبت نام کامل و یا ناقص انجام داده اید لطفا دکمه ویرایش مشخصات را فشار دهید .
تذکر مهم : هنگامی ثبت نام شما کامل می باشد که ضمن انجام کلیه مراحل از سیستم کد رهگیری دریافت نمایید

استخدام استانداری لرستان سال ۹۴ (استخدام پیمانی)/۲۲ آذر

استخدام استانداری لرستان سال ۹۴

آگهی استخدام پیمانی شهرداری های استان لرستان

معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری لرستان به منظور تامین نیروی انسانی مورد نیاز شهرداری های دورود،الیگودرز،ازنا،الشتر،پلدختر،چالانچولان،زاغه،شول آباد و بیران شهر از محل مجوز استخدام شماره ۱۶۶۱۸۱ مورخ ۱۳۹۴/۰۷/۱۸سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و مصوبه شماره ۳۳۳۶۱ مورخ ۱۳۹۴/۰۷/۲۹ شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی شهرداری ها و دهیاری های کشور تعداد ۴۰ نفر از افراد واجد شرایط را از طریق برگزاری آزمون توانمندی های تخصصی، عملی یا مصاحبه و گزینش به صورت پیمانی به شرح ذیل استخدام می نماید.

عنوان پست سازمانی عنوان رشته شغلی شرایط احراز جنسیت تعداد مورد نیاز محل جغرافیایی خدمت
مرد زن
مسئول دفتر مسئول دفتر دارابودن دانشنامه لیسانس در یکی از رشته های تحصیلی مدیریت (کلیه گرایش ها) ، حقوق (کلیه گرایش ها) ، مهندسی صنایع (کلیه گرایش ها)، مهندسی کامپیوتر (کلیه گرایش ها)، مهندسی فناوری اطلاعات * * ۲ ازنا ۱نفرالیگودرز ۱ نفر
حسابدار حسابدار دارابودن دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس در رشته تحصیلی حسابداری (کلیه گرایش ها) * * ۲ ازنا ۱نفردورود ۱ نفر
کارشناس امور مالی حسابدار دارابودن دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس در رشته تحصیلی حسابداری (کلیه گرایش ها) * * ۱ دورود (سازمان آتش نشانی) ۱ نفر
مامور وصول حسابدار دارابودن دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس در رشته تحصیلی حسابداری (کلیه گرایش ها) * * ۳ ازنا ۱نفرالیگودرز ۱ نفردورود ۱ نفر
حسابدار و مامور وصول حسابدار دارابودن دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس در رشته تحصیلی حسابداری (کلیه گرایش ها) * * ۱ چالانچولان ۱ نفر
ممیز و مامور وصول حسابدار دارابودن دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس در رشته تحصیلی حسابداری (کلیه گرایش ها) * * ۱ پلدختر ۱ نفر
ممیز حسابدار دارابودن دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس در رشته تحصیلی حسابداری (کلیه گرایش ها) * * ۳ ازنا ۱ نفرالیگودرز ۱ نفردورود ۱ نفر
متصدی درآمد و نوسازی امور اصناف حسابدار دارابودن دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس در رشته تحصیلی حسابداری (کلیه گرایش ها) * * ۱ پلدختر ۱ نفر
جمعدار و امین اموال مسئول خدمات مالی دارابودن مدرک تحصیلی فوق دیپلم در رشته تحصیلی حسابداری (کلیه گرایش ها) * * ۳ ازنا ۱نفرپلدختر ۱ نفردورود ۱ نفر
کارشناس عمران و مامور بازدید مهندس راه و ساختمان دارابودن دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس در یکی از رشته های تحصیلی مهندسی عمران (گرایش مهندسی و مدیریت ساخت،گرایش سازه،گرایش سیستم های اطلاعات جغرافیایی، عمران) مدیریت پروژه و ساخت، طراحی محیط * * ۵ الیگودرز ۱ نفربیرانشهر ۱ نفردورود ۱ نفرچالانچولان ۱ نفرزاغه ۱ نفر
کارشناس خدمات شهری کارشناس محیط زیست دارابودن دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس در یکی از رشته های تحصیلی مهندسی محیط زیست ( گرایش ارزیابی و آمایش سرزمین، مهندسی طراحی محیط زیست)، محیط زیست (گرایش برنامه ریزی)، برنامه ریزی، مدیریت و آموزش محیط زیست،طراحی محیط زیست، مهندسی عمران گرایش محیط زیست، مهندسی منابع طبیعی (گرایش محیط زیست) * * ۲ الیگودرز ۱ نفردورود ۱ نفر
کارشناس جلوگیری از تخلفات ساختمانی مهندس راه و ساختمان دارابودن دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس در یکی از رشته های تحصیلی مهندسی عمران (گرایش مهندسی و مدیریت ساخت،گرایش سازه،گرایش سیستم های اطلاعات جغرافیایی، عمران) مدیریت پروژه و ساخت، طراحی محیط * ۱ الیگودرز ۱ نفر
متصدی ارتباطات شیفت۲(آتش نشان) کاردان آتش نشان دارابودن گواهی نامه فوق دیپلم در تمام گرایش های یکی از رشته های مدیریت عملیات امداد و سوانح، مدیریت عملیات امداد و نجات، مدیریت امور امداد، ایمنی و آتش نشانی، مدیریت عملیات حریق و حوادث، پیش گیری و ایمنی در برابر حریق و حوادث اطفاء حریق، امداد و نجات، بهداشت حرفه ای، تربیت بدنی، برق، تاسیسات، مکانیک، مخابرات، کامپیوتر*دارا بودن گواهینامه رانندگی پایه دوم قدیم یا پایه سه جدید برای داوطلبین این رشته شغلی الزامی است. * ۵ الیگودرز ۱ نفردورود (سازمان آتش نشانی) ۳ نفرشول آباد ۱ نفر
آتش نشان (راننده) راننده وسائط نقلیه تندرو سنگین دارابودن گواهی نامه پایان تحصیلات کامل متوسطه، فوق دیپلم در تمام گرایش های یکی از رشته های مدیریت عملیات امداد و سوانح، مدیریت عملیات امداد و نجات، مدیریت امور امداد، ایمنی و آتش نشانی، مدیریت عملیات حریق و حوادث، پیش گیری و ایمنی در برابر حریق و حوادث اطفاء حریق، امداد و نجات، بهداشت حرفه ای، تربیت بدنی، برق، تاسیسات، مکانیک، مخابرات، کامپیوتر*دارابودن گواهینامه رانندگی با وسایل نقلیه موتوری با حداکثر مجموع وزن و ظرفیت بار بیش از شش تُن برای داوطلبین این رشته شغلی الزامی است. * ۳ الشتر ۱ نفرچالانچولان ۲ نفر
کارشناس امور اداری کارشناس امور اداری دارابودن دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس در یکی از رشته های تحصیلی مدیریت(کلیه گرایش ها) به جز گرایش مدیریت ورزش ، مهندسی صنایع (کلیه گرایش ها ) ، اقتصاد (کلیه گرایش ها) * * ۲ الیگودرز ۱ نفردورود (سازمان آتش نشانی) ۱ نفر
کارشناس امور اداری و کارگزینی کارشناس امور اداری دارابودن دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس در یکی از رشته های تحصیلی مدیریت(کلیه گرایش ها) به جز گرایش مدیریت ورزش ، مهندسی صنایع (کلیه گرایش ها ) ، اقتصاد (کلیه گرایش ها) * * ۱ پلدختر ۱ نفر
کارپرداز مسئول خدمات مالی دارابودن مدرک تحصیلی فوق دیپلم در رشته تحصیلی حسابداری (کلیه گرایش ها) * ۱ زاغه ۱ نفر
کارشناس معماری و شهرسازی آرشیتکت دارابودن دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس در یکی از رشته های تحصیلی مهندسی معماری، معماری منظر، تکنولوژی معماری، مرمت ابنیه سنتی، مطالعات معماری ایران، طراحی محیط * * ۲ پلدختر ۱ نفر دورود ۱ نفر
متصدی امور دفتری و بایگانی متصدی امور دفتری دارابودن گواهی نامه پایان تحصیلات کامل متوسطه- دارابودن گواهی نامه فوق دیپلم در یکی از رشته های حسابداری (کلیه گرایش ها)، کامپیوتر (کلیه گرایش ها)، فن آوری اطلاعات، فن آوری اطلاعات و ارتباطات، مدیریت (کلیه گرایش ها) * * ۱ دورود ۱ نفر

الف- شرایط عمومی استخدام

۱- اعتقاد به دین مبین اسلام و یا یکی از ادیان رسمی شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
۲- داشتن تابعیت جمهوری اسلامی ایران.
۳- التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران .
۴-دارا بودن کارت پایان خدمت وظیفه یا معافیت دائم ازخدمت (ویژه برادران).
۵-عدم اعتیاد به مواد مخدر و دخانی.
۶-نداشتن سابقه محکومیت جزایی موثر.
۷- داشتن سلامت جسمانی و روانی و توانایی برای انجام کاری که در آن شغل استخدام می شود.
۸- نداشتن ممنوعیت استخدام در دستگاه های اجرایی به موجب آرای مراجع قانونی.

ب- شرایط اختصاصی استخدام

۱-حداقل سن برای داوطلبان کلیه رشته های شغلی ۲۰ سال و حداکثر سن در رشته شغلی آتش نشان ۲۵ سال و رشته شغلی آتش نشان (راننده) ۳۰ سال و در سایر رشته های شغلی ۳۵ سال تمام در اولین روز ثبت نام می باشد.
۲-داوطلبان رشته شغلی آتش نشان(راننده) می بایست دارای گواهینامه رانندگی با وسیله نقلیه موتوری با حداکثر مجموع وزن و ظرفیت بار بیش از شش تُن(پایه یکم) و داوطلبان رشته شغلی آتش نشان می بایست در اولین روز ثبت نام دارای گواهینامه پایه دوم قدیم یا پایه سه جدید باشند.
۳-داوطلبانی که دارای کارت معافیت پزشکی می باشند و هم چنین معلولین، مجاز به شرکت در رشته شغلی آتش نشان و راننده وسایط نقلیه سنگین(برای تصدی پست آتش نشان راننده) نمی باشند.
۴-داوطلبان استخدام در رشته شغلی آتش نشان(برای تصدی پست آتش نشان) و راننده وسایط نقلیه تندرو سنگین(برای تصدی پست آتش نشان راننده) در صورت موفقیت در آزمون تخصصی می بایست در آزمون عملی نیز شرکت نمایند.
۵-داوطلبان نمی توانند از مستخدمین رسمی، ثابت و پیمانی سایر دستگاه های اجرایی و بازنشسته یا بازخرید خدمت باشند.
۶-پذیرفته شدگان نهایی موظفند حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز کاری پس از اعلام رسمی دفتر امور شهری وشوراهای استانداری لرستان نسبت به ارائه مدارک لازم و تکمیل پرونده و ارائه تعهد محضری ۷ ساله مبنی بر عدم درخواست انتقال و ماموریت و هرگونه جابه جایی محل خدمت به سایر شهرداری ها و سازمان های وابسته و نیز دستگاه های اجرایی دیگر اقدام نمایند. عدم مراجعه و ارائه مدارک لازم در مهلت مقرر به منزله انصراف از استخدام تلقی خواهد شد.
۷-موارد ذیل به شرط ارائه تاییدیه های معتبر به حداکثرسن مقرراضافه خواهدشد:
الف-داوطلبانی که در جبهه های نبرد حق علیه باطل(از تاریخ ۱۳۵۹/۶/۳۱ لغایت ۱۳۶۷/۵/۲۹ به طور داوطلبانه خدمت نموده اند به میزان حضور در جبهه و هم چنین مدت زمان بستری شدن و یا استراحت پزشکی رزمندگان داوطلب در اثر مجروحیت در جبهه های نبرد حق علیه باطل.
ب-اعضاء خانواده شهداء، آزادگان، مفقودالأثرها و جانبازان (همسر، فرزندان، پدر، مادر، خواهر و برادر تا میزان ۵ سال).
ج-داوطلبانی که در طول جنگ تحمیلی به اسارت دشمن بعثی و یا گروه های ضد انقلاب درآمده اند به میزان مدت اسارت و حضور در جبهه.
د-داوطلبانی که به صورت غیررسمی و تمام وقت در وزارتخانه، موسسات و شرکت های دولتی، بانک ها وشرکت های تحت پوشش آن ها، شرکت های بیمه دولتی، شهرداری ها، موسسات و شرکت های تابعه و وابسته به آن موسسات و شرکت های دولتی که شمول قانون بر آن ها مستلزم ذکر نام است و هم چنین موسسات و شرکت های ملی و مصادره شده و موسساتی که به نحوی از بودجه و کمک دولت استفاده می کنند، نهادهای انقلاب اسلامی و شرکت های تحت پوشش آن ها از تاریخ ۵۷/۱۱/۲۲ به خدمت اشتغال داشته اند، به میزان خدمت غیررسمی آن ها. لازم به ذکر است سابقه خدمتی افراد در شرکت های طرف قرارداد با شهرداری ها مشمول امتیازات این بند نمی باشد، به استثنای کارکنانی که به طور تمام وقت با پرداخت حق بیمه در شرکت های طرف قرارداد با شهرداری که تا قبل از ابتدای سال ۱۳۹۰ در شهرداری اشتغال داشته اند.
تبصره: طول مدت خدمت نظام وظیفه داوطلبان به حداکثر سن داوطلبان اضافه نخواهد شد.

ج)ثبت نام و مدارک مورد نیاز

۱-داوطلبان می توانند تنها دریک عنوان رشته شغلی و در شهرهای مختلف استان به ترتیب اولویتی که در هنگام ثبت نام اعلام می نمایند حداکثر تا سه گزینه محل جغرافیایی مورد تقاضا را انتخاب و از طریق سایت های اینترنتی(www.lorestan.ir) یا (www.ostan-lr.ir) ثبت نام نمایند.
۲-آغاز ثبت نام از ساعت ۹ صبح روز یک شنبه مورخ ۱۳۹۴/۰۹/۲۲ لغایت ساعت ۲۴روز دو شنبه مورخ ۱۳۹۴/۰۹/۳۰ می باشد.
۳-داوطلبان استخدام می بایست عکس پرسنلی ۴×۳ خود را با عرض ۱۵۰و ارتفاع ۲۰۰ پیکسل و با فرمت JPG و حداکثر حجم ۲۰۰ کیلو بایت در رایانه اسکن نموده و آن را در قسمت مربوطه در سایت وارد نمایند.
۴-رسید بانکی مبنی بر پرداخت مبلغ ۴۰۰.۰۰۰ ریال به حساب سیبا شماره(۰۱۰۵۵۱۷۳۵۴۰۰۳) نزد بانک ملی به نام سازمان همیاری شهرداری های استان لرستان، به عنوان حق شرکت در آزمون استخدامی(ایثارگران ۵۰% مبلغ مذکور را می پردازند و فرزندان شاهد از پرداخت کل هزینه فوق معاف هستند). ضمناً داوطلبان بایستی اطلاعات فیش واریزی و سایر موارد را در قسمت مربوط به پرداخت وجه ثبت نام وارد نموده و نهایتاً پس از بررسی مجدد صحت اطلاعات درج شده وتایید مراتب توسط سایت، شماره رهگیری خود را برای پی گیری مراحل بعدی آزمون و دریافت کارت ورود به جلسه، اخذ و نزد خویش نگه داری نمایند.
تبصره: واریز وجه ثبت نام به صورت اینترنتی یا از طریق عابر بانک قابل قبول نبوده و مسئولیت آن متوجه شخص داوطلب می باشد.
۵-کارت ورود به جلسه آزمون استخدام از روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۰۸ لغایت روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۱۰ از طریق سایت اینترنتی فوق به داوطلبان ارائه می شود.
۶- زمان برگزاری آزمون روز جمعه مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۱۱ می باشد. ساعت و محل برگزاری آزمون بر روی کارت ورود به جلسه آزمون داوطلبان درج خواهد شد.

د)مواد آزمون تخصصی

آزمون تخصصی در هر رشته شغلی به صورت چهارگزینه ای و به تعداد ۱۲۰ سوال شامل ۹۰ سوال به صورت کاربردی و تخصصی در حوزه رشته شغلی مربوط و ۳۰ سوال برای سنجش هوش، سرعت، دقت و استعداد یادگیری با احتساب نمره منفی با سقف ۱۰۰ امتیاز می باشد.

برای دانلود نمونه سوالات عمومی آزمون استخدامی شهرداری ها اینجا کلیک کنید

برای دانلود نمونه سوالات تخصصی آزمون استخدامی شهرداری ها اینجا کلیک کنید

ه‍) اعلام نتایج

اسامی داوطلبان پذیرفته شده برای شرکت در آزمون عملی(مشاغل عملیاتی آتش نشانی) و مصاحبه تخصصی(سایر رشته های شغلی) در سایت رسمی استانداری لرستان اعلام خواهد شد. که پس از اعلام، بایستی مدارک ذیل را تحویل شهرداری متقاضی استخدام نمایند؛ بدیهی است چنان چه مدارک تحویلی داوطلبان با اطلاعات وارد شده در سایت اینترنتی به هنگام ثبت نام مغایرت داشته باشند، قبولی آنان کان لم یکن تلقی شده و مسئولیت متوجه داوطلب خواهد بود.
*تکمیل فرم درخواست شغل
*تصویر آخرین مدرک تحصیلی
*تصویر صفحه اول شناسنامه (در صورت داشتن توضیحات کلیه صفحات)
*تصویر کارت ملی(پشت و روی کارت)
*تصویر کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا کارت معافیت (برای مشاغل عملیاتی آتش نشانی معافیت غیرپزشکی)
*مستندات ایثارگری و سوابق پرداخت بیمه در شهرداری ها، سازمان های وابسته و دهیاری ها.
*مستندات مربوط به قهرمانان ورزشی برای مشاغل عملیاتی آتش نشانی (قهرمان مسابقات المپیک، جهانی، آسیایی، دانشجویان جهان و قهرمانی کشور)
*تصویر گواهی نامه رانندگی وسایل نقلیه موتوری با حداکثر مجموع وزن و ظرفیت بار بیش از شش تُن یا پایه یکم قدیم برای داوطلبان رشته شغلی راننده وسائط نقلیه تندرو سنگین در پست آتش نشان (راننده)
*تصویر گواهینامه رانندگی پایه دوم قدیم یا پایه سه جدید برای داوطلبان رشته شغلی کاردان آتش نشان

و) تذکرات

* در رابطه با سهمیه ایثارگران مطابق ضوابط مربوطه عمل خواهد شد.( ازکل سهمیه استخدامی ۳۰درصد آن برای استخدام ایثارگران اختصاص دارد که ۲۵ درصد آن به جانبازان وآزادگان فاقد شغل، فرزندان وهمسران شهدا و جانبازان ۲۵درصد و بالاتر، فرزندان و همسران آزادگان یک سال و بالای یک سال اسارت که از طرف بنیاد شهید و امور ایثارگران( قبل از انتشار آگهی) معرفی می شوند اختصاص می یابد و ۵ درصد باقیمانده نیز به رزمندگان با سابقه حداقل ۶ ماه متوالی یا ۹ ماه متناوب حضور داوطلبانه در جبهه ها و همسر و فرزندان آن ها ، آزادگان کم تر از یک سال اسارت و همسر و فرزندان آن ها جانبازان زیر ۲۵ درصد و همسر و فرزندان آن ها و خواهران و برادران شهدا به شرط حضور در آزمون به ترتیب نمره مکتسبه اختصاص می یابد). در مواردی که نیاز به تخصص دارد رعایت شرایط علمی الزامی است.
تبصره: استخدام مازاد بر۳۰ درصد سهمیه ایثارگران در صورت کسب حد نصاب نمره لازم از طریق رقابت با سایر داوطلبان واجد شرایط صورت خواهد گرفت.
* چنان چه درهر مرحله از آزمون، محرز شود داوطلب به اشتباه یا به عمد اطلاعات خلاف واقع اعلام نموده یا فاقد شرایط مندرج در آگهی باشد، از انجام مراحل بعدی محروم خواهد شد و مسئولیت ناشی از عدم رعایت دقیق ضوابط وشرایط اعلام شده در متن آگهی و یا ارسال مدارک به صورت ناقص برعهده داوطلب خواهد بود، در این صورت هزینه و خسارت تحمیل شده برابر مقررات از داوطلب اخذ خواهد شد.
* به مدارک ارسالی توسط دانشجویان ودارندگان مدارک تحصیلی پایین تر از مقاطع تحصیلی اعلام شده در شرایط احراز مشاغل مورد اشاره در آگهی و همچنین مدارک در رشته های غیرمرتبط و معادل (به استثنای دارندگان مدارک تحصیلی معادل صادره از دانشگاه ها وموسسات آموزش عالی کشور که در آزمون جامع سازمان سنجش آموزش کشور شرکت نموده و قبول شده اند وگواهی مبنی بر امکان ادامه تحصیل در مقطع بالاتر با ارزش علمی دارند) ترتیب اثرداده نخواهد شد. داوطلبین می بایست در زمان ثبت نام در آزمون تخصصی دارای کلیه مدارک مورد نظر در آگهی استخدام باشند.
تبصره: صرفاً در مشاغل کاردان آتش نشان و راننده، افرادی که مدارک تحصیلی یک مقطع بالاتر از مقاطع تحصیلی اعلام شده در همان رشته های تحصیلی اعلامی در شرایط احراز را دارند می توانند مشروط به ارائه تعهدنامه محضری مبنی بر عدم درخواست اعمال مدرک تحصیلی بالاتر در آزمون شرکت نمایند. شرایط احراز عنوان شغلی راننده وسایط نقلیه تندرو سنگین در یک مقطع تحصیلی بالاتر، همان رشته های تحصیلی مندرج در آگهی استخدام و برای عنوان کاردان آتش نشان در جدول شرایط احراز عناوین شغلی مندرج در آگهی استخدام می باشد.
* انتخاب نهایی پذیرفته شدگان آزمون پس از موفقیت در کلیه مراحل آزمون تخصصی برای کلیه رشته های شغلی، (مصاحبه وگزینش برای رشته های شغلی اداری) یا آزمون عملی و گزینش(برای رشته های شغلی عملیاتی آتش نشان) صورت خواهد گرفت و تا قبل از صدور احکام استخدام پیمانی برای پذیرفته شدگان حقی ایجاد نخواهدشد.
*معلولین عادی به شرط کسب حد نصاب نمره لازم و دارابودن شرایط مندرج در آگهی به ترتیب نمره مکتسبه از ۳ درصد سهمیه قانونی مربوطه برخوردار خواهند شد. مشمولین سهمیه معلولین نمی توانند متقاضی استخدام در رشته شغلی آتش نشان و آتش نشان(راننده) باشند.
تعریف بومی : بومی شامل افرادی می شود که حداقل دارای یکی از ویژگی های زیر باشند:
الف- شهرمحل صدور شناسنامه داوطلب یا همسر وی با شهر مورد تقاضا برای استخدام یکسان باشد.
ب- داوطلب حداقل ۴ سال از سنوات تحصیلی (ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان و یا دانشگاه) را به صورت متوالی یا متناوب در شهر محل مورد تقاضای استخدام طی کرده باشد.
ج- همسر و فرزندان کارمندان رسمی وپیمانی دولت یا نیروهای مسلح (اعم از شاغل و یا بازنشسته) که شهر محل خدمت فعلی یا بازنشستگی آنان با شهر محل مورد تقاضا برای استخدام یکسان باشد.
د) داوطلب یا پدر، مادر و یا همسر وی حداقل ۴ سال سابقه پرداخت حق بیمه در شهر محل مورد تقاضا برای استخدام را داشته باشند. پرداخت حق بیمه به مدت تعیین شده صرفاً توسط یکی از موارد مذکور قابل احتساب است.
تبصره۱: مبنای استان وشهرستان برای تعیین بومی بودن تقسیمات کشوری در زمان ثبت نام می باشد.
تبصره۲: در صورتی که شهرداری متقاضی استخدام در شهرستان یا استانی قرارداشته باشد که شهر داوطلب (موضوع بندهای الف، ب،ج ود) در آن شهرستان و یا استان واقع باشد داوطلب به ترتیب مشمول مزایای داوطلبین بومی شهرستان و استان خواهد بود.
داوطلبان موضوع این بند بایستی مدارک لازم را به همراه سایر مدارک مورد نیاز ارسال دارند.

توضیحات مهم دستورالعمل
تبصره ۲ ماده ۲ دستورالعمل استخدام پیمانی مشاغل عملیاتی آتش نشانی: داوطلبانی که دارای کارت معافیت پزشکی می باشند مجاز به شرکت در رشته آتش نشانی وآتش نشان (راننده) نمی باشند.
تبصره ۱ ماده۲ دستورالعمل استخدام پیمانی شهرداری ها وتبصره ۳ ماده ۲ دستورالعمل استخدام پیمانی مشاغل عملیاتی آتش نشانی: شرکت شهردارن ودهیاران فعلی به شرط دارا بودن شرایط مربوط، در آزمون استخدامی بلامانع است.
ماده ۷ دستورالعمل استخدام پیمانی شهرداری ها و همچنین ماده ۷ دستورالعمل استخدام پیمانی مشاغل عملیاتی آتش نشانی: سه(۳) برابر مجوز به کارگیری نیروی انسانی در هر رشته شغلی در هرشهرداری از میان شرکت کنندگان درآزمون تخصصی به ترتیب نمرات فضلی به شرط دارابودن حد نصاب انتخاب و برای شرکت در جلسه مصاحبه (رشته های شغلی اداری) و یا برای شرکت در آزمون عملی (مشاغل عملیاتی آتش نشانی) که سقف امتیاز آنان برای هریک ازداوطلبان(۱۰۰) امتیاز می باشد، پس از اعلام نتایج آزمون تخصصی معرفی می گردند؛ درصورتی که تعداد افراد شرکت کننده در مصاحبه یا آزمون عملی از ۳ برابر مذکورکم تر شود به اندازه ۳ برابر مجوز به کارگیری نیروی انسانی در هر رشته شغلی درهرشهرداری از سایر داوطلبان به ترتیب نمرات فضلی به شرط کسب حد نصاب دعوت به عمل می آید.
درصورتی که تعداد افراد دارای حد نصاب در هر رشته شغلی به محل مورد تقاضا کم تر از ظرفیت پذیرش باشد همه داوطلبان واجد حدنصاب برای انجام سایر مراحل مربوطه معرفی خواهند شد.
تبصره۱ماده۷ دستورالعمل استخدام پیمانی در شهرداری ها و استخدام دستورالعمل استخدام پیمانی در مشاغل عملیاتی آتش نشانی: حد نصاب آزمون تخصصی۶۰ درصد میانگین امتیازات سه نفر بالاترین نمره آزمون، قبل از اعمال ضرایب موضوع مواد ۱۲ تا ۱۶ دستورالعمل استخدام پیمانی در شهرداری ها و مواد ۱۹ تا۲۴ دستورالعمل استخدام مشاغل عملیاتی آتش نشان می باشد.
تبصره۳ ماده۷ دستورالعمل استخدام پیمانی در شهرداری ها و استخدام دستورالعمل استخدام پیمانی در مشاغل عملیاتی آتش نشانی: درصورتی که تعداد داوطلبین دارای حد نصاب آزمون تخصصی، از۳ برابر ظرفیت پذیرش درهر رشته شغلی کم تر باشد، حد نصاب ۶۰ درصد موضوع تبصره یک ماده۷ دستورالعمل به ۵۰ درصد کاهش می یابد.
تبصره۴ ماده۷ دستورالعمل استخدام پیمانی در شهرداری ها و استخدام دستورالعمل استخدام پیمانی در مشاغل عملیاتی آتش نشانی: درصورتی که تعداد شرکت کنندگان در هر رشته شغلی کم تر از ۳ نفر باشد ۶۰ درصد میانگین امتیازآزمون تخصصی همان تعداد مبنای حد نصاب خواهد بود.
ماده۹ دستورالعمل استخدام پیمانی در مشاغل عملیاتی آتش نشانی: حداکثر۱۰ درصد(۱۰%) نیازهای استخدامی شهرداری ها به قهرمانان ورزشی مشمولین ماده ۲ آئین نامه تسهیلات تشویقی رتبه اول تا سوم مصوب۱۳۷۶ هیات وزیران (قهرمانان مسابقات المپیک، جهانی، آسیایی، دانشجویان جهان و قهرمانی کشور) که به تایید وزارت ورزش و جوانان می رسد برای تصدی رشته شغلی آتش نشان وآتش نشان (راننده) به شرط داشتن شرایط عمومی ورود به خدمت و اخذ حد نصاب از آزمون تخصصی وآزمون عملی اختصاص می یابد.
ماده۱۲ دستورالعمل استخدام پیمانی در شهرداری ها و ماده۱۹ استخدام دستورالعمل استخدام پیمانی در مشاغل عملیاتی آتش نشانی: امتیاز آزمون تخصصی کارکنان شاغل(در شرکت های طرف قرارداد شهرداری تا قبل از ابتدای سال۱۳۹۰ و قراردادی) در شهرداری شهر متقاضی استخدام یا سربازان وظیفه که دوران خدمت سربازی خود را به صورت کامل(بدون دریافت معافیت یا کسرخدمت) و منع انضباطی به صورت امریه در شهرداری و یا به عنوان سرباز آتش نشان در آتش نشانی(برای مشاغل آتش نشانی) گذرانده اند به ازای هر سال سابقه خدمت ۳ درصد تا سقف ۲۵ درصد و برای کارکنان شاغل(در شرکت های طرف قرارداد شهرداری تا قبل از ابتدای سال۱۳۹۰ و قراردادی) در یکی از شهرداری های شهرستان همان شهر به ازای هر سال ۵/۲ تا سقف ۲۰ درصد و برای کارکنان شاغل (در شرکت های طرف قرارداد شهرداری تا قبل از ابتدای سال۱۳۹۰ و قراردادی) در یکی از شهرداری های استان همان شهر به ازای هر سال سابقه خدمت ۲درصد تا سقف ۱۸ درصد ضرب شده و مبنای محاسبه امتیاز آزمون تخصصی قرار می گیرد. اعمال امتیاز مربوطه برای کارکنان دارای قرارداد مستقیم با شهرداری مشروط به دارا بودن سابقه پرداخت بیمه در شهرداری ها تا ۱۲۰ روز قبل از تاریخ برگزاری آزمون تخصصی می باشد.
ماده۱۳ دستورالعمل استخدام پیمانی در شهرداری ها و ماده ۲۰ استخدام دستورالعمل استخدام پیمانی در مشاغل عملیاتی آتش نشانی: امیتازآزمون تخصصی داوطلبین بومی شهر متقاضی استخدام در ۱۵/۱ و داوطلبان بومی شهرستان شهر متقاضی استخدام در ۱/۱ ضرب شده و مبنای محاسبه امتیاز نهایی آزمون تخصصی قرار می گیرد.
ماده۱۴دستورالعمل استخدام پیمانی در شهرداری ها و ماده ۲۱ استخدام دستورالعمل استخدام پیمانی در مشاغل عملیاتی آتش نشانی: امیتاز آزمون تخصصی دهیاران در یکی ازدهیاری های استان شهر متقاضی استخدام به ازای هرسال سابقه خدمت با تایید بخشدار ذی ربط ۳درصد تا سقف۲۰درصد ضرب شده و مبنای محاسبه امتیاز نهایی آزمون تخصصی می باشد.
ماده ۱۵دستورالعمل استخدام پیمانی در شهرداری ها و ماده ۲۲ استخدام دستورالعمل استخدام پیمانی در مشاغل عملیاتی آتش نشانی: امیتاز آزمون تخصصی شهرداران که در یکی از شهرهای استان شهر متقاضی استخدام شهردار بوده اند به ازای هرسال سابقه خدمت با تایید استانداری ذی ربط۳درصد تا سقف ۲۵درصد ضرب شده و مبنای محاسبه امتیاز نهایی آزمون تخصصی قرار می گیرد.
ماده ۱۶دستورالعمل استخدام پیمانی در شهرداری ها و ماده ۲۳ استخدام دستورالعمل استخدام پیمانی در مشاغل عملیاتی آتش نشانی: امتیاز آزمون تخصصی فرزندان کارکنان فوت شده حین خدمت و یا از کارافتاده کلی دائم حین خدمت در ۲/۱درصد ضرب شده و مبنای محاسبه امتیاز نهایی آزمون تخصصی قرار می گیرد.
ماده ۱۷دستورالعمل استخدام پیمانی در شهرداری ها و ماده ۲۴ استخدام دستورالعمل استخدام پیمانی در مشاغل عملیاتی آتش نشانی: در صورتی که داوطلبان مشمول بیش از یک امتیاز از مزایای پیش بینی شده در مواد ۱۲ تا ۱۶ دستورالعمل استخدام پیمانی در شهرداری ها و مواد ۱۹ تا ۲۳ استخدام دستورالعمل استخدام پیمانی در مشاغل عملیاتی آتش نشانی شوند، صرفاً بالاترین امتیاز برای آن ها مبنای محاسبه قرار خواهد گرفت.
ماده ۱۸ دستورالعمل استخدام پیمانی در شهرداری ها : نمرات نهایی داوطلبان بر اساس امتیازآزمون تخصصی با «ضریب۲» و امتیاز مصاحبه با«ضریب۱» محاسبه و داوطلبان بر اساس نمرات فضلی و در سقف تعداد مجوز در هر رشته شغلی و هر شهرداری برای طی مراحل گزینش معرفی می شوند.
ماده ۲۵ دستورالعمل استخدام پیمانی در مشاغل عملیاتی آتش نشانی: نمرات نهایی داوطلبان رشته آتش نشان وآتش نشان (راننده) بر اساس آزمون تخصصی با «ضریب۱» و امتیازآزمون عملی با «ضریب۲» محاسبه و داوطلبان بر اساس نمرات فضلی و در سقف تعداد مجوز در هر رشته شغلی و هر شهرداری برای طی مراحل گزینش معرفی می شوند.

استخدام طراح دکوراسیون با سابقه در شیراز/۲۲ آذر

به یک نفر طراح دکوراسیون با سابقه کار و آشنا به نرم افزار مکس خانم در شهر شیراز نیازمندیم.
متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند.

تلفن: ۰۷۱۳۶۲۴۶۳۱۵,۰۹۳۳۷۱۰۶۹۱۵

استخدام استانداری کهگیلویه و بویراحمد سال ۹۴ (استخدام پیمانی)/۲۲ آذر

استخدام استانداری کهگیلویه و بویراحمد سال ۹۴

 

استخدام پیمانی درشهرداری های تابعه استان کهگیلویه وبویراحمد

استانداری کهگیلویه وبویر احمد برای تامین نیروی انسانی مورد نیاز شهرداری های تابعه این استان از محل سهمیه استخدامی شماره ۳۴۵۰۵ مورخ ۹/۸/۱۳۹۴ سازمان شهرداریها ودهیاریهای کشور ، درنظر دارد افراد واجد شرایط را از طریق برگزاری آزمون توانمندی های تخصصی ، عملی یا مصاحبه و گزینش به صورت پیمانی برای خدمت در شهرداری های تابعه به شرح زیر استخدام نماید.

ردیف رشته شغلی محل جغرافیایی خدمت تعداد جنسیت شرایط احراز
۱ مهندس راه و ساختمان شهرداری گراب سفلی ۱ مرد و زن دارا بودن دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس در یکی از رشته های تحصیلی مهندسی عمران (گرایش مهندسی و مدیریت ساخت، گرایش سازه،گرایش سیستمهای اطلاعات جغرافیایی، عمران)- مدیریت پروژه و ساخت- طراحی محیط
۲ مسئول خدمات مالی شهرداری دوگنبدان ۱ مرد و زن دارا بودن گواهینامه فوق دیپلم در رشته تحصیلی حسابداری ( کلیه گرایش ها).
۳ کارشناس محیط زیست شهرداری چیتاب ۱ مرد و زن دارا بودن دانشنامه لیسانس و فوق لیسانس در یکی از رشته های تحصیلی مهندسی محیط زیست(گرایش ارزیابی و آمایش سرزمین، مهندس طراحی محیط زیست) محیط زیست( گرایش برنامه ریزی)- برنامه ریزی، مدیریت و آموزش محیط زیست- طراحی محیط زیست- مهندسی عمران گرایش محیط زیست- مهندسی منابع طبیعی ( گرایش محیط زیست).
۴ کارشناس امور باغبانی شهرداری باشت ۱ مرد و زن دارا بودن دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس در یکی از رشته های تحصیلی مهندسی کشاورزی (کلیه گرایش ها)- معماری منظر- مهندسی فضای سبز
۵ کارشناس تحلیل گر سیستم شهرداری دوگنبدان ۱ مرد و زن دارا بودن دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس در یکی از رشته های تحصیلی مهندسی کامپیوتر( کلیه گرایش ها) مهندسی فناوری اطلاعات مهندسی صنایع ( کلیه گرایش ها)
۶ مهندس راه و ساختمان شهرداری دوگنبدان ۲ مرد و زن دارا بودن دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس در یکی از رشته های تحصیلی مهندسی عمران (گرایش مهندسی و مدیریت ساخت، گرایش سازه،گرایش سیستمهای اطلاعات جغرافیایی، عمران)- مدیریت پروژه و ساخت- طراحی محیط
۷ کارشناس حقوقی شهرداری دوگنبدان ۱ مرد و زن دارا بودن دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس در رشته تحصیلی حقوق(گرایش حقوق عمومی، حقوق خصوصی، حقوق جزا و جرم شناسی، حقوق ثبت اسناد و املاک).
۸ کارشناس امور اداری شهرداری دوگنبدان ۱ مرد و زن دارا بودن دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس در یکی از رشته های تحصیلی مدیریت ( کلیه گرایشها) بجز گرایش مدیریت ورزش- مهندسی صنایع(کلیه گرایشها)- اقتصاد (کلیه گرایشها )
۹ کاردان آتش نشان شهرداری دوگنبدان ۲ مرد دارا بودن گواهی نامه فوق دیپلم در تمام گرایش های یکی از رشته مدیریت عملیات امداد و سوانح- مدیریت عملیات امداد و نجات- مدیریت امور امداد- ایمنی و آتش نشانی- مدیریت عملیات حریق و حوادث پیشگیری و ایمنی در برابر حریق و حوادث اطفاء حریق- امداد و نجات- بهداشت حرفه ای- تربیت بدنی- برق- تاسیسات- مکانیک- مخابرات-کامپیوتر
*دارای بودن گواهینامه رانندگی پایه دو قدیم یا پایه سه جدید برای داوطلبین این رشته شغلی الزامی است.
۱۰ راننده وسایط نقلیه تندروی سنگین شهرداری مادوان ۱ مرد دارا بودن گواهی نامه پایان تحصیلات کامل متوسطه، فوق دیپلم در تمام گرایش های یکی از رشته های مدیریت عملیات امداد و سوانح مدیریت عملیات امداد و نجات- مدیریت امور امداد ایمنی و آتش نشانی- مدیریت عملیات حریق و حوادث- پیشگیری و ایمنی در برابر حریق و حوادث اطفاء حریق- امداد و تجات- بهداشت حرفه ای- تربیت بدنی- برق- تاسیسات مکانیک- مخابرات – کامپیوتر.
*دارا بودن گواهینامه رانندگی با وسابل نقلیه موتوری با حداکثر مجموع وزن و ظرفیت بار بیش از شش تن برای داوطلبین این رشته شغلی الزامی است.

الف) شرایط عمومی
۱-داشتن حداکثر سی وپنج سال تمام سن در اولین روز ثبت نام (بجز مشاغل آتش نشانی که حداکثر سن داوطلبان در رشته شغلی آتش نشان ۲۵ سال و رشته شغلی آتش نشان ( راننده ) ۳۰ سال در زمان ثبت نام میباشد .)
۲-داشتن تابعیت ایران
۳-دارا بودن کارت پایان خدمت یا معافیت قانونی برای مردان
-۴عدم اعتیاد به مواد مخدر و دخانیات
۵-نداشتن سابقه محکومیت جزایی موثر
۶-نداشتن ممنوعیت استخدام در دستگاههای اجرایی به موجب آراء مراجع قانونی
۷-داشتن سلامت جسمانی و روانی و توانایی برای انجام کاری که درآن شغل استخدام می شود.
۸-دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی پایان دوره متوسطه
۹-اعتقاد به دین مبین اسلام و یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
۱۰-التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
تبصره : شرکت شهرداران ودهیاران فعلی به شرط دارا بودن شرایط مربوط در آزمون استخدامی بلامانع است
ب) شرایط اختصاصی
۱- داوطلبان نمی توانند از مستخدمین رسمی، ثابت وپیمانی سایر دستگاههای اجرایی وبازنشسته ویا بازخرید خدمت باشند
۲- داوطلبانی که دارای کارت معافیت پزشکی می باشند و همچنین معلولین مجاز به شرکت در رشته شغلی کاردان آتش نشان و راننده وسائط نقلیه سنگین ( برای تصدی پست آتش نشان راننده) نمی باشند .
۳- داوطلبان استخدام در رشته شغلی آتش نشان ( برای تصدی پست آتش نشان ) و راننده وسائط نقلیه سنگین ( برای تصدی پست آتش نشان راننده ) در صورت موفقیت در آزمون تخصصی می بایست در آزمون عملی نیز شرکت نمایند .
۴- پذیرفته شدگان سه برابر ظرفیت موظفند بعد از اعلام واطلاع رسانی استانداری (تلفن ، پیامک و ….) نسبت به تحویل اصل وکپی مدارک لازم ظرف چهار روز از تاریخ اطلاع رسانی اقدام نمایند .
۵- پذیرفته شدگان نهایی موظفند حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز کاری پس از اعلام رسمی دفتر امور شهری و شوراهای استانداری نسبت به ارائه مدارک لازم و تکمیل پرونده و ارائه تعهد محضری ۷ ساله برای عدم هرگونه انتقال و ماموریت به سایر شهرداریها و سازمان های وابسته و نیز دستگاه های اجرایی دیگر و همچنین عدم تغییر رسته شغلی در شهرداری مربوطه اقدام نمایند .
۶- موارد زیر به شرط ارائه تاییدیه های معتبر به حداکثر سن مقرر اضافه خواهد شد.
الف: داوطلبانی که در جبهه های نبرد حق علیه باطل ( از تاریخ ۳۱/۶/۱۳۵۹ لغایت ۲۹/۵/۱۳۶۷) به طور داوطلبانه خدمت نموده اند به میزان مدت حضور در جبهه و همچنین مدت زمان بستری شدن و یا استراحت پزشکی رزمندگان داوطلب در اثر مجروحیت در جبهه های نبرد حق علیه باطل
ب: اعضای خانواده شهدا، آزادگان مفقودالاثرها ، جانبازان ( همسر ، فرزندان ، پدر ، مادر ، خواهر و برادر ) تا میزان ۵ سال
ج: داوطلبانی که درطول جنگ تحمیلی به اسارت دشمن بعثی و یا گروه های ضد انقلاب درآمده اند به میزان مدت اسارت و حضور در جبهه
د: داوطلبانی که به صورت غیررسمی و تمام وقت در وزارتخانه ، موسسات و شرکت های دولتی ، بانک ها و شرکت های تحت پوشش آنها ، شرکت های بیمه دولتی ، شهرداریها ، موسسات و شرکت های تابعه و وابسته به آن موسسات و شرکت های دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است و همچنین موسسات و شرکت های ملی و مصادره شده و موسساتی که به نحوی از بودجه و کمک دولت استفاده می کنند ، نهادهای انقلاب اسلامی و شرکت های تحت پوشش آنها از تاریخ ۲۲/۱۱/۱۳۵۷ به خدمت اشتغال داشته اند ، به میزان مدت خدمت غیر رسمی آنها . لازم به ذکر است سابقه خدمتی افراد در شرکتهای طرف قرارداد با شهرداری مشمول امتیازات این بند نمی باشد،به استثناء کارکنانی که بطور تمام وقت با پرداخت حق بیمه در شرکت های طرف قرار داد با شهرداری تا قبل از ابتدای سال ۱۳۹۰ در شهرداری اشتغال داشته اند .
تبصره: طول مدت خدمت نظام وظیفه داوطلبان به حداکثر سن داوطلبان اضافه نخواهد شد .
۷-داوطلب بومی به داوطلبی گفته میشود که حداقل دارای یکی از ویژگیهای زیر باشد:
شهر محل صدور شناسنامه داوطلب ویا همسر وی با شهر مورد تقاضا برای استخدام یکسان باشد.
داوطلب حداقل چهار سال (۴) سال از سنوات تحصیلی (ابتدایی،راهنمایی،دبیرستان، ویا دانشگاه) را به صورت متوالی یا متناوب در شهر محل مورد تقاضا برای استخدام طی کرده باشد.
همسر و فرزندان کارمندان رسمی وپیمانی دولت ویا نیروهای مسلح (اعم از شاغل ویا بازنشسته) که شهر محل خدمت فعلی یا بازنشستگی آنان با شهر محل مورد تقاضا برای استخدام یکسان باشد.
داوطلب یا پدر، مادر و یا همسر وی حداقل چهار (۴) سال سابقه پرداخت حق بیمه در شهر محل مورد تقاضا برای استخدام را داشته باشند .پرداخت حق بیمه به مدت تعیین شده صرفا توسط یکی از موارد مذکور قابل احتساب است .
تبصره ۱- مبنای استان وشهرستان برای تعیین بومی بودن ،تقسیمات کشوری در زمان ثبت نام میباشد.
تبصره ۲- در صورتیکه شهرداری متقاضی استخدام در شهرستان ویا استانی قرار داشته باشد که شهر داوطلب در آن شهرستان و یا استان واقع باشد داوطلب به ترتیب مشمول مزایای داوطلبین بومی شهرستان واستان خواهد بود..
ج) ثبت نام و مدارک مورد نیاز
۱- داوطلبین می توانند تنها در یک رشته شغلی و در شهرهایی مختلف یک استان به ترتیب اولویتی که در هنگام ثبت نام اعلام مینمایند حداکثر تا سه گزینه محل جغرافیایی مورد تقاضا را انتخاب و از طریق سایت استانداری بصورت اینترنتی ثبت نام کنند.
۲- شروع ثبت نام از ساعت ۷ صبح روزدو شنبه مورخ ۱۶/۹/۱۳۹۴ به مدت ۱۲ روز می باشد.
۳- داوطلبان استخدام می بایست عکس پرسنلی ۴×۳ خود را با عرض ۱۵۰ و ارتفاع ۲۰۰ پیکسل و با فرمت IPg و حداکثر ۲۰۰ کیلو بایت در رایانه اسکن نموده وآنرا در قسمت مربوط در سایت وارد نمایند .
۴- واریز وجه به مبلغ ۴۰۰۰۰۰ریال به حساب شماره ۳۱۰۰۰۰۲۰۳۹۰۰۹ بانک ملی شهرداری دوگنبدان به عنوان حق شرکت در آزمون استخدامی داوطلبان استخدام ( ایثارگران از پرداخت ۵۰% مبلغ مذکور و فرزندان شاهد از واریز وجه مذکور معاف میباشند ) و اطلاعات فیش واریز و سایر موارد را درقسمت مربوط به پرداخت وجه ثبت نام وارد و نهایتا پس از بررسی مجدد صحت اطلاعات درج شده و تایید مراتب توسط سایت ، شماره رهگیری خود را برای پیگیری مراحل بعدی آزمون و دریافت کارت ورود به جلسه اخذ و نزد خویش نگهداری نمایند .
۵- کارت ورود به جلسه آزمون استخدام روز دوشنبه مورخ ۳۰/۹/۹۴ از طریق وب سایت استانداری به داوطلبان ارائه می شود.
۶- زمان برگزاری آزمون روز جمعه مورخ ۱۱/۱۰/۹۴ وساعت ۸ صبح است و محل برگزاری آزمون بر روی کارت ورود به جلسه آزمون داوطلبان درج خواهدشد.
* مدارک مورد نیاز جهت اسکن در سایت ثبت نام به شرح زیر میباشد .
۱- تکمیل فرم درخواست شغل
۲- تصویر آخرین مدرک تحصیلی
۳- تصویر صفحه اول شناسنامه ( درصورت داشتن توضیحات کلیه صفحات)
۴- تصویر کارت ملی (دورو)
۵- تصویر کارت پایان خدمت وظیفه عمومی و یا کارت معافیت
۶- مستندات ایثارگری ، معلولان عادی و سوابق پرداخت بیمه در شهرداریها و سازمان های وابسته و دهیاری ها
۷- تصویر گواهینامه رانندگی پایه یک برای داوطلبان رشته شغلی راننده وسائط تندرو در پست آتش نشان (راننده)
۸- تصویر گواهینامه پایه دو در صورت لزوم
د: مواد آزمون تخصصی
آزمون تخصصی در هرعنوان شغلی به صورت چهار گزینه ای و به تعداد ۱۲۰ سوال شامل ۹۰ سئوال بصورت کاربردی وتخصصی در شغل مربوط و۳۰سوال برای سنجش هوش، سرعت ،دقت ،واستعداد یادگیری با احتساب نمره منفی (سقف امتیاز ازمون تخصصی ۱۰۰ میباشد وبه ازای هر سه پاسخ غلط یک نمره منفی در نظر گرفته میشود )

ه:  اعلام نتایج
اسامی داوطلبان پذیرفته شده سه برابر ظرفیت برای شرکت در آزمون عملی یا مصاحبه در سایت رسمی استانداری کهگیلویه و بویراحمد بعداز برگزاری آزمون اعلام خواهدشد. و یا اینکه پذیرفته شدگان سه برابر ظرفیت از طریق تماس تلقنی جهت انجام تشکیل پرونده وآزمون عملی ویا شرکت در مصاحبه دعوت خواهند شد

تذکرات
۱- پنج درصد (۵%) سهمیه استخدامی به ایثارگران و خانواده های آنان شامل رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه ها وهمسر وفرزندان آنان ،آزادگان کمتر از یکسال اسارت وهمسر وفرزندان آنان، جانبازان و همسر و فرزندان آنان و خواهران و برادران شهدا اختصاص دارد .انتخاب ایثارگران در حد سهمیه تعیین شده (۵/) به ترتیب امتیاز کسب شده از بین ایثار گران واجد شرایط که حد نصاب لازم در آزمون تخصصی وحد نصاب در آزمون عملی را کسب نموده باشند و مراحل آزمون عملی را با موفقیت طی نموده باشند انجام خواهد شد.
۲- داوطلبان شاغل در واحدهای یا سازمان های آتش نشانی شهرداریها در شهر شهرستان واستان مورد تقاضا مشروط به داران بودن سابقه پرداخت بیمه در واحدها یا سازمانهای آتش نشانی شهرداری ها تا ۱۲۰ روز قبل از تاریخ برگزاری آزمون تخصصی وکتبی از اولویت استخدام برخورداند.
۳- دهیاران؛ شهرداران،فرزندان کارکنان فوت شده حین خدمت در شهرداری یا سازمانهای وابسته ، یا فرزندان کارکنان از کارافتاده کلی دائم حین خدمت در شهرداری یا سازمان های وابسته ، افراد بومی شهر،شهرستان واستان شهر متقاضی استخدام از اولویت استخدام برخوردارند.
۴- نمره نهایی دواوطلبان از مجوع امتیاز آزمون تخصصی با ضریب (۲) وامتیاز مصاحبه با ضریب (۱) محاسبه میشود و در مشاغل اتش نشانی امتیاز آزمون تخصصی با ««ضریب ۱»» وامتیاز آزمون عملی با ««ضریب ۲»» برای محاسبه میشود.
۵- در صورت مساوی بودن امتیاز کسب شده داوطلبان ،اولویت معرفی به گزینش به ترتیب با شاغلین قراردادی وبومی شهرداری شهرستان واستان میباشد.
۶- داوطلبان میتوانند حداکثر ظرف مدت دو هفته پس از اعلام نتایج اعتراض خود را به استانداری برای بررسی واعلام نظر ارائه نمایند وپس از مدت مذکور به اعتراض داوطلبان ترتیب اثر داده نخواهد شد.
۷- چنانچه در هر مرحله از مراحل آزمون مشخص شود داوطلب به اشتباه یا به عمد اطلاعات خلاف واقع ویا خلاف شرایط مندرج در اگهی اعلام نموده باشد ویا فاقد شرایط مندرج در اگهی باشد از انجام مراحل بعدی محروم خواهد شد ومسئولیت ناشی از عدم رعایت دقیق ضوابط و شرایط اعلام شده در متن اگهی و یا ارسال مدارک به صورت ناقص بر عهده داوطلب خواهد بود در این صورت خسارت وهزینه تحمیل شده برابر مقررات از داوطلب اخذ خواهد شد.
۸- به مدارک ارسالی توسط دانشجویان و دارندگان مدارک تحصیلی پایین تر و بالاتر از مقاطع تحصیلی اعلام شده در رشته های مربوطه در شرایط احراز مشاغل مورد اشاره و همچنین مدارک در رشته های غیر مرتبط و معادل ( به استثنای دارندگان مدارک تحصیلی معادل صادره از دانشگاه ها و موسسه های آموزش عالی کشور که در آزمون جامع سازمان سنجش آموزش کشور شرکت نموده و قبول شده اند و گواهی مبنی بر ادامه تحصیل در مقطع بالاتر با ارزش علمی دارند ) ترتیب اثر داده نخواهد شد
در صورت اثبات داشتن مدارک تحصیلی بالاتر این موضوع مشمول اظهارات خلاف واقع داوطلب شده و داوطلب از ادامه مراحل آزمون محروم خواهد شد.
تبصره: صرفاً متقاضیان رشته شغلی کاردان آتش نشانی و راننده وسایل نقلیه سنگین که دارای مدرک تحصیلی یک مقطع بالاتر از مقاطع تحصیلی اعلام شده دارند می توانند مشروط به ارائه تعهد نامه مبنی بر عدم درخواست اعمال مدرک تحصیلی بالاتر در آزمون شرکت نمایند. در این صورت شرایط احراز عنوان شغلی راننده وسایط نقلیه تندروی سنگین و کاردان آتش نشانی در یک مقطع تحصیلی بالاتر، رشته شغلی مندرج در آگهی استخدام می باشد.
۹- داوطلبین می بایست در زمان ثبت نام در آزمون تخصصی باید دارای کلیه شرایط و مدارک مورد نظر در آگهی استخدام باشند و به مدارکی که بعد از تاریخ ثبت نام صارد شده باشند جهت تکمیل مدارک ثبت نام ترتیب اثر داده نخواهد شد.
۱۰- انتخاب نهایی پذیرفته شدگان ازمون پس از موفقیت در کلیه مراحل ازمون تخصصی، مصاحبه، ازمون عملی و گزینش صورت خواهد گرفت و تا قبل از صدور احکام استخدام پیمانی برای پذیرفته شدگان حقی ایجاد نخواهد شد.
۱۱- داوطلبین در ورود اطلاعات دقت لازم را داشته باشند زیرا بعد از مهلت ثبت نام امکان ویرایش ویا اصلاح وجود نخواهد داشت.
۱۲- داوطلب در زمان ثبت نام باید دارای تمامی شرایط ذکر شده در اگهی باشد.
۱۳- امتیاز آزمون تخصصی کارکنان قراردادی شاغل در (شرکت های طرف قرارداد شهرداری تا قبل از ابتدای سال ۱۳۹۰ ) در شهرداری شهر متقاضی استخدام یا سربازان وظیفه که دوران خدمت سربازی خود را بصورت کامل (بدون دریافت معافیت و یا کسر خدمت ) و منع انضباطی به صورت امریه به عنوان سرباز امریه در شهردرای گذراانده اند به ازای هر سال سابقه خدمت ۳ درصد تا سقف ۲۵ درصد وبرای کارکنان شاغل (در شرکت های طرف قرارداد شهرداری تا قبل از سال ۱۳۹۰ و قرارداد) در یکیاز شهرداریها ی شهرستان همان شهر به ازای هر سال سابقه خدمت ۵/۲ درصد تا سقف ۲۰ درصد وبرای کارکنان شاغل در (در شرکت های طرف قرارداد شهرداری تا قبل از سال ۱۳۹۰ و قرارداد) در یکی از شهرداریهایاستان همان شهر به ازای هر سال سابقه خدمت ۲ درصد وتا سقف ۱۸ درصد ضرب شده ومبنای محاسبه امتیاز نهایی آزمون تخصصی قرار میگیرد. اعمال امتیاز مربوطه برای کارکنان دارای قرار داد مستقیم با شهرداری مشروط به دارا بودن سابقه پرداخت بیمه در شهرداریها تا ۱۲۰ روز قبل از تاریخ برگزاری آزمون تخصصی وکتبی میباشد .
۱۴- امتیاز آزمون تخصصی داوطلبان بومی شهر تازه تاسیس در ۱۵/۱ داوطلبان بومی شهرستان شهر تازه تاسیس در ۱/۱ ضرب شده و مبنای محاسبه امتیاز نهائی آزمون تخصصی قرار می گیرد.
۱۵- امتیاز آزمون تخصصی دهیاران در یکی از دهیاریهای استان شهر متقاضی استخدام به ازای هر سال سابقه خدمت با تائید بخشدار ذیربط ۳ درصد تا سقف ۲۰ درصد ضرب شده و مبنای محاسبه امتیاز نهائی آزمون تخصصی قرار می گیرد.
۱۶- امتیاز آزمون تخصصی شهرداران که در یکی از شهرهای آن استان شهر متقاضی استخدام شهردار بوده اند به ازای هرسال سابقه خدمت با تائید استانداری ذیربط ۳ درصد تا سقف ۲۵ درصد ضرب شده و مبنای محاسبه امتیاز نهائی آزمون تخصصی قرار میگیرد.
۱۷- امتیاز آزمون تخصصی فرزندان کارکنان فوت شده حین خدمت و یا از کار افتاده کلی دائم حین خدمت در ۲/۱ ضرب شده و مبنای محاسبه امتیاز نهائی آزمون تخصصی قرار میگیرد.
۱۸- در صورتی که داوطلبان مشمول بیش از یک امتیاز از مزایای پیش بینی شده شوند ، بالاترین امتیاز برای آنها مبنای محاسبه قرار خواهد گرفت.

برای ثبت نام اینجا کلیک نمایید

برای مشاهده شرایط استخدام اینجا کلیک نمایید

استخدام استانداری فارس سال ۹۴ (استخدام جدید)/۲۲ آذر

استخدام استانداری فارس سال ۹۴

 


استخدام سازمان همیاری شهرداریهای استان فارس

سازمان همیاری شهرداریهای استان فارس با رویکرد توسعه پایدار با فن آوری های نوین و ایجاد فرصت های شغلی جدید، جهت تامین نیروی انسانی مورد نیاز یکی از شرکتهای زیر مجموعه خود (شرکت آتی شهر هوشمند ایرانیان) در تمامی مقاطع تحصیلی شامل دکتری، کارشناسی ارشد، کارشناسی ، کاردانی، دیپلم، تعداد ۲۶۵ نفر نیرو (خانم و آقا ) بصورت قراردادی ،افراد واجد شرایط را از طریق برگزاری آزمون توانمندی های تخصصی ، عمومی و مصحبه استخدام می نماید.

برای مشاهده آگهی استخدام اینجا کلیک نمایید


خبر ۷ آذر ۹۴ –  آگهی استخدام پیمانی شهرداری های فارس

روزنامه خبرجنوب : استانداری فارس جهت تامین نیروی انسانی مورد نیاز در سایر مشاغل از محل مجوز شماره۱۶۶۱۸۱- ۹۴/۷/۱۸ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و مصوبه ۹۴/۷/۲۶شواری توسعه مدیریت و سرمایه انسانی شهرداری ها و دهیاریهای کشور تعداد ۱۹۸نفر از افراد واجد شرایط را از طریق برگزاری آزمون توانمندیهای تخصصی و علمی و گزینش بصورت پیمانی استخدام مینماید.

توجه: به اطلاع داوطلبین عزیز میرساند که تاریخ برگزاری آزمون به ۱۱ دی ۱۳۹۴ تغییر یافت.
به سیستم ثبت نام الکترونیکی آزمون استخدامی شهرداری های استان فارس خوش آمدید
با آرزوی موفقیت در آزمون پیش رو توجه شما را به نکات زیر جلب می نماییم:
اطلاعیه ثبت نام را با دقت مطالعه بفرمایید و پیش از ثبت نام شرایط خود را با شرایط عمومی و اختصاصی ذکر شده در اطلاعیه ثبت نام برای عنوان شغلی مورد نظرتان مطابقت بدهید.
داوطلبان بایستی سریال ‌ثبت‌ نام ۱۲ رقمی آزمون استخدامی شهرداری های استان فارس سال ۱۳۹۴ را از قسمت خرید سریال تهیه نمایند. توجه فرمایید که وجه پرداختی قابل استرداد نمی باشد، لذا پیش از اقدام به خرید سریال از مطابقت شرایط خود با آگهی استخدامی اطمینان حاصل کنید.
توجه ویژه : در زمان خرید کارت با توجه به این موضوع که با چه سهمیه ای (آزاد، ایثارگران، فرزند شهید) در آزمون شرکت می کنید کارت اعتباری مورد نیاز را تهیه کنید. توجه فرمایید که کارت های اعتباری یک سهمیه صرفاً برای شرکت در همان سهمیه قابل استفاده خواهند بود.
از ابتدای ورود به فرم ثبت نام، برای تکمیل این فرم ۲٠ دقیقه زمان خواهید داشت. در صورت سپری شدن این زمان، باید ثبت نام را اول آغاز کنید.
توجه ویژه : در صورت مواجه شدن با هر گونه مشکل در روند ثبت نام، داوطلبان می توانند در ساعات اداری بجز ایام تعطیل با شماره ۳۷۳۵۴۵۲۴-٠٧١ تماس حاصل فرمایند.
توجه ویژه : ثبت نام شما فقط وقتی تکمیل گردیده است که در پایان فرایند ثبت نام از سیستم کد پیگیری ۱۶ رقمی دریافت نمایید.
با توجه به اینکه مراحل ثبت نام به صورت اینترنتی انجام می شود و امکان بررسی مدارک داوطلب پیش از برگزاری آزمون فراهم نیست، مسئولیت رعایت تمامی شرایط مربوط به ثبت نام و شرکت در آزمون تماماً بر عهده داوطلب است و در صورت عدم احراز شرایط ذکر شده در آگهی استخدام، شرکت و حتی قبولی داوطلب در آزمون لغو و بی اثر خواهد بود.

برای مشاهده شرایط استخدام اینجا کلیک نمایید

برای مشاهده مفاد آزمون اینجا کلیک کنید

برای ثبت نام اینجا کلیک نمایید


خبر ۲۵ آبان ۹۴ –  آزمون استخدامی شهرداری ها آذرماه امسال برگزار میشود

farshamyari.ir : مدیرکل دفترنوسازی،تحول اداری و فناوری اطلاعات سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور از اخذ مجوز و ابلاغ استخدام سه هزار نفر در شهرداری های سراسر کشور در سال ۹۴ خبر داد.
به گزارش روابط عمومی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور، محمد حسن آبادی با بیان مطلب فوق گفت : به منظور تامین نیروی انسانی کارآمد و متخصص مورد نیاز شهرداری‌ها در سال ۱۳۹۴، با توجه به پستهای سازمانی مصوب و بلاتصدی و همچنین وضعیت خروج از خدمت کارکنان شهرداری‌ها، سه هزار سهمیه استخدامی برای جذب نیروی انسانی اختصاص یافت.
وی افزود : این سهمیه ها با مجوز سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و از طریق انتشار آگهی و برگزاری آزمون استخدامی مشروط به تامین منابع اعتباری از محل درآمدهای قانونی شهرداری ها و بدون تحمیل بارمالی بر بودجه عمومی دولت، اختصاص یافته است.
حسن آبادی در ادامه اضافه کرد : صدور مجوز استخدام از محل سهمیه مزبور و نحوه تامین نیروی انسانی در شهرداری‌ها با رعایت مفاد دستورالعمل استخدام پیمانی در شهرداری‌ها (بخشنامه شماره ۳۰۱ مورخ ۸/۱/۹۴ وزیر محترم کشور) و دستورالعمل استخدام پیمانی در مشاغل عملیاتی آتش نشانی (بخشنامه شماره ۱۴۵۹۵۴ مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۹۳) و رعایت سهمیه قانونی ایثارگران و معلولین است.
وی گفت : تخصیص سهمیه استخدامی به شهرداری‌ها به صورت استانی براساس آمار و اطلاعات دریافت شده از هر استان و اعلام نیاز آنها در قالب تشکیلات ابلاغی هر شهرداری می‌باشد.
حسن آبادی افزود : مجوز بکارگیری نیروی انسانی در هر شهرداری در سقف سهمیه های اعلامی از سوی سازمان شهرداریها و دهیاری های کشور براساس پستهای سازمانی شهرداری، جمعیت شهری، ویژگیهای محیط و اختصاصی شهر؛ به تصویب شورای اداری و استخدامی شهرداری های استان خواهد رسید.
وی در خاتمه گفت : آزمون مذکور به صورت هماهنگ در نیمه دوم آذر ماه امسال در کشور برگزار خواهد شد.

 

 

خبر ۲۳ خرداد ۹۴ -مراحل جذب پذیرفته شدگان آزمون های استخدامی سال ۹۱ فارس ادامه دارد

شیراز- ایرنا- معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری فارس گفت:مراحل اداری جذب پذیرفته شدگان نهایی آزمون های استخدامی سال ۹۱ استانداری و دستگاهای اجرایی فارس همچنان ادامه دارد.
به گزارش دریافتی سه شنبه ایرنا به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری فارس، احد جمالی افزود: تعداد زیادی از پذیرفته شدگان این آزمون ها پس از تامین اعتبار و تخصیص شماره مستخدم از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور از ابتدای اردیبهشت ۹۴ در استانداری فارس و سایر دستگاه های اجرایی این استان شروع به کار کرده اند.
وی ادامه داد:فرآیند اخذ شماره مستخدم و مراحل اداری جذب سایر این افراد نیز در روزهای آینده به اتمام خواهد رسید.
معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری فارس،در مورد فرآیند استخدام ۳۲۶ نفر از فرزندان شاهد در استان فارس اظهار داشت:با پیگیری مستمر این معاونت، مشکل جذب این افراد برطرف شده است.
جمالی گفت: با توجه به هماهنگی های انجام شده با بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور و استان فارس و با تامین اعتبار لازم از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، فرآیند اخذ شماره مستخدم و سایر مراحل قانونی جذب به زودی آغاز خواهد شد.
او افزود: پس از تکمیل روند استخدام، مشمولان برخوردار از این سهمیه در نیمه دوم امسال در دستگاه های اجرایی شروع به کار خواهند کرد.


خبر ۱۸ خرداد ۹۴ – اشتغال زایی ۴۰۰ نفر در جهرم

خبرگزاری صدا و سیما : با پرداخت ۱۴ میلیارد ریال تسهیلات اشتغال زایی، ۴۰۰ نفر در جهرم در یکسال گذشته به طور مستقیم و غیر مستقیم مشغول به کار شده اند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مسئول بسیج سازندگی شهرستان جهرم گفت: در یکسال گذشته، با استفاده از تسهیلات اشتغال زایی بسیج سازندگی این شهرستان، ۳۲ واحد مرغ داری، ۲۵ واحد پرورش قارچ، ۱۴ واحد قالیبافی ، ۹ واحد خیاطی، هفت واحد پرورش زنبور عسل، چهار واحد پرورش بوقلمون، هشت واحد گلخانه، ۲۰ مزرعه پرورش دام سبک و سنگین و یک مورد پرورش آبزیان در جهرم راه اندازی شده است.
سرور زاده افزود: دریکسال گذشته ۱۹۶ نفر واجد شرایط دریافت تسهیلات اشتغال زایی بسیج سازندگی شهرستان جهرم شناخته شدند، که از این تعداد ۱۴۳ نفر تسهیلات دریافت کردند.


خبر ۳۰ اردیبشهت ۹۴ -ایجاد بیش از ۲۲ درصد اشتغال فارس برپایه کشاورزی

باشگاه خبرنگاران‌ : به گزارش گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران‌،  سید محمد احمدی استاندار فارس در جلسه شورای کشاورزی این استان اظهار کرد: اقتصاد استان فارس مبتنی بر کشاورزی بوده و با توجه به خشکسالی های پی در پی یکی از دستاوردهای این شورا می تواند تدوین راهی برای تنوع معیشت مردم خصوصا کشاورزان باشد.
نماینده عالی دولت در استان فارس افزود: آب و کشاورزی لازم و ملزوم یکدیگرند و در شرایط فعلی که بحران آب را در پیش داریم برنامه ریزی درست و تغییر نگرش کشاورزان نسبت به کشاورزی سنتی یکی از ضروریات است.
وی ابراز داشت: در گذشته واگذاری اراضی و استفاده از سفره های آب زیرزمینی بدون هیچ حساب و کتابی انجام شده وامروز شاهد به هم خورده شدن اکوسیستم می باشیم.
احمدی گفت: تخلیه بیش ازحد سفره های آب زیزمینی تیشه بر ریشه خود زدن است و  باید با جدیت جلوی برداشت بی رویه این آبها گرفته شود و دراین خصوص  پرکردن چاههای غیر مجاز با قوت انجام خواهد شد.
استاندار فارس افزود: باید جهاد کشاورزی آموزش دقیق و علمی کشاورزان را در دستور کار قرار دهد تا لااقل فرصت تنفسی برای سفره های آب زیرزمینی فراهم شود.
احمدی ابراز داشت:  بسیاری از کشاورزان در روستاها و شهرستانها دیگر قادر به کشاورزی نیستند و این امر زمینه مهاجرت به شهرهای بزرگ را فراهم می کند و به دنبال آن پدیده حاشیه نشینی و معضلات اجتماعی بوجود می آید که نگران کننده خواهد بود.
وی گفت: در زمینه اقتصاد مقاومتی وبحث توانمندی روستاها به خوبی کار نشده و با توجه افزایش رو به رشد جمعیت و مصرف بیشتر می طلبد به روستاها و امر کشاورزی توجه بیشتری شود.
استاندار فارس اظهار داشت: استفاده از آبیاری های نوین بدون در نظر گرفتن زمان آبیاری توسط کشاورزان هیچ تفاوتی در میزان مصرف آب نخواهد داشت که در این خصوص نیز آموزش کشاورزان مهم و حساس است.
احمدی گفت: این شورا برروی صنایع تبدیلی نیز باید مطالعات بیشتری انجام دهد تا بتوان به کمک بخش کشاورزی شتافت.
وی ابراز داشت: ترویج و احداث گلخانه ها می تواند در کاهش مصرف آب و بهره وری مناسب از آب بسیار موثر باشد.
استاندار فارس در پایان گفت: باید تلاش کنیم درجهت  تنوع معیشت مردم – علمی کردن کشاورزی و خرید تضمینی محصولات کشاورزی  برنامه های مناسبی را تدوین کنیم.

استخدام استانداری کردستان سال ۹۴ (استخدام جدید)/۲۲ آذر

استخدام استانداری کردستان سال ۹۴

استخدام کارشناس در شهرداری سنندج

استانداری کردستان برای تامین نیروی انسانی مورد نیاز شهرداریهای سنندج، دیواندره، قروه، کانیسور، دزج و بابارشانی از محل مجوز استخدامی شماره ۱۱۱۱۶۱ مورخ ۱۹۳۱/۷۰/۱۶ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در نظر دارد افراد واجد شرایط را از طریق برگزاری آزمون توانمندیهای تخصصی، مصاحبه )صرفا در مشاغل غیر عملیاتی آتشنشانی ( ، عملی )صرفا در مشاغل عملیاتی آتشنشانی ( و گزینش به صورت پیمانی برای خدمت در شهرداریهای فوق الذکر را به شرح ذیل استخدام نماید.

برای مشاهده آگهی استخدام در سایت استانداری اینجا کلیک نمایید

برای ثبت نام اینجاکلیک نمایید


خبر ۵ مهر ۹۴ – آزمون استخدامی جذب نیرو برای شهرداری های استان کردستان برگزار می شود

خبرگزاری ایرنا : مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری کردستان گفت:با توجه به اعلام نیاز شهرداری های استان، آزمون جدید استخدامی جذب نیرو برای شهرداری ها در مهر و آبان امسال برگزار می شود و شهرداری دلبران هم در صورت اعلام نیاز می تواند از طریق این آزمون نیرو جذب نماید.
به گزارش خبرنگار ایرنا، آرتیکاس اقبال روز یکشنبه در مراسم معارفه شهردار دلبران از توابع شهرستان قروه افزود: شرط تامین کمبود نیروی انسانی در شهرداری ها تامین حقوق پرداختی به آنان است که با وضعیت سنجی و استعلام سالانه از سوی شهرداری ها، استخدام نیرو به صورت پیمانی برای آنان امکان پذیر خواهد بود.
وی تاکید کرد: با توجه به اینکه شهرهای کوچک درآمد پایدار آنچنانی ندارند، افزود: شهردار، شهرداری و شورای اسلامی این وظیفه را دارند که درآمدهای پایدار را برای شهرداری تعریف و از محل تسهیلات ارزان قیمت دولتی طرح هایی را اجرایی کنند.
مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری کردستان با اشاره به ازمون سال گذشته جذب نیرو برای ادارات آتش نشانی استان نیز گفت: ۶۷ نیروی آتش نشان که در مراحل آخر استخدامی قرار دارند سال جاری به صورت پیمانی جذب شهرداری ها می شوند.
به گفته وی جذب سرمایه گذاران بخش خصوصی باید محور اصلی فعالیت اعضای شورا و شهرداری های سطح استان قرار گیرد.
اقبال با اشاره به اینکه همفکری شورا و شهرداری نشان دهنده تعامل دستگاه های مدیریت شهری است ادامه داد: این تعامل باید به صورت پیوسته و مداوم در راستای خدمت بهتر به مردم قرار گیرد.
وی اظهار کرد: شهرداری ها ویترین تفکرات شورا هستند، اگر شهردار عملکرد موفقی داشته باشد بیانگر تفکرات خوب و موفق و همدلی و همفکری شورا خواهد بود و عکس آن نیز صادق است.
مدیرکل امورشهری و شوراهای استانداری کردستان افزود: ارائه خدمت بهینه به مردم باید در راس امور باشد چرا که مردم دلبران مستحق خدمات بیشتر و مطلوب تری هستند.
وی کمبود اعتبار شهرداری ها و کاهش در آمد آن را از مهمترین معضلات شهرداری ها دانست و گفت: تحریم در سال های اخیر تاثیرات مخربی بر روی اعتبارات داشته است که حل شدن آن نیازمند زمان است و نباید منتظر معجزه بود.
اقبال تاکید کرد: بودجه سال ۹۴ شهرداری دلبران در مقایسه با سال گذشته بر اساس بودجه بندی شورای اسلامی این شهر رشد دو برابری داشته است که این رشد می تواند تاثیر مثبتی بر روند اجرایی شدن برنامه های این شهرداری در اداره امور شهری داشته باشد.
اقبال افزود: در پنج ماهه نخست سال جاری بیش از دو میلیارد ریال به شهرداری دلبران کمک شده است.
اقبال گفت: جذب سرمایه گذاران بخش خصوصی می تواند برای درآمدزایی شهرداری های شهرهای کوچک کمک خوبی باشد.
در این مراسم از خدمات صفا زارعی شهردار سابق دلبران تجلیل و اکبر خادمی به عنوان شهردار جدید دلبران معرفی شد. قروه در ۹۰ کیلومتری شرق سنندج واقع شده است.


خبر ۱۷ شهریور ۹۴ –  ۴۰۰۰ نفر در استان کرمانشاه صاحب شغل می‌شوند

خبرگزاری مهر : مدیر صندوق کارآفرینی امید استان کرمانشاه گفت: پیش بینی می شود باجذب اعتبارات تاپایان امسال تعداد ۴ هزار نفر صاحب شغل شوند.
به گزارش خبرنگار مهر، مسعود خاکسار در نشستی خبری با اصحاب رسانه که ظهر امروز یکشنبه در کرمانشاه برگزار شد، اظهار داشت: صندوق کارآفرینی امید با رویکرد پرداخت تسهیلات بدون سود و تنها با اخذ کارمزد ۴ درصد در بخش ازدواج و اشتغال به جوانان جویای کار و با هدف ایجاد اشتغال پایدار برای آنها فعالیت می‌کند.
خاکسار مشکل بزرگ استان کرمانشاه در زمینه اشتغال را بی‌رغبتی افراد به کار مشارکتی و گروهی دانست و افزود: در این رابطه محور پرداخت تسهیلات در صندوق امید در بحث گردشگری و کار مشارکتی منجر به اشتغال پایدار است و در این رابطه تفاهم نامه‌ای با میراث فرهنگی استان در بحث پرداخت تسهیلات تا سقف یک میلیارد ریال به افراد جویای کار در بخش بوم گردشی امضا شده است.
وی از پرداخت ۲ میلیارد ریال تسهیلات اشتغال زایی در بخش گردشگری به افراد جویای کار در استان کرمانشاه خبر داد و گفت: از مهم ترین کارهای ما پرداخت قرض‌الحسنه ازدواج به جوانان است که در این رابطه از ابتدای سال تاکنون مبلغ ۲۸ میلیارد و ۷۰ میلیون تسهیلات قرض‌الحسنه برای ۷۶۲ مورد ازدواج در استان پرداخت شده است.
خاکسار حداکثر زمان پرداخت تسهیلات ازدواج از مدت ثبت نام تا دریافت را یک هفته عنوان کرد و گفت: البته در صورتی که افراد تمام روند قانونی کار را رعایت کنند تسهیلات ظرف یک هفته در اختیارشان قرار می‌گیرد که به هر کدام از زوجین مبلغ ۳۰ میلیون ریال و در صورت بهره‌مندی از سهمیه شاهد و ایثارگر مبلغ ۶ میلیون تومان بر هرکدام از طرفین اعطا می‌شود.
کسی در صف انتظار دریافت وام ازدواج از صندوق کارآفرینی امید کرمانشاه نیست
وی با بیان اینکه هم اکنون کسی در صف انتظار دریافت وام قرض‌الحسنه ازدواج از صندوق کارآفرینی امید کرمانشاه نیست، افزود: در ۶ ماهه نخست سال گذشته به دلیل کمبود بودجه تنها ۳۹۰ میلیون ریال تسهیلات به ۱۰ فقره ازدواج در استان پرداخت شد و مجموع اعتبارات در حوزه تسهیلات ازدواج به در سال گذشته نیز ۴۲ میلیون تومان برای ۱۴ فقره ازدواج بود.
خاکسار از تلاش برای جذب اعتبارات بیشتر برای پرداخت تسهیلات ازدواج به جوانان در استان کرمانشاه تا پایان سال اشاره کرد و گفت: در گذشته مبلغ ۷ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال تسهیلات برای ۷۴ زوج دانشجوی دانشگاه آزاد کرمانشاه پرداخت شد و هم اکنون نیز در تلاش هستیم تا امکان پرداخت تسهیلات ۱۰ میلیون تومانی برای زوج‌های دانشگاه آزاد استان فراهم شود.
رشد ۴ برابری اعطای تسهیلات اشتغال‌زایی به استان کرمانشاه
وی از رشد ۴ برابری اعطای تسهیلات اشتغال به استان کرمانشاه خبر داد و گفت: از ابتدای سال تاکنون مبلغ ۹۱ میلیارد و ۲۶ میلیون ریال تسهیلات قرض‌الحسنه برای اشتغال جوانان در استان پرداخت و در مجموع برای ۱۱۵۴ نفر اشتغال ایجاد شده در حالیکه در ۶ ماهه نخست سال گذشته تنها ۲۰ میلیارد و ۸۹۰ میلیون ریال تسهیلات اعطا شد.
مدیر صندوق کارآفرینی امید استان کرمانشاه در ادامه بیکاری را یکی از معضلات اصلی این استان دانست افزود: سال گذشته مبلغ ۲۱۳ میلارد و ۴۶۹ میلیون ریال تسهیلات برای اشتغالزایی ۲۱۳۳نفر در استان پرداخت شد و هم اکنون ۷ پله در کاهش بیکاری استان ارتقا یافتیم.
خاکسار بیشترین پرداختی تسهیلات اشتغالزایی در استان کرمانشاه را مربوط به حوزه اشتغال خانگی افراد بیان کرد و گفت: امسال در بحث حمایت از اشتغال خانگی و شرکت‌های دانش بنیان و پرداخت‌های زنجیره‌ای به ویژه در مناطق روستانشین استان اقدامات قابل توجهی انجام شده است.
وی مشارکت‌های مردمی در مناطق روستایی استان کرمانشاه را امری لازم در پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه دانست و گفت: در طرح‌های مشارکتی استانداری، بنیاد توسعه و صندوق کارآفرینی امید استان متولی پرداخت تسهیلات و بررسی شرایط متقاضیان است.
مشکل بزرگ اشتغال کرمانشاه نداشتن بازار فروش است
خاکسار نداشتن بازار فروش را مشکل بزرگ اشتغال در استان کرمانشاه دانست و افزود: متاسفانه در زمینه فروش تولیدات با مشکل مواجه هستیم وامید داریم تا با اتخاذ تدابیر چرخه اقتصاد به حرکت درآید.
وی ابراز امیدواری کرد با اعطای تسهیلات قرض الحسنه صندوق کارآفرینی امید تا پایان امسال تعداد ۴ هزار جوان جویای کار در استان کرمانشاه صاحب شغل شوند و سعی ما برآن است تا ۱ ریال از تسهیلات تخصیص داده شده به استان برگشت داده نشود.
خاکسار ملاک پرداخت تسهیلات قرض الحسنه را ایجاد اشتغال پایدار دانست و گفت: بازرسان ما تمام فعالیت‌های متقاضیان دریافت وام در قبل و حین و بعد از دریافت تسهیلات را رصد کرده و در صورت مغایرت با قوانین، عدم اجرای طرح آنان ثبت و تسهیلات برگشت داده می‌شود.
وی همچنین به طرح امید اشاره کرد و گفت: در این طرح کسبه و دارندگان جواز کسب در صورت سپرده گذاری در صندوق کارآفرینی امید استان به میزان سپرده خود تسهیلات قرض‌الحسنه بدون سود و تنها با کارمزد ۴ درصد دریافت می‌کنند و امکان دریافت تسهیلات تا سقف ۱۵۰ میلیون ریال وجود دارد.
مدیر صندوق کارآفرینی امید استان کرمانشاه با تاکید بر اینکه وام‌های صندوق کارآفرینی امید به هیچ عنوان قابل انتقال نیست، گفت: حمایت از طرح‌های نوآورانه در دستور کار ما قرار دارد.


خبر ۲۲ تیر ۹۴- اطلاعیه معاونت نیروی انسانی استانداری کردستان در خصوص استخدامی های دستگاه های اجرایی

خبرگزاری ایرنا : معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری کردستان اطلاعیه ای در مورد نحوه جذب پذیرفته شدگان آزمون های استخدامی سال ۹۱ دستگاه های اجرایی استان صادر کرد.
اطلاعیه معاونت نیروی انسانی استانداری کردستان در خصوص استخدامی های دستگاه های اجرایی
به گزارش ایرنا در این اطلاعیه آمده است: بدینوسیله به اطلاع پذیرفته شدگان نهایی آزمون های استخدامی دستگاه های اجرایی استان در سال ۹۱ می رساند، اعتبار مورد نیاز جهت به کارگیری افراد جدیدالاستخدام، طی نامه شماره ۵۸۸۶۳ مورخ ۱۵/۴/۹۴ جناب آقای دکتر نوبخت معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اعلام شده است.
لذا دستگاه های اجرایی موظفند سریعاً نسبت به صدور احکام کارگزینی پذیرفته شدگانی که شماره مستخدم آنان از طریق سامانه کارمند ایران دریافت شده است اقدام نمایند و در خصوص افرادی که به هر دلیل مراحل نهایی پذیرش آنان انجام نشده است تسریع کنند.


خبر ۹ تیر ۹۴ – اطلاعیه دفتر منابع انسانی استانداری کردستان در خصوص استخدامی های دستگاههای اجرایی

پایگاه اطلاع رسانی استانداری کردستان؛ در این اطلاعیه آمده است:
با توجه به برگزاری آزمون استخدام سال ۱۳۹۱ در ۲ مرحله بدینوسیله به اطلاع می رساند:
کلیه مراحل آزمون استخدام (به غیر از اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران که در دست اقدام است) به پایان رسیده و همچنین در اجرای نامه رئیس امور اجتماعی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اعتبار مورد نیاز در جدول شماره (۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور منظور گردیده است که پس از ثبت اطلاعات پذیرفته شدگان از طریق دستگاه استخدام کننده و اخذ شماره مستخدم؛ دستگاههای اجرایی می توانند احکام پذیرفته شدگان را پس از سوگند نامه استخدام صادر نمایند.
به مدیران محترم دستگاههای اجرایی ذیربط تاکید می گردد در بکارگیری نیروی انسانی پذیرفته شده تسریع بعمل آورند.
سیده شهلا شالپوش
مدیر کل منابع
انسانی و تحول اداری استانداری


خبر ۳۱ خرداد ۹۴-دولت محدودیت مالی برای جذب پذیرفتگان در آزمون استخدامی ندارد /تا دو هفته آینده مستخدمین جدید جذب ادارات می‌شوند
حسین فیروزی در گفت‌و‌گو با خبرنگار فارس در مورد تعیین تکلیف وضعیت استخدامی‌های استان کردستان، اظهار کرد: برخی از این افراد فرایند استخدام را در ادارات خود تکمیل کرده اند اما فرایند مصاحبه و شروع بکار آنان به تاخیر افتاده است.
وی خاطرنشان کرد: کدهای استخدامی این افراد در حال دریافت است و به محض دادن شناسه، جذب ادارات خواهند شد.
معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار کردستان افزود: بنده به عنوان معاون توسعه و مدیریت منابع انسانی استاندار کردستان می‌گویم بستر جذب این افراد با توجه به تامین اعتبارات لازم از اول خرداد ماه امسال فراهم بوده است.
فیروزی با بیان اینکه البته لازمه جذب قبول شدگان در آزمون استخدامی، دریافت کد شناسه استخدامی توسط آنان است، افزود: این افراد باید با مراجعه به اداره‌کل مالی استانداری کردستان می‌توانند، وضعیت صدور و یا عدم صدور کد شناسه مستخدمی خود را پیگیری کنند.
وی در پاسخ به این سئوال که بازه زمانی برای صدور این کد چه مدت است، تصریح کرد: مهم‌ترین محدودیت دولت در بحث استخدام این افراد نبود منابع مالی بود و این مهم تامین شده و هیچ محدودیت دیگری وجود ندارد.
معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار کردستان خاطرنشان کرد: افرادی که تاکنون موفق به دریافت این کد استخدامی نشده‌اند نیز در بازه زمانی یک روز می‌توانند کد خود را دریافت کنند.
فیروزی با بیان اینکه آقای نوبخت نیز در مصاحبه مطبوعاتی خود طی چند روز اخیر نبود هیچ محدودیتی برای استخدام این افراد را رسانه‌ای کرده‌ است، گفت: امیدواریم ظرف ۲ هفته آینده فرایند گزینش و استخدام این افراد به پایان برسد.
وی تصریح کرد: تمام اعتبارات استخدامی‌های جدید در سال ۹۴ از اول خرداد ماه تامین اعتبار شده و دولت هیچ محدودیت مالی برای استخدام این افراد ندارد.
معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار کردستان افزود: لازمه شروع به کار این افراد طی فرایند استخدامی در دستگاه‌های ذیربط است که بر اساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته ظرف ۲ هفته آینده این مهم صورت می‌گیرد.


خبر  ۳۰ خرداد ۹۴ – اعلام نتایج آزمون استخدامی آتش‌نشانی‌های کردستان
مدیکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری کردستان گفت: نتایج اولیه آزمون استخدامی آتش‌نشانی‌های شهرداری‌های سنندج، کامیاران و سروآباد و شرایط پذیرش آن در سایت استانداری کردستان اعلام شد.
به گزارش گروه استانهای باشگاه خبرنگاران از سنندج، آرتیکاس اقبال با بیان اینکه این آزمون روز جمعه هشتم خرداد ماه سال جاری برگزار شد، گفت: نتایج اولیه آزمون استخدامی یاد شده از تاریخ ۳۰ خرداد ماه ۹۴ در سایت استانداری کردستان قابل دریافت است.
وی افزود: افراد پذیرفته شده در مرحله اول از تاریخ ششم لغایت ۱۳ تیرماه مجاز به تحویل مدارک جهت تطبیق به دفتر امور شهری و شوراها واقع در استانداری کردستان می باشند.

مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری کردستان بیان کرد: در صورتی که افراد پذیرفته شده در موعد مقرر نسبت به تحویل مدارک اقدام نکنند به منزله انصراف تلقی شده و از ادامه مراحل استخدام و جذب محروم خواهند شد.
اقبال از برگزاری آزمون عملی در مرداد ماه سال جاری خبر داد و گفت: آزمون عملی در ۹ بخش از قبیل دو، دراز و نشست، پرش جفت، بارفیکس، دوی ۵۴۰ متر، حمل دو لوله نواری، حمل نردبان ۳ متری و حمل خاموش کننده خواهد بود.
وی در پایان گفت: شرط اولیه قبولی در آزمون عملی جهت تعیین امتیاز نهایی داوطلب کسب حداقل ۴۰۰ امتیاز در ۹ بخش است.


خبر ۹ خرداد ۹۴ – نتیجه آزمون استخدامی آتش نشانی های کردستان ظرف ۲۰ روز آینده اعلام می شود

خبرگزاری ایرنا : مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری کردستان گفت: نتیجه آزمون استخدامی آتش نشانی های کردستان حداکثر ظرف ۲۰ روز آینده اعلام و از نفرات، براساس نمره کتبی جهت تطبیق مدارک با شرایط آگهی استخدام دعوت به عمل خواهد آمد.
آرتیکاس اقبال روز شنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: پس از تطبیق مدارک و حذف موارد احتمالی عدم تطبیق، لیست سه برابر ظرفیت استخدامی مجاز(۱۵۰ نفر) اعلام خواهد شد.
وی در تشریح روند برگزاری این آزمون اظهار داشت: در اجرای مجوز استخدام ۶۷ نیرو جهت واحدهای آتش نشانی شهرداری سنندج (۶۰ نفر) شهرداری کامیاران (۴ نفر) و شهرداری سروآباد (۳ نفر)، آزمون استخدامی مربوطه پس از کسر سهمیه خانواده های معظم شهدا و ایثارگران برای جذب ۵۰ نفر برگزار شد.
مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری کردستان افزود: ثبت نام از تاریخ ۱/۲/۹۴ شروع و تا آخرین ساعات روز ۱۰/۲/۹۴ ادامه داشت و در این مدت تعداد ۸۱۵ نفر شامل ۱۰۸ نفر زن و ۷۰۷ نفر مرد موفق به ثبت نام شدند.
اقبال ادامه داد: آزمون کتبی در تاریخ ۸/۳/۹۴ در سایت اداری ـ آموزشی دانشگاه فرهنگیان با حضور ۷۱۳ نفر برگزار شد.
وی در پایان گفت: در صورت عدم بروز مشکلات و موانع خاص، آزمون عملی پس از ماه مبارک رمضان در مرداد ماه برگزار خواهد شد و نفرات اصلی براساس مجموع نمره مکتسبه از آزمون کتبی (با ضریب یک) و آزمون عملی (با ضریب دو) جهت ادامه مراحل استخدام به گزینش معرفی خواهند شد


خبر ۲۳ اردیبهشت ۹۴ – پرداخت ۲۸۷ میلیارد ریال تسهیلات به متقاضیان اشتغال در کردستان

خبرگزاری بی باک : به گزارش بی باک، اصغر نورالله زاده ظهر امروز چهارشنبه در نشست با استاندار کردستان و امضای تفاهم نامه مشترک استانداری و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که در سنندج برگزار شد، اظهار داشت: سال گذشته و در راستای حمایت از بخش تولید در استان کردستان ۲۸۷ میلیارد ریال تسهیلات به افراد متقاضی پرداخت شده است.
وی با اشاره به نگاه ویژه صندوق کارآفرینی و امید به استان کردستان عنوان کرد: سال گذشته کردستان با اعتبار ۲۸۷ میلیارد ریالی مقام سوم کشور را در زمینه پرداخت تسهیلات به خود اختصاص داده است و این یکی از ظرفیت های بالا برای حمایت از بخش تولید در کردستان است.
مدیر عامل صندوق کارآفرینی و امید کشور با اشاره به نیاز کشور در حوزه ایجاد فرصت های جدید شغلی گفت: اشتغال یکی از نیازهای جدی در کشور است و در همین راستا صندوق کارآفرینی و امید تلاش دارد که زمینه را برای ایجاد فرصت های جدید شغلی در کشور فراهم کند.
وی به تغییر سیاست های صندوق اشاره کرد و افزود: سیاست جدید صندوق حمایت از کسب و کار خرد و همچنین تنوع در تولید است که در همین راستا حمایت از تاسیس و راه اندازی شرکت های تعاونی نیز قرار می گیرد.
نورالله زاده تدوین سیاست های منطقه ای و استانی برای حمایت از بخش تولید را از دیگر برنامه های صندوق عنوان کرد و یادآور شد: صندوق تلاش دارد تا بر اساس ظرفیت های هر استان و منطقه تسهیلات را به افراد متقاضی اشتغال پرداخت کند که این مهم فرصت های بهتری را برای ایجاد اشتغال فراهم می کند.
وی در پایان گفت: صندوق در برنامه جدید خود از تولید تا بازاریابی حمایت خواهد کرد و به همین دلیل باید در سراسر کشور از تمامی ظرفیت های در اختیار به بهترین شکل ممکن بهره برداری شود.


خبر ۱۹ اردیبهشت ۹۴ – پذیرفته‌شدگان آزمون استخدامی سال ۹۱ کردستان به زودی به‌کارگیری می‌شوند

خبرگزاری فارس : به گزارش خبرگزاری فارس از سنندج به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی استانداری کردستان، حسین فیروزی ضمن اعلام خبر تامین اعتبار استخدام پذیرفته‌شدگان آزمون‌های استخدامی سال ۹۱، اظهار داشت: سال ۹۱ در ۲ مرحله آزمون برگزار شد و بالغ بر ۱۸  هزار و ۲۰۰ نفر در آن شرکت کردند.وی افزود: مقرر شد از میان این شرکت‌کنندگان به ترتیب نمرات عمومی و تخصصی ۳ برابر ظرفیت استخدام برای مصاحبه معرفی شوند، به این ترتیب که افرادی که در آزمون عمومی از ۱۰۰ نمره ۶۰ را کسب کنند کارنامه آزمون تخصصی آنها مورد بررسی قرار گیرد سپس به ترتیب نمره فضلی آزمون تخصصی، برای مصاحبه معرفی شوند.فیروزی در ادامه خاطرنشان کرد: در نتیجه به ترتیب نمره حدود ۵ هزار نفر برای انجام مصاحبه تخصصی به دستگاه‌های اجرایی استان معرفی شدند که تاکنون غیر از بنیاد شهید و امور ایثارگران، در ۲۶ دستگاه مصاحبه‌ها انجام شده است.وی همچنین اظهار داشت: با لحاظ نمودن ۸۰ درصد نمره علمی و ۲۰ درصد نمره مصاحبه، ۱.۵ برابر ظرفیت استخدامی برای انجام مراحل گزینش معرفی شدند که با انجام این بخش عمده کار، اسامی پذیرفته شدگان نهایی مشخص شد.معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار کردستان در ادامه یادآور شد: از تاریخ ۲۰ اسفندماه سال ۹۳ سامانه «کارمند ایران» برای دستگاه‌های اجرایی باز شده و دستگاه‌ها موظف شدند افراد جدیدالاستخدام را در آن ثبت‌نام کرده و برای آنها شناسه استخدام دریافت کنند.فیروزی در ادامه تاکید کرد: خوشبختانه بخش مهم کار یعنی تامین اعتبار برای استخدام این افراد از بودجه ۹۴ کل کشور تامین شده است که اعتبار مورد نیاز در جزء ۷۷ ردیف ۵۵۰ هزار شماره ۹ قانون بودجه ۹۴ کل کشور منظور شده است.وی ابراز امیدواری کرد به زودی و براساس پیشرفت کار در دستگاه‌های اجرایی در خصوص دریافت شناسه مستخدم برای افراد جدیدالاستخدام، این افراد شروع به کار خواهند کرد.فیروزی با اشاره به اینکه ۱۸ نفر از نیروهای جدیدالاستخدام سازمان تعاون روستایی استان از اول اسفندماه سال ۹۳ جذب آن دستگاه شده و شروع به کار کرده‌اند، یادآور شد: چنان که گفته شد در مورد سایر دستگاه‌ها نیز اعتبار مورد نیاز تامین شده و دستگاه‌های اجرایی می‌توانند به سرعت شروع به کار این افراد را کلید بزنند.


 

وبسایت: www.ostan-kr.ir

استخدام استانداری یزد سال ۹۴ (استخدام جدید)/۲۲ آذر

استخدام استانداری یزد سال ۹۴

 

آگهی استخدام پیمانی در شهرداری شهرهای ابرکوه، اردکان، بافق، تفت، زارچ، شاهدیه، عقدا، هرات، مهریز، مهردشت، حمیدیا، نیر، ندوشن و یزد

استانداری یزد برای تامین نیروی انسانی مورد نیاز شهرداری های ابرکوه، اردکان، بافق، تفت، زارچ، شاهدیه، عقدا، هرات، مهریز، مهردشت، حمیدیا، نیر، ندوشن و یزد از محل سهمیه استخدامی شماره ۱۶۶۱۸۱ مورخ ۹۴/۷/۱۸ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و نامه شماره ۳۵۶۶۶ مورخ ۹۴/۸/۱۷ سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور ، در نظر دارد تعداد ۱۲۲ (یکصد و بیست و دو) نفر افراد واجد شرایط را از طریق برگزاری آزمون توانمندی های تخصصی، مصاحبه و گزینش به صورت پیمانی برای خدمت در شهرهای ابرکوه، اردکان، بافق، تفت، زارچ، شاهدیه، عقدا، هرات، مهریز، مهردشت، حمیدیا، نیر، ندوشن و یزد به شرح جدول زیر استخدام نماید .

ردیف محل جغرافیایی خدمت پست سازمانی عنوان شغلی تعداد مورد نیاز جنسیت شرایط احراز
مرد زن
۱ ابرکوه جمعدار و امین اموال مسئول خدمات مالی ۱ * دارا بودن گواهینامه فوق دیپلم در رشته تحصیلی حسابداری (کلیه گرایش ها)
۲ اردکان کاردان امور رایانه اپراتور ۱ * دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس در رشته‌های مهندسی کامپیوتر ( کلیه گرایشها) ، مهندسی فناوری اطلاعات ، دارا بودن مدرک تحصیلی فوق دیپلم در یکی از رشته‌های علوم کامپیوتر، برنامه‌نویسی، کاربرد کامپیوتر ، کاردانی سخت‌افزار و نرم‌افزار
۳ اردکان کارشناس فضای سبز کارشناس امور باغبانی ۱ * دارا بودن دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس در یکی از رشته‌های تحصیلی مهندسی کشاورزی (کلیه گرایش‌ها) – معماری منظر- مهندسی فضای سبز
۴ اردکان کارشناس معماری و شهرسازی کارشناس شهرسازی ۱ * دارا بودن دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس در یکی از رشته های تحصیلی شهرسازی – ‌برنامه یزی شهری و منطقه ای – مدیریت شهری – برنامه‌ریزی منطقه ای – طراحی شهری – مهندسی شهرسازی – جغرافیا و برنامه ریزی شهری
۵ اردکان کارشناس عمران و مامور بازدید مهندسی راه و ساختمان ۱ * دارا بودن دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس در یکی از رشته‌های تحصیلی مهندسی عمران (گرایش مهندسی و مدیریت ساخت ، گرایش سازه ، گرایش سیستم های اطلاعات جغرافیایی ، عمران)- مدیریت پروژه و ساخت – طراحی محیط
۶ اردکان کارشناس حقوقی و املاک کارشناس حقوقی ۱ * دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس یا فوق لیسانس در رشته تحصیلی حقوق( گرایش حقوق عمومی، حقوق خصوصی ، حقوق جزاء و جرم شناسی، حقوق ثبت اسناد و املاک)
۷ بافق آتش نشان (راننده) راننده وسائط نقلیه تندروی سنگین ۳ *  دارابودن گواهینامه پایان تحصیلات کامل متوسطه –  فوق دیپلم در تمام گرایش های یکی از رشته های مدیریت عملیات امداد و سوانح ، مدیریت عملیات امداد و نجات ، مدیریت امور امداد ، ایمنی و آتش نشانی ، مدیریت عملیات حریق و حوادث ، پیشگیری و ایمنی در برابر حریق و حوادث اطفاء حریق ، امداد و نجات ، بهداشت حرفه ای، تربیت بدنی، برق، تاسیسات، مکانیک، کامپیوتر، مخابرات      *دارا بودن گواهینامه رانندگی با وسایل موتوری با حداکثر مجموع وزن و ظرفیت بار بیش از شش تن برای داوطلبین این رشته شغلی الزامی است
۸ بافق متصدی کنترل و نظارت بازرس ۱ * دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس، فوق لیسانس یا دکترا در یکی از رشته‌های تحصیلی مدیریت امور فرهنگی،‌امور اداری،‌مدیریت‌،مهندس صنایع، امور مالی و حسابداری ، علوم اجتماعی
۹ بافق کارپرداز مسئول خدمات مالی ۱ * دارا بودن  گواهینامه فوق دیپلم ، لیسانس یا فوق لیسانس در رشته تحصیلی حسابداری( کلیه گرایشها)
۱۰ بافق جمعدار و امین اموال مسئول خدمات مالی ۱ * دارا بودن  گواهینامه فوق دیپلم ، لیسانس یا فوق لیسانس در رشته تحصیلی حسابداری( کلیه گرایشها)
۱۱ بافق حسابدار حسابدار ۱ * * دارا بودن دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس در رشته تحصیلی حسابداری( کلیه گرایشها)
۱۲ بافق متصدی خدمات شهری کاردان محیط زیست ۱ * دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس در یکی از رشته‌های مهندسی محیط زیست،‌مهندسی فضای سبز، کشاورزی ( زارعت و اصلاح نباتات) ، باغبانی، مهندسی شیمی گرایش مهندسی محیط زیست،‌مدرک تحصیلی فوق دیپلم در رشته‌های محیط زیست ، بهداشت محیط
۱۳ بافق کارشناس امور فرهنگی کارشناس امور فرهنگی ۱ * دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس، فوق لیسانس در یکی از رشته‌های گروه امور فرهنگی و اجتماعی
۱۴ بافق کارشناس حقوقی و املاک کارشناس حقوقی ۱ * دارا بودن دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس در رشته تحصیلی حقوق( گرایش حقوق عمومی، حقوق خصوصی ، حقوق جزاء و جرم شناسی، حقوق ثبت اسناد و املاک)
۱۵ بافق کارشناس محیط زیست کارشناس محیط زیست ۱ * دارا بودن دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس در یکی از رشته های تحصیلی مهندسی محیط زیست (گرایش ارزیابی و آمایش سرزمین، مهندسی طراحی محیط زیست) – محیط زیست (گرایش برنامه ریزی) – برنامه ریزی ، مدیریت و آموزش محیط زیست – طراحی محیط زیست – مهندسی عمران (گرایش محیط زیست) – مهندسی منابع طبیعی (گرایش محیط زیست)
۱۶ بافق کارشناس طرح توسعه فضای سبز کارشناس محیط زیست ۱ * دارا بودن دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس در یکی از رشته های تحصیلی مهندسی محیط زیست (گرایش ارزیابی و آمایش سرزمین، مهندسی طراحی محیط زیست) – محیط زیست (گرایش برنامه ریزی) – برنامه ریزی ، مدیریت و آموزش محیط زیست – طراحی محیط زیست – مهندسی عمران (گرایش محیط زیست) – مهندسی منابع طبیعی (گرایش محیط زیست)
۱۷ بافق کارشناس عمران و مامور بازدید مهندسی راه و ساختمان ۱ * دارا بودن دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس در یکی از رشته‌های تحصیلی مهندسی عمران (گرایش مهندسی و مدیریت ساخت ، گرایش سازه ، گرایش سیستم های اطلاعات جغرافیایی ، عمران)- مدیریت پروژه و ساخت – طراحی محیط
۱۸ تفت حسابدار حسابدار ۱ * * دارا بودن دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس در رشته تحصیلی حسابداری( کلیه گرایشها)
۱۹ تفت کارپرداز مسئول خدمات مالی ۱ * دارا بودن گواهینامه فوق دیپلم در رشته تحصیلی حسابداری (کلیه گرایش ها)
۲۰ حمیدیا کارشناس حقوقی و املاک کارشناس حقوقی ۱ * دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس یا فوق لیسانس در رشته تحصیلی حقوق( گرایش حقوق عمومی، حقوق خصوصی ، حقوق جزاء و جرم شناسی، حقوق ثبت اسناد و املاک)
۲۱ حمیدیا کارشناس معماری و شهرسازی کارشناس شهرسازی ۱ * دارا بودن دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس در یکی از رشته های تحصیلی شهرسازی – ‌برنامه یزی شهری و منطقه ای – مدیریت شهری – برنامه‌ریزی منطقه ای – طراحی شهری – مهندسی شهرسازی – جغرافیا و برنامه ریزی شهری
۲۲ حمیدیا کارشناس عمران و مامور بازدید مهندسی راه و ساختمان ۱ * دارا بودن دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس در یکی از رشته‌های تحصیلی مهندسی عمران (گرایش مهندسی و مدیریت ساخت ، گرایش سازه ، گرایش سیستم های اطلاعات جغرافیایی ، عمران)- مدیریت پروژه و ساخت – طراحی محیط
۲۳ زارچ حسابدار حسابدار ۱ * دارا بودن دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس در رشته تحصیلی حسابداری( کلیه گرایشها)
۲۴ زارچ کارپرداز مسئول خدمات مالی ۱ * دارا بودن گواهینامه فوق دیپلم در رشته تحصیلی حسابداری (کلیه گرایش ها)
۲۵ زارچ جمعدار و امین اموال مسئول خدمات مالی ۱ * دارا بودن گواهینامه فوق دیپلم در رشته تحصیلی حسابداری (کلیه گرایش ها)
۲۶ شاهدیه متصدی روابط عمومی و پاسخگویی به شکایات کاردان روابط عمومی ۱ * دارا بودن مدرک تحصیلی فوق دیپلم یا لیسانس یا فوق لیسانس در یکی از رشته‌های امور فرهنگی، مدیریت امور فرهنگی ، علوم ارتباطات اجتماعی (روابط عمومی) ارتباطات اجتماعی ، روابط عمومی .
۲۷ شاهدیه کارشناس شهرسازی و معماری کارشناس شهرسازی ۱ * دارا بودن دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس در یکی از رشته های تحصیلی شهرسازی – ‌برنامه یزی شهری و منطقه ای – مدیریت شهری – برنامه‌ریزی منطقه ای – طراحی شهری – مهندسی شهرسازی – جغرافیا و برنامه ریزی شهری
۲۸ شاهدیه کارشناس طرح توسعه فضای سبز کارشناس محیط زیست ۱ * دارا بودن دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس در یکی از رشته های تحصیلی مهندسی محیط زیست (گرایش ارزیابی و آمایش سرزمین، مهندسی طراحی محیط زیست) – محیط زیست (گرایش برنامه ریزی) – برنامه ریزی ، مدیریت و آموزش محیط زیست – طراحی محیط زیست – مهندسی عمران (گرایش محیط زیست) – مهندسی منابع طبیعی (گرایش محیط زیست)
۲۹ عقدا جمعدار و امین اموال مسئول خدمات مالی ۱ * دارا بودن  گواهینامه فوق دیپلم ، لیسانس یا فوق لیسانس در رشته تحصیلی حسابداری( کلیه گرایشها)
۳۰ مهردشت کارشناس شهرسازی کارشناس شهرسازی ۱ * دارا بودن دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس در یکی از رشته های تحصیلی شهرسازی – ‌برنامه یزی شهری و منطقه ای – مدیریت شهری – برنامه‌ریزی منطقه ای – طراحی شهری – مهندسی شهرسازی – جغرافیا و برنامه ریزی شهری
۳۱ مهردشت کارشناس  خدمات شهری کارشناس محیط زیست ۱ * دارا بودن دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس در یکی از رشته های تحصیلی مهندسی محیط زیست (گرایش ارزیابی و آمایش سرزمین، مهندسی طراحی محیط زیست) – محیط زیست (گرایش برنامه ریزی) – برنامه ریزی ، مدیریت و آموزش محیط زیست – طراحی محیط زیست – مهندسی عمران (گرایش محیط زیست) – مهندسی منابع طبیعی (گرایش محیط زیست)
۳۲ مهردشت جمعدار و امین اموال مسئول خدمات مالی ۱ * دارا بودن گواهینامه فوق دیپلم در رشته تحصیلی حسابداری (کلیه گرایش ها)
۳۳ مهریز متصدی آمار اطلاعات و رایانه اپراتور ۱ * دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس در رشته‌های مهندسی کامپیوتر ( کلیه گرایشها) ، مهندسی فناوری اطلاعات ، دارا بودن مدرک تحصیلی فوق دیپلم در یکی از رشته‌های علوم کامپیوتر، برنامه‌نویسی، کاربرد کامپیوتر ، کاردانی سخت‌افزار و نرم‌افزار
۳۴ مهریز متصدی ارتباطات کاردان آتش نشان ۱ * دارابودن گواهی نامه فوق دیپلم در تمام گرایش‌های یکی از رشته های مدیریت عملیات امداد و سوانح ، مدیریت عملیات امداد و نجات ، مدیریت امور امداد ، ایمنی و آتش نشانی ، مدیریت عملیات حریق و حوادث ، پیشگیری و ایمنی در برابر حریق و حوادث اطفاء حریق ، امداد و نجات ، بهداشت حرفه ای، تربیت بدنی، برق، تاسیسات، مکانیک، کامپیوتر، مخابرات    *دارا بودن گواهینامه رانندگی پایه دو قدیم یا پایه سه جدید برای داوطلبین این رشته شغلی الزامی است
۳۵ مهریز آتش نشان (راننده) راننده وسائط نقلیه تندروی سنگین ۱ *  دارابودن گواهینامه پایان تحصیلات کامل متوسطه –  فوق دیپلم در تمام گرایش های یکی از رشته های مدیریت عملیات امداد و سوانح ، مدیریت عملیات امداد و نجات ، مدیریت امور امداد ، ایمنی و آتش نشانی ، مدیریت عملیات حریق و حوادث ، پیشگیری و ایمنی در برابر حریق و حوادث اطفاء حریق ، امداد و نجات ، بهداشت حرفه ای، تربیت بدنی، برق، تاسیسات، مکانیک، کامپیوتر، مخابرات      *دارا بودن گواهینامه رانندگی با وسایل موتوری با حداکثر مجموع وزن و ظرفیت بار بیش از شش تن برای داوطلبین این رشته شغلی الزامی است
۳۶ مهریز ممیز و مأمور وصول حسابدار ۱ * دارا بودن دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس در رشته تحصیلی حسابداری( کلیه گرایشها)
۳۷ مهریز متصدی خدمات شهری کاردان محیط زیست ۱ * دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس در یکی از رشته‌های مهندسی محیط زیست،‌مهندسی فضای سبز، کشاورزی ( زارعت و اصلاح نباتات) ، باغبانی، مهندسی شیمی گرایش مهندسی محیط زیست،‌مدرک تحصیلی فوق دیپلم در رشته‌های محیط زیست ، بهداشت محیط
۳۸ مهریز کارشناس عمران مهندسی راه و ساختمان ۱ * دارا بودن دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس در یکی از رشته‌های تحصیلی مهندسی عمران (گرایش مهندسی و مدیریت ساخت ، گرایش سازه ، گرایش سیستم های اطلاعات جغرافیایی ، عمران)- مدیریت پروژه و ساخت – طراحی محیط
۳۹ ندوشن حسابدار و مامور وصول حسابدار ۱ * دارا بودن دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس در رشته تحصیلی حسابداری( کلیه گرایشها)
۴۰ نیر کارشناس امور مالی حسابدار ۱ * دارا بودن دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس در رشته تحصیلی حسابداری( کلیه گرایشها)
۴۱ نیر کارشناس خدمات شهری کارشناس محیط زیست ۱ * دارا بودن دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس در یکی از رشته های تحصیلی مهندسی محیط زیست (گرایش ارزیابی و آمایش سرزمین، مهندسی طراحی محیط زیست) – محیط زیست (گرایش برنامه ریزی) – برنامه ریزی ، مدیریت و آموزش محیط زیست – طراحی محیط زیست – مهندسی عمران (گرایش محیط زیست) – مهندسی منابع طبیعی (گرایش محیط زیست)
۴۲ هرات ممیز و مأمور وصول حسابدار ۱ * دارا بودن دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس در رشته تحصیلی حسابداری( کلیه گرایشها)
۴۳ هرات کارشناس عمران و مامور بازدید مهندسی راه و ساختمان ۱ * دارا بودن دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس در یکی از رشته‌های تحصیلی مهندسی عمران (گرایش مهندسی و مدیریت ساخت ، گرایش سازه ، گرایش سیستم های اطلاعات جغرافیایی ، عمران)- مدیریت پروژه و ساخت – طراحی محیط
۴۴ یزد حسابدار حسابدار ۲ * * دارا بودن دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس در رشته تحصیلی حسابداری( کلیه گرایشها)
۴۵ یزد حسابدار و امین اموال حسابدار ۱ * دارا بودن دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس در رشته تحصیلی حسابداری( کلیه گرایشها)
۴۶ یزد ممیز حسابدار ۱ * دارا بودن دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس در رشته تحصیلی حسابداری( کلیه گرایشها)
۴۷ یزد کارشناس  GIS کارتو گراف ۱ * دارابودن دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس ، در رشته های تحصیلی مهندسی عمران( گرایش نقشه برداری، فتوگرامتری و سیستمهای اطلاغات جغرافیاییGIS)، مهندسی نقشه برداری گرایش (کارتوگرافی وژئودزی) نقشه برداری هوایی و عکس برداری هوایی.
۴۸ یزد کارشناس بهبود روشها کارشناس امور اداری ۱ * * دارابودن دانشنامه لیسانس یافوق لیسانس دریکی ازرشته های تحصیلی مدیریت ( کلیه گرایش‌ها) بجز گرایش مدیریت ورزش- مهندسی صنایع ( کلیه گرایش‌ها) ، اقتصاد ( کلیه گرایش‌ها)
۴۹ یزد کارشناس هنر کارشناس امور هنری ۱ * دانشنامه لیسانس ، فوق لیسانس، در یکی از رشته های تحصیلی گرافیک، هنرهای تجسمی، فیلمنامه نویسی، موسیقی
۵۰ یزد کارشناس بازرسی (منطقه ۲ و ۳) کارشناس بازرسی و نظارت ۲ * دارابودن مدرک تحصیلی لیسانس،فوق لیسانس یا  در یکی از رشته های مدیریت  –  اقتصاد- حسابداری و امور مالی-مهندسی صنایع –مهندس راه وساختمان مهندسی  عمران (عمران)-کارشناس شهرسازی – مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار و سخت افزار
۵۱ یزد کارشناس بهداشت محیط کارشناس بهداشت ۱ * * لیسانس ، فوق لیسانس ، در یکی از رشته های بهداشت محیط،بهداشت حرفه ای،  بهداشت عمومی ، آموزش  بهداشت ،مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی
۵۲ یزد کارشناس حفاظت و مرمت آثار تاریخی کارشناس حفاظت و مرمت ۱ * * لیسانس ، فوق لیسانس ، در یکی از رشته های مرمت و احیای بناها و بافتهای تاریخی و معماری  و مرمت ابنیه تاریخی – مرمت آثار فرهنگی (کلیه گرایشها)
۵۳ یزد کارشناس حمل ونقل کارشناس امور حمل و نقل ۱ * دارا بودن دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس در یکی از رشته های تحصیلی مهندسی عمران (گرایش مهندسی و برنامه ریزی حمل ونقل)- مهندسی ترافیک- مهندس حمل و نقل – مهندسی تکنولوژی حمل و نقل و ترافیک شهری
۵۴ یزد کارشناس ترافیک کارشناس امور حمل و نقل ۱ * دارا بودن دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس در یکی از رشته های تحصیلی مهندسی عمران (گرایش مهندسی و برنامه ریزی حمل ونقل)- مهندسی ترافیک- مهندس حمل و نقل – مهندسی تکنولوژی حمل و نقل و ترافیک شهری
۵۵ یزد کارشناس روابط عمومی کارشناس روابط عمومی ۲ * دارا بودن دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس ، در یکی از رشته  های تحصیلی مدیریت  امور فرهنگی ، مطالعات فرهنگی و رسانه، علوم ارتباطت اجتماعی ، علوم ارتباطات، ارتباط تصویری- مدیریت رسانه
۵۶ یزد کارشناس شهرسازی کارشناس شهرسازی ۱ * * دارا بودن دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس در یکی از رشته های تحصیلی شهرسازی – ‌برنامه یزی شهری و منطقه ای – مدیریت شهری – برنامه‌ریزی منطقه ای – طراحی شهری – مهندسی شهرسازی – جغرافیا و برنامه ریزی شهری
۵۷ یزد کارشناس ثبتی کارشناس حقوقی ۱ * * دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس یا فوق لیسانس در رشته تحصیلی حقوق( گرایش حقوق عمومی، حقوق خصوصی ، حقوق جزاء و جرم شناسی، حقوق ثبت اسناد و املاک)
۵۸ یزد کارپرداز مسئول خدمات مالی ۱ * دارا بودن گواهینامه فوق دیپلم در رشته تحصیلی حسابداری (کلیه گرایش ها)
۵۹ یزد کارشناس تاسیسات مهندس تاسیسات ۳ * دارابودن دانشنامه لیسانس یافوق لیسانس دریکی ازرشته های تحصیلی:مهندسی علمی کاربردی عمران،تأسیسات(کلیه گرایشها)،مهندسی مکانیک(تأسیسات حرارتی وبرودتی،تأسیسات)
۶۰ یزد کارشناس عمران مهندسی راه و ساختمان ۷ ۳ ۴ دارا بودن دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس در یکی از رشته‌های تحصیلی مهندسی عمران (گرایش مهندسی و مدیریت ساخت ، گرایش سازه ، گرایش سیستم های اطلاعات جغرافیایی ، عمران)- مدیریت پروژه و ساخت – طراحی محیط
۶۱ یزد کارشناس پیگیری آرا مهندسی راه و ساختمان ۱ * دارا بودن دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس در یکی از رشته‌های تحصیلی مهندسی عمران (گرایش مهندسی و مدیریت ساخت ، گرایش سازه ، گرایش سیستم های اطلاعات جغرافیایی ، عمران)- مدیریت پروژه و ساخت – طراحی محیط
۶۲ یزد کارشناس امور مشاوران و پیمانکاران مهندسی راه و ساختمان ۱ * * دارا بودن دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس در یکی از رشته‌های تحصیلی مهندسی عمران (گرایش مهندسی و مدیریت ساخت ، گرایش سازه ، گرایش سیستم های اطلاعات جغرافیایی ، عمران)- مدیریت پروژه و ساخت – طراحی محیط
۶۳ یزد کارشناس محاسب مهندسی راه و ساختمان ۲ * دارا بودن دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس در یکی از رشته‌های تحصیلی مهندسی عمران (گرایش مهندسی و مدیریت ساخت ، گرایش سازه ، گرایش سیستم های اطلاعات جغرافیایی ، عمران)- مدیریت پروژه و ساخت – طراحی محیط
۶۴ یزد کارشناس امور حفاریها مهندسی راه و ساختمان ۲ * دارا بودن دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس در یکی از رشته‌های تحصیلی مهندسی عمران (گرایش مهندسی و مدیریت ساخت ، گرایش سازه ، گرایش سیستم های اطلاعات جغرافیایی ، عمران)- مدیریت پروژه و ساخت – طراحی محیط
۶۵ یزد آتش نشان کاردان آتش نشان ۷ * دارابودن گواهی نامه فوق دیپلم در تمام گرایش‌های یکی از رشته های مدیریت عملیات امداد و سوانح ، مدیریت عملیات امداد و نجات ، مدیریت امور امداد ، ایمنی و آتش نشانی ، مدیریت عملیات حریق و حوادث ، پیشگیری و ایمنی در برابر حریق و حوادث اطفاء حریق ، امداد و نجات ، بهداشت حرفه ای، تربیت بدنی، برق، تاسیسات، مکانیک، کامپیوتر، مخابرات    *دارا بودن گواهینامه رانندگی پایه دو قدیم یا پایه سه جدید برای داوطلبین این رشته شغلی الزامی است
۶۶ یزد آتش نشان (راننده) راننده وسائط نقلیه تندروی سنگین ۳ *  دارابودن گواهینامه پایان تحصیلات کامل متوسطه –  فوق دیپلم در تمام گرایش های یکی از رشته های مدیریت عملیات امداد و سوانح ، مدیریت عملیات امداد و نجات ، مدیریت امور امداد ، ایمنی و آتش نشانی ، مدیریت عملیات حریق و حوادث ، پیشگیری و ایمنی در برابر حریق و حوادث اطفاء حریق ، امداد و نجات ، بهداشت حرفه ای، تربیت بدنی، برق، تاسیسات، مکانیک، کامپیوتر، مخابرات      *دارا بودن گواهینامه رانندگی با وسایل موتوری با حداکثر مجموع وزن و ظرفیت بار بیش از شش تن برای داوطلبین این رشته شغلی الزامی است
۶۷ یزد کارشناس زیبا سازی و بهسازی پارکها کارشناس امور باغبانی ۱ * دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس یا فوق لیسانس در یکی از رشته‌های تحصیلی مهندسی کشاورزی ( کلیه گرایش‌ها) – معماری منظر_ مهندسی فضای سبز
۶۸ یزد ناظر مناطق(کارشناس) کارشناس امور باغبانی ۱ * دارا بودن دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس در یکی از رشته‌های تحصیلی مهندسی کشاورزی (کلیه گرایش‌ها) – معماری منظر_ مهندسی فضای سبز
۶۹ یزد کارشناس( ناظر تولیدات گیاهی) کارشناس امور باغبانی ۱ * دارا بودن دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس در یکی از رشته‌های تحصیلی مهندسی کشاورزی (کلیه گرایش‌ها) – معماری منظر_ مهندسی فضای سبز
۷۰ یزد کارشناس روابط عمومی کارشناس روابط عمومی ۱ * دارا بودن دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس ، در یکی از رشته  های تحصیلی مدیریت  امور فرهنگی ، مطالعات فرهنگی و رسانه، علوم ارتباطت اجتماعی ، علوم ارتباطات، ارتباط تصویری- مدیریت رسانه
۷۱ یزد مسئول دفتر مسئول دفتر ۱ * دارا بودن دانشنامه لیسانس در یکی از رشته‌های تحصیلی مدیریت(کلیه گرایش ها) – حقوق (کلیه گرایش ها) – مهندسی صنایع (کلیه گرایش ها) – مهندسی کامپیوتر (کلیه گرایش ها) – مهندسی فناوری اطلاعات و ارتباطات
۷۲ یزد بازرس کاردان امور حمل و نقل ۳ * دارا بودن مدرک تحصیلی فوق دیپلم ،‌ لیسانس در یکی از رشته های تحصیلی ترافیک ، عمران (برنامه ریزی حمل ونقل ، راه وترابری)- برنامه‌ریزی و مهندسی ترابری
۷۳ یزد کارشناس برنامه ریزی حمل و نقل کارشناس امور حمل و نقل ۱ * دارا بودن دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس در یکی از رشته های تحصیلی مهندسی عمران (گرایش مهندسی و برنامه ریزی حمل ونقل)- مهندسی ترافیک- مهندس حمل و نقل – مهندسی تکنولوژی حمل و نقل و ترافیک شهری
۷۴ یزد کارشناس صدور پروانه (تاکسیرانی) کارشناس امور حمل و نقل ۱ * دارا بودن دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس در یکی از رشته های تحصیلی مهندسی عمران (گرایش مهندسی و برنامه ریزی حمل ونقل)- مهندسی ترافیک- مهندس حمل و نقل – مهندسی تکنولوژی حمل و نقل و ترافیک شهری
۷۵ یزد کارشناس درآمد حسابدار ۱ * دارا بودن دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس در رشته تحصیلی حسابداری( کلیه گرایشها)
۷۶ یزد کارشناس آزمایشگاه کارشناس آزمایشگاه ۱ * دارابودن مدرک تحصیلی لیسانس،فوق لیسانس در یکی  از رشته های تحصیلی علوم آزمایشگاهی ،‌ زیست شناسی
۷۷ یزد کارشناس بودجه و اعتبارات کارشناس برنامه ریزی ۱ * دارا بودن دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس دریکی از رشته های تحصیلی مدیریت (کلیه گرایش ها بجز مدیریت امور فرهنگی و مدیریت ورزش) – مهندسی صنایع (کلیه گرایش ها) – مهندسی مالی – حسابداری
۷۸ یزد کارشناس آموزش کارشناس برنامه‌ریزی و آموزش مدیریت دولتی ۱ * دارابودن دانشنامه لیسانس ویا فوق لیسانس دریکی ازرشته های علوم تربیتی (گرایش مدیریت آموزشی) ، مدیریت (گرایش منابع انسانی)
۷۹ یزد کارشناس بهداشت محیط کارشناس بهداشت محیط ۱ * دارابودن مدرک تحصیلی لیسانس یافوق لیسانس دریکی ازرشته های بهداشت محیط،بهداشت حرفه ای، بهداشت عمومی
-دارابودن مدرک تحصیلی فوق لیسانس دریکی ازرشته های مدیریت خدمات بهداشتی ودرمانی به شرط دارابودن لیسانس بهداشت ویایکی ازگرایشهای آن،آلودگی محیط زیست،مهندسی محیط زیست
۸۰ یزد کارشناس رایانه ، آمار و اطلاعات کارشناس تحلیل گر سیستم ۱ * دارا بودن دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس در یکی ازرشته های تحصیلی مهندسی کامپیوتر(کلیه گرایش‌ها)، مهندسی فناوری اطلاعات
۸۱ یزد کارشناس ناظر منطقه یک کارشناس محیط زیست ۱ * دارا بودن دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس در یکی از رشته های تحصیلی مهندسی محیط زیست (گرایش ارزیابی و آمایش سرزمین، مهندسی طراحی محیط زیست) – محیط زیست (گرایش برنامه ریزی) – برنامه ریزی ، مدیریت و آموزش محیط زیست – طراحی محیط زیست – مهندسی عمران (گرایش محیط زیست) – مهندسی منابع طبیعی (گرایش محیط زیست)
۸۲ یزد کارشناس ناظر منطقه دو کارشناس محیط زیست ۱ * دارا بودن دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس در یکی از رشته های تحصیلی مهندسی محیط زیست (گرایش ارزیابی و آمایش سرزمین، مهندسی طراحی محیط زیست) – محیط زیست (گرایش برنامه ریزی) – برنامه ریزی ، مدیریت و آموزش محیط زیست – طراحی محیط زیست – مهندسی عمران (گرایش محیط زیست) – مهندسی منابع طبیعی (گرایش محیط زیست)
۸۳ یزد کارشناس ناظر جمع آوری و تفکیک زباله‌های بیمارستانی و خطرناک کارشناس محیط زیست ۱ * دارا بودن دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس در یکی از رشته های تحصیلی مهندسی محیط زیست (گرایش ارزیابی و آمایش سرزمین، مهندسی طراحی محیط زیست) – محیط زیست (گرایش برنامه ریزی) – برنامه ریزی ، مدیریت و آموزش محیط زیست – طراحی محیط زیست – مهندسی عمران (گرایش محیط زیست) – مهندسی منابع طبیعی (گرایش محیط زیست)
۸۴ یزد کارشناس امور دفن پسماند کارشناس محیط زیست ۱ * دارا بودن دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس در یکی از رشته های تحصیلی مهندسی محیط زیست (گرایش ارزیابی و آمایش سرزمین، مهندسی طراحی محیط زیست) – محیط زیست (گرایش برنامه ریزی) – برنامه ریزی ، مدیریت و آموزش محیط زیست – طراحی محیط زیست – مهندسی عمران (گرایش محیط زیست) – مهندسی منابع طبیعی (گرایش محیط زیست)
۸۵ یزد مسئول امور دفتر و بایگانی متصدی امور دفتری ۱ * دارا بودن گواهینامه پایان تحصیلات کامل متوسطه – دارابودن گواهینامه فوق دیپلم در یکی از رشته های حسابداری (کلیه گرایش ها) – کامپیوتر (کلیه گرایش ها) – فناوری اطلاعات و ارتباطات – فناوری اطلاعات – مدیریت (کلیه گرایش ها)
۸۶ یزد اپراتور اتاق فرمان مسئول خدمات اداری ۱ * دارابودن گواهینامه فوق دیپلم یا دارابودن دانشنامه لیسانس یافوق لیسانس دریکی ازرشته های تحصیلی مدیریت ( کلیه گرایش‌ها) بجز گرایش مدیریت ورزش- مهندسی صنایع ( کلیه گرایش‌ها) ، اقتصاد ( کلیه گرایش‌ها)
۸۷ یزد جمعدار اموال و انباردار مسئول خدمات مالی ۱ * دارا بودن گواهینامه فوق دیپلم در رشته تحصیلی حسابداری (کلیه گرایش ها)
۸۸ یزد مسئول دفتر مسئول دفتر ۱ * دارا بودن دانشنامه لیسانس در یکی از رشته‌های تحصیلی مدیریت(کلیه گرایش ها) – حقوق (کلیه گرایش ها) – مهندسی صنایع (کلیه گرایش ها) – مهندسی کامپیوتر (کلیه گرایش ها) – مهندسی فناوری اطلاعات و ارتباطات
۸۹ یزد حسابدار حسابدار ۱ * * دارا بودن دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس در رشته تحصیلی حسابداری( کلیه گرایشها)
۹۰ یزد کارشناس امور اداری کارشناس امور اداری ۱ * * دارابودن دانشنامه لیسانس یافوق لیسانس دریکی ازرشته های تحصیلی مدیریت ( کلیه گرایش‌ها) بجز گرایش مدیریت ورزش- مهندسی صنایع ( کلیه گرایش‌ها) ، اقتصاد ( کلیه گرایش‌ها)
۹۱ یزد کارشناس روابط عمومی و پاسخگویی به شکایات کارشناس روابط عمومی ۱ * دارا بودن دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس ، در یکی از رشته  های تحصیلی مدیریت  امور فرهنگی ، مطالعات فرهنگی و رسانه، علوم ارتباطت اجتماعی ، علوم ارتباطات، ارتباط تصویری- مدیریت رسانه
۹۲ یزد کارشناس بازرسی و پاسخگویی به شکایات بازرس ۱ * دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس، فوق لیسانس یا دکترا در یکی از رشته‌های تحصیلی مدیریت امور فرهنگی،‌امور اداری،‌مدیریت‌،مهندس صنایع، امور مالی و حسابداری ، علوم اجتماعی
۹۳ یزد کارشناس درآمد حسابدار ۱ * دارا بودن دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس در رشته تحصیلی حسابداری( کلیه گرایشها)
۹۴ یزد کارشناس امور مالی حسابدار ۱ * دارا بودن دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس در رشته تحصیلی حسابداری( کلیه گرایشها)
۹۵ یزد کارشناس حمل ونقل کارشناس امور حمل و نقل ۱ * دارا بودن دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس در یکی از رشته های تحصیلی مهندسی عمران (گرایش مهندسی و برنامه ریزی حمل ونقل)- مهندسی ترافیک- مهندس حمل و نقل – مهندسی تکنولوژی حمل و نقل و ترافیک شهری
۹۶ یزد کارشناس ماشین آلات مهندس مکانیک ۱ * دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس، فوق لیسانس یا دکترا در یکی از رشته‌های تحصیلی مهندس مکانیک ( کلیه گرایش‌ها)، مهندس مکانیک و ساخت و تولید، مکاترونیک، مکانیک ماشین‌های کشاورزی یا مهندس مکانیک(نیروگاه)
۹۷ یزد کارشناس روابط عمومی کارشناس روابط عمومی ۱ * دارا بودن دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس ، در یکی از رشته  های تحصیلی مدیریت  امور فرهنگی ، مطالعات فرهنگی و رسانه، علوم ارتباطت اجتماعی ، علوم ارتباطات، ارتباط تصویری- مدیریت رسانه

الف – شرایط عمومی

۱ . حداکثر سن داوطلبان در رشته شغلی کاردان آتش نشان (۲۵) سال و رشته شغلی راننده وسائط نقلیه سنگین (۳۰) سال و شسایر رشته های شغلی حداکثر سی و پنج سال تمام سن در اولین روز ثبت نام می باشد.
۲ . داشتن تابعیت جمهوری اسلامی ایران
۳ . دارا بودن کارت پایان خدمت یا کارت معافیت قانونی برای مردان.  (معافیت پزشکی در رشته شغلی کاردان آتش نشان و راننده وسائط نقلیه سنگین قابل قبول نمی باشد.)
۴ . عدم اعتیاد به مواد مخدر و دخانی
۵ . نداشتن سابقه محکومیت جزایی موثر
۶ . نداشتن ممنوعیت استخدام در دستگاه های اجرایی به موجب آراء مراجع قانونی
۷ . داشتن سلامت جسمانی و روانی و توانایی برای انجام کاری که در آن شغل استخدام می شود
۸ . اعتقاد به دین مبین اسلام و یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
۹ .  التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

ب – شرایط اختصاصی
داوطلبان نمی توانند از مستخدمین رسمی، ثابت و پیمانی سایر دستگاه های اجرایی و بازنشسته یا بازخرید خدمت باشند.
پذیرفته شدگان نهایی موظفند حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز کاری پس از اعلام رسمی دفتر امور شهری و شوراهای استانداری از طریق سایت مربوطه نسبت به ارائه مدارک لازم و تکمیل پرونده و ارائه تعهد محضری برای ۷  سال مبنی بر عدم هرگونه انتقال و ماموریت به سایر شهرداری ها و سازمان های وابسته و نیز دستگاه های اجرایی دیگر اقدام نمایند. عدم مراجعه و ارائه مدارک لازم در مهلت مقرر به منزله انصراف وی از استخدام تلقی خواهد شد.
موارد زیر به شرط ارائه تاییدیه های معتبر به حداکثر سن مقرر اضافه خواهد شد .
الف – داوطلبانی که در جبهه های نبرد حق علیه باطل ( از تاریخ ۱۳۵۹/۶/۳۱ لغایت ۱۳)، به طور داوطلبانه خدمت نموده اند به میزان حضور در جبهه و همچنین مدت زمان بستری شدن و یا استراحت پزشکی رزمندگان داوطلب در اثر مجروحیت در جبهه های نبرد حق علیه باطل.
ب – اعضای خانواده شهدا، آزادگان، مفقودالاثرها، جانبازان (همسر، فرزندان، پدر، مادر، خواهر و برادر) تا میزان ۵ سال .
پ – داوطلبانی که درطول جنگ تحمیلی به اسارت دشمن بعثی و یاگروه‌های ضد انقلاب درآمده‌اند به میزان مدت اسارت وحضوردر جبهه.
ج –  داوطلبانی که به صورت غیر رسمی و تمام وقت در وزارتخانه، موسسات و شرکت های دولتی، بانک ها و شرکت های تحت پوشش آنها ، شرکت های بیمه دولتی ، شهرداری ها ، موسسات و شرکت های تابعه و وابسته به آن، موسسات و شرکت های دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است و همچنین موسسات و شرکت های ملی و مصادره شده و موسساتی که به نحوی از بودجه و کمک دولت استفاده می کنند، نهادهای انقلاب اسلامی و شرکت های تحت پوشش آنها از تاریخ ۲۲ / ۱۱ / ۱۳۵۷ به خدمت اشتغال داشته اند، به میزان مدت خدمت غیر رسمی آنها. لازم به ذکر است سابقه خدمتی افرادیکه در شرکتهای طرف قرارداد شهرداری ها قراردارند مشمول این بند نمی باشد ، به استثناء کارکنانی که بطور تمام وقت با پرداخت حق بیمه در شرکت های طرف قراداد با شهرداری که تا قبل از ابتدای سال ۱۳۹۰ در شهرداری ها ،‌ واحدها و یا سازمان آتش نشانی اشتغال داشته اند.
تبصره – طول مدت خدمت نظام وظیفه داوطلبان به حداکثر سن مقرر در ماده ۳ این دستورالعمل اضافه نخواهد شد.
داوطلب بومی : به داوطلبی گفته می شود که حداقل دارای یکی از ویژگیهای زیر باشد.
شهر محل صدور شناسنامه داوطلب یا همسر وی با شهر مورد تقاضا برای استخدام یکسان باشد .
داوطلب حداقل چهار(۴)سال از سنوات تحصیلی ( ابتدایی ،راهنمایی ، دبیرستان و یا دانشگاه ) را بصورت متوالی یا متناوب در شهر محل مورد تقاضا برای استخدام طی کرده باشد.
همسر و فرزندان کارمندان رسمی و پیمانی دولت و یا نیروهای مسلح ( اعم از شاغل و یا بازنشسته ) که شهر محل خدمت فعلی یا بازنشستگی آنان با شهر محل موردتقاضا برای استخدام یکسان باشد.
داوطلب یا پدر، مادر و یا همسر وی ،حداقل چهار(۴)سال سابقه پرداخت حق بیمه در شهر محل مورد تقاضا برای استخدام را داشته باشند. پرداخت حق بیمه به مدت تعیین شده صرفا توسط یکی از موارد مذکور قابل احتساب است.
تبصره ۱- مبنای استان و شهرستان برای تعیین بومی بودن ،تقسیمات کشوری در زمان ثبت نام می باشد.
داوطلبان رشته شغلی راننده وسائط نقلیه سنگین می بایست دارای گواهینامه رانندگی پایه یکم طبق شرایط احراز در اولین روز ثبت نام باشند.
کارکنان قراردادی واحدهای آتش نشانی و سازمانهای آتش نشانی شهرداریها و کارکنان شرکت های طرف قرارداد با شهرداری در واحدها و یا سازمانهای آتش نشانی که تا قبل از سال ۱۳۹۰ بطور تمام وقت با پرداخت حق بیمه اشتغال دارند، می توانند با مدرک تحصیلی پایان دوره متوسطه در (رشته شغلی کاردان آتش نشان) در آزمون شرکت نمایند.

د – ثبت نام و مدارک مورد نیاز
داوطلبین می توانند تنها در یک رشته شغلی و در شهرهای مختلف یک استان به ترتیب اولویتی که در هنگام ثبت نام اعلام می نمایند حداکثر تا سه گزینه محل جغرافیایی مورد تقاضا را انتخاب و از طریق استانداری یزد( سایت دفتر امور شهری و شوراها) به آدرس shahri.ostanyazd.ir و بصورت اینترنتی ثبت نام کنند.
شروع ثبت نام ازساعت روز شنبه مورخ ۹۴/۹/۱۴  تا مورخ ۹۴/۹/۲۵ می باشد.
داوطلبان استخدام می بایست عکس پرسنلی ۴ * ۳  خود را با عرض ۱۵۰ و ارتفاع ۲۰۰ پیکسل و با فرمت jpg  و حداکثر ۲۰۰ کیلوبایت در رایانه اسکن نموده و آنرا در قسمت مربوط در سایت وارد نمایند.
پرداخت مبلغ ( ۴۰۰۰۰۰) ریال به صورت اینترنتی به حساب سازمان همیاری شهرداری های استان به عنوان حق شرکت در آزمون استخدامی . (ایثارگران از پرداخت ۵۰ % مبلغ مذکور و فرزندان شاهد از واریز وجه مذکور معاف می باشند) داوطلبان استخدام اطلاعات فیش واریزی و سایر موارد را در قسمت مربوط به پرداخت وجه ثبت نام وارد و نهایتاً پس از بررسی مجدد صحت اطلاعات درج شده و تایید مراتب توسط سایت، شماره رهگیری خود را برای پیگیری مراحل بعدی آزمون و دریافت کارت ورود به جلسه اخذ و نزد خویش نگهداری نمایند .

کارت ورود به جلسه آزمون استخدامی از تاریخ  ۱۳۹۴/۱۰/۶ از طریق وب سایت www.shahri.ostanyazd.ir  به داوطلبان ارائه می شود .

زمان برگزاری آزمون روز جمعه تاریخ ۱۳۹۴/۱۰/۱۱ ساعت ۷ صبح است و محل برگزاری آزمون بر روی کارت ورود به جلسه آزمون داوطلبان درج خواهد شد.

مدارک مورد نیاز جهت اسکن در سایت ثبت نام به شرح زیر می باشد:
*تکمیل فرم درخواست شغل
*تصویر آخرین مدرک تحصیلی
*تصویر صفحه اول  شناسنامه ( در صورت داشتن توضیحات کلیه صفحات)
*تصویر کارت ملی ( پشت و روی کارت )
*تصویر کارت پایان خدمت وظیفه عمومی و یا کارت معافیت غیرپزشکی
* مستندات ایثارگری و سوابق پرداخت بیمه.
*مستندات استفاده از سهمیه معلولین
* تصویرگواهینامه رانندگی پایه یک برای داوطلبان رشته شغلی راننده وسائط نقلیه تندرو سنگین درپست آتش نشان (راننده).
*تصویر گواهینامه رانندگی پایه دو برای کاردان آتش نشانی .

هـ – مواد آزمون تخصصی
آزمون تخصصی در هر رشته شغلی به صورت سئوالات چهار گزینه ای و به تعداد ۱۲۰ سوال شامل ۹۰ سوال به صورت کاربردی و تخصصی در حوزه رشته شغلی مربوط و ۳۰ سوال برای سنجش هوش، سرعت، دقت و استعداد یادگیری با احتساب نمره منفی طراحی شده است. (سقف امتیاز آزمون تخصصی ۱۰۰ می باشد و به ازای هر ۳ پاسخ غلط یک نمره منفی در نظر گرفته می شود).

و –  اعلام نتایج
اسامی داوطلبان پذیرفته شده برای شرکت در مصاحبه یا آزمون عملی(رشته شغلی آتش نشان و آتش نشان راننده) در سایت رسمی دفتر امور شهری و شوراهای استانداری یزد بعد از برگزاری آزمون اعلام خواهد شد.
ز – تذکرات
پنج درصد(۵%) سهمیه استخدامی به ایثارگران و خانواده‌های آنان شامل رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه‌ها و همسر و فرزندان آنان، آزادگان کمتر از یکسال اسارت و همسر و فرزندان آنان، جانبازان زیر ۲۵ درصد و همسر و فرزندان آنان و خواهران و برادران شهداء اختصاص دارد. انتخاب ایثارگران در حد سهمیه تعیین شده (۵%) به ترتیب امتیاز کسب شده از بین ایثارگران واجد شرایط که حد نصاب لازم در آزمون تخصصی و موفقیت در مصاحبه را کسب نموده باشند و مراحل مربوط را با موفقیت طی نموده باشند انجام خواهد شد.
داوطلبان شاغل در شهرداریها، واحدها یا سازمان آتش‌نشانی شهرداری‌ها ، مشروط به دارا بودن سابقه پرداخت بیمه در شهرداری واحدها یا سازمان‌های آتش‌نشانی‌شهرداری‌ها تا ۱۲۰ روز قبل از تاریخ برگزاری آزمون تخصصی و کتبی از اولویت استخدام برخوردارند.
دهیاران ، شهرداران، فرزندان کارکنان فوت شده حین خدمت در شهرداری‌ یا سازمان‌های وابسته ، یا فرزندان کارکنان از کارافتاده کلی دائم حین خدمت در شهرداری‌ یا سازمان‌های وابسته ، افراد بومی شهر، شهرستان و استان شهر متقاضی استخدام از اولویت استخدام برخوردارند.
در صورت مساوی بودن نمره نهایی کسب شده داوطلبان ، اولویت معرفی به گزینش به ترتیب با شاغلین قراردادی و بومی شهرداری ،  شهرستان و استان می‌باشد.
داوطلبان می توانند حداکثر ظرف مدت دو هفته پس از اعلام نتایج، اعتراض خود را به استانداری (دفتر امور شهری) برای بررسی و اعلام نظر ارائه نمایند. پس از مدت مذکور به اعتراض داوطلبان ترتیب اثر داده نخواهد شد.
چنانچه در هر مرحله از مراحل آزمون محرز شود داوطلب به اشتباه یا به عمد اطلاعات خلاف واقع اعلام نموده است یا فاقد شرایط مندرج در آگهی است، از انجام مراحل بعدی محروم خواهد شد و مسئولیت ناشی از عدم رعایت دقیق ضوابط و شرایط اعلام شده در متن آگهی و یا ارسال مدارک به صورت ناقص بر عهده داوطلب خواهد بود در این صورت خسارت و هزینه تحمیل شده برابر مقررات از داوطلب اخذ خواهد شد.
به مدارک ارسالی توسط دانشجویان و دارندگان مدارک تحصیلی پایین تر و بالاتر از مقاطع تحصیلی اعلام شده در شرایط احرازمشاغل مورد اشاره و همچنین مدارک در رشته های غیر مرتبط و معادل ( به استثنای دارندگان مدارک تحصیلی معادل صادره از دانشگاه ها و موسسه های آموزش عالی کشور که در آزمون جامع سازمان سنجش آموزش کشور شرکت نموده و قبول شده اند وگواهی مبنی بر ادامه تحصیل در مقطع بالاتر با ارزش علمی دارند) ترتیب اثر داده نخواهد شد. داوطلبین می بایست در زمان ثبت نام در آزمون تخصصی دارای کلیه شرایط مورد نظر در اگهی استخدام باشند.
انتخاب نهائی پذیرفته شدگان آزمون پس از موفقیت درکلیه مراحل آزمون تخصصی ، مصاحبه یا آزمون عملی و گزینش صورت خواهد گرفت و تا قبل از صدور احکام استخدام پیمانی برای پذیرفته شدگان حقی ایجاد نخواهد شد .
افرادی که مدارک تحصیلی یک مقطع بالاتر از مقاطع تحصیلی اعلام شده دارند می توانند مشروط به ارائه تعهدنامه مبنی بر عدم درخواست اعمال مدرک تحصیلی بالاتر در آزمون شرکت نمایند.
امتیاز آزمون تخصصی کارکنان شاغل ( در شرکت‌های طرف قرارداد شهرداری تا قبل از ابتدای سال ۱۳۹۰ و قراردادی ) در شهرداری شهر متقاضی استخدام یا سربازان وظیفه که دوران خدمت سربازی خود را به صورت کامل ( بدون دریافت معافیت و کسر خدمت) و منع انضباطی به صورت امریه در شهرداری گذرانده اند به ازای هر سال سابقه خدمت ۳ درصد  تا سقف ۲۵ درصد و برای کارکنان شاغل ( در شرکت‌های طرف قرارداد شهرداری ‌تا قبل از ابتدای سال ۱۳۹۰ و قراردادی) در یکی از شهرداریهای شهرستان همان شهر به ازای هر سال سابقه خدمت ۵/۲ درصد تا سقف ۲۰ درصد و برای کارکنان شاغل ( در شرکت‌های طرف قرارداد شهرداری تا قبل از ابتدای سال ۱۳۹۰ و قراردادی ) یکی از شهرداری‌های استان همان شهر به ازای هر سال سابقه خدمت ۲ درصد تا سقف ۱۸ درصد ضرب شده ومبنای محاسبه امتیاز نهایی آزمون تخصصی قرار می‌گیرد. اعمال امتیاز مربوطه برای کارکنان دارای قرارداد مستقیم با شهرداری مشروط به دارا بودن سابقه پرداخت بیمه در شهرداری ها ، واحدها یا سازمان آتش نشانی تا ۱۲۰ روز قبل از تاریخ برگزاری آزمون تخصصی و کتبی می‌باشد.
امتیاز آزمون تخصصی داوطلبان بومی شهر متقاضی استخدام در ۱۵/۱ و داوطلبان بومی شهرستان شهر متقاضی استخدام در ۱/۱ مبنای محاسبه امتیاز نهایی آزمون تخصصی (کتبی) قرار می‌گیرد.
امتیاز آزمون تخصصی شهرداران که در یکی از شهر های استان شهر متقاضی استخدام شهردار بوده اند به ازای هر سال سابقه خدمت با تائید استانداری ۳ درصد تا سقف ۲۵ درصد مبنای محاسبه امتیاز نهائی آزمون تخصصی قرار می گیرد .
امتیاز آزمون تخصصی دهیاران در یکی از دهیاری‌های استان شهر متقاضی استخدام به ازای هر سال سابقه خدمت با تایید بخشدار ذیربط ۳ درصد تا سقف ۲۰ درصد مبنای محاسبه امتیاز نهایی آزمون تخصصی قرار می‌گیرد.
امتیاز آزمون تخصصی فرزندان کارکنان فوت شده حین خدمت در شهرداری و یا از کارافتاده کلی دائم حین خدمت در شهرداری  در ۲/۱ مبنای محاسبه امتیاز نهائی آزمون تخصصی قرارمی گیرد .
درصورتی که داوطلبان مشمول بیشتر از یکی از مزایای پیش بینی شده در بندهای ۱۰و۱۱و۱۲و۱۳و۱۴ ماده ز ( تذکرات ) این آگهی شوند صرفاً بالاترین امتیاز برای آنها مبنای محاسبه قرارخواهد گرفت .
نمره نهائی هر داوطلب بر اساس امتیاز آزمون تخصصی (کتبی) با « ضریب ۲ » و امتیاز آزمون مصاحبه با «ضریب۱» محاسبه و داوطلبان براساس نمرات فضلی و در سقف تعداد مجوز در هر رشته شغلی و هر شهرداری برای طی مراحل گزینش معرفی میشوند .
نمرات نهائی داوطلبان رشته شغلی کاردان آتش نشان و آتش نشان (راننده )‌ بر اساس امتیاز آزمون تخصصی با « ضریب ۱» و امتیاز آزمون عملی یا تست ورزش با «ضریب۲»محاسبه و داوطلبان براساس نمرات فضلی و در سقف تعداد مجوز درهررشته شغلی و هر شهرداری برای طی مراحل گزینش معرفی می‏شوند
ارائه اصل و تصویر کلیه مدارک درج شده درآگهی و سایت ، اعم از ( فرم ثبت نام ، مدرک تحصیلی ، شناسنامه ، کارت ملی ، کارت پایان خدمت وظیفه عمومی ویا کارت معافیت غیرپزشکی ، مستندات ایثارگری و سوابق پرداخت بیمه در شهرداری ها ، سازمان های وابسته و دهیاری ها ، مستندات مربوط به گواهینامه رانندگی ،‌سه قطعه عکس ۳*۴ پشت نویسی شده مطابق با عکس آپلود شده در سایت) پس از اعلام پذیرفته شدگان در آزمون تخصصی  الزامی می باشد.
معلولین عادی به شرط کسب حد نصاب نمره لازم و دارا بودن شرایط مندرج در آگهی(به غیر از رشته شغلی آتش نشان و راننده وسائط نقلیه سنگین ( برای تصدی پست آتش نشان راننده ) به ترتیب نمره مکتسبه از ۳ % سهمیه قانونی مربوط برخوردار خواهند شد.
پذیرفته شدگان رشته شغلی آتش نشان و آتش نشان راننده حسب دستور العمل پیوست می بایست در آزمون عملی یا تست ورزش که در ۱۱/۱۰/۱۳۹۴  برگزار خواهد شد شرکت نمایند.
شماره تلفن های ۳۱۱۱۲۲۶۳ و ۳۱۱۱۲۵۳۱ و ۳۱۱۱۱۲۲۰۲ پاسخگوی سوالات احتمالی می باشد .

برای ثبت نام در آزمون استخدامی شهرداری های یزد اینجا کلیک کنید

برای دانلود نمونه سوالات عمومی آزمون استخدامی شهرداری ها اینجا کلیک کنید

برای دانلود نمونه سوالات تخصصی آزمون استخدامی شهرداری ها اینجا کلیک کنید


خبر ۱۲ شهریور ۹۴ – ممنوعیت استخدام مشمولان بدون داشتن معافیت دایم در یزد

خبر گزاری صدا وسیما : استخدام مشمولان بدون داشتن معافیت دایم در وزارتخانه ها در یزد ممنوع است
به گزارش خبر گزاری صدا وسیما معاونت وظیفه عمومی انتظامی استان یزد گفت: برابر ماده ۶۲ قانون خدمت وظیفه عمومی، استخدام مشمولان به طور کلی در وزارتخانه‌ها و موسسات وابسته به دولت و در کارخانه‌ها و کارگاه‌ها و موسسات خصوصی بدون داشتن معافیت دائم ممنوع است.
سرهنگ فاطمی نسب افزود : تمامی نهادها ودستگاههای اجرایی مشمول ماده پنج قانون مدیریت خدمات کشوری .شرکتهای دولتی .موسسات غیر دولتی وخصوصی . بانکها ونیروهای مسلح در این زمینه همکاری لازم بعمل آورند.
وی گفت : مشمولان می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر به پایگاه اطلاع رسانی vazifeh.police.ir مراجعه کنند .


خبر ۱۱ مرداد ۹۴ – سهمیه ۱۶۰ نفری آزمون استخدامی آموزش و پرورش برای استان یزد

خبرگزاری فارس : به گزارش خبرگزاری فارس از یزد، علیرضا مصباح‌فر، ظهر امروز در نشستی خبری با اشاره به اینکه وزارت آموزش و پرورش ۵ هزار نفر را از طریق آزمون استخدام خواهد کرد، اظهار داشت: سهم استان یزد از این تعداد حدود سه درصد است و حدود ۱۶۰ نفر از این تعداد به استخدام آموزش و پرورش استان یزد در خواهند آمد.
وی بیان کرد: تعدادی از افراد، فرزندان شاهد و خانواده‌های ایثارگران استان یزد هستند که این افراد بدون آزمون و تنها با مصاحبه، استخدام خواهند شد.
مصباح‌فر با بیان اینکه نیاز آموزش و پرورش استان یزد به نیرو به ویژه در مقطع ابتدایی با این تعداد استخدامی برطرف نمی‌شود، اظهار امیدواری کرد: سال آینده با فارغ‌التحصیل شدن نخستین گروه دانشگاه فرهنگیان استان یزد، مشکل کمبود نیرو در استان برطرف شود.
معاون پژوهش و برنامه‌‌ریزی آموزش و پرورش استان یزد خاطرنشان کرد: در تلاش هستیم همین تعداد نیرو را بر اساس نیاز آموزش و پرورش و بر اساس عدالت آموزشی در میان مناطق مختلف استان یزد تقسیم‌بندی کنیم.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برگزاری آزمون ضمن خدمت معلمان در دوره‌های تخصصی و عمومی اظهار داشت: این آزمون‌ها با استفاده از روش‌های مختلف برگزار می‌شود و محتواهای آموزشی از طریق نرم‌افزار، لوح فشرده، کتاب و … در اختیار معلمان قرار می‌گیرد.


 

استخدام استانداری اصفهان سال ۹۴ (استخدام شهرداری)/۲۲ آذر

استخدام استانداری اصفهان سال ۹۴

 

استخدام شهرداری‌های استان اصفهان در سال ۹۴

برنامه زمان‌بندی آزمون :

۱. ثبت نام داوطلبین : از ساعت ۱۶ شنبه ۷ آذرماه ۱۳۹۴ به مدت ۲۰ روز
« جدید و مهم : ثبت‌نام در آزمون تا روز ۲۷ آذرماه تمدید گردید »
۲. ویرایش اطلاعات : از ساعت ۱۶ دوشنبه ۹ آذرماه ۱۳۹۴ تا پایان مهلت ثبت نام
۳. دریافت کارت ورود به جلسه : از ساعت ۱۰ صبح روز سه شنبه ۸ دی‌ماه ۱۳۹۴
۴. برگزاری آزمون : ساعت ۸ صبح روز جمعه ۱۱ دی‌ماه ۱۳۹۴۱۳۹۴

استانداری اصفهان برای تامین نیروی انسانی مورد نیاز در شهرداری‌های استان، تعداد ۶۷ نفر از افراد واجد شرایط را از طریق برگزاری آزمون کتبی و مصاحبه علمی و برای مشاغل آتش‌نشانی، آزمون کتبی و آزمون عملی به صورت پیمانی به شرح زیراستخدام می‌نماید.

ردیف رشته شغلی / پست سازمانی محل جغرافیایی خدمت تعداد جنسیت شرایط احراز
۱ کاردان آتش نشانی / برای تصدی پست آتش نشان، متصدی ارتباطات و آتش نشان راننده وسایط سبک، نجات غریق فولادشهر ۲ آقا دارا بودن گواهینامه فوق دیپلم یا لیسانس(*) در تمام گرایش‌های یکی از رشته‌های مدیریت عملیات امداد و سوانح، مدیریت عملیات امداد و نجات، مدیریت امور امداد، ایمنی و آتش نشانی، مدیریت عملیات حریق و حوادث، پیشگیری و ایمنی در برابر حریق و حوادث اطفاء حریق، امداد و نجات، بهداشت حرفه‌ای، تربیت‌بدنی، برق، تاسیسات، مکانیک، مخابرات، کامپیوتر

– دارا بودن گواهینامه رانندگی پایه دو قدیم یا پایه سه جدید برای داوطلبین این رشته شغلی الزامی است.

۲ خمینی‌شهر ۴ آقا
۳ نایین ۱ آقا
۴ آتش نشان(راننده) / برای تصدی پست آتش نشان راننده وسایط سنگین پیربکران ۲ آقا – دارا بودن گواهینامه پایان تحصیلات کامل متوسطه یا فوق‌دیپلم در تمام گرایش‌های یکی از رشته‌های مدیریت عملیات امداد و سوانح، مدیریت عملیات امداد و نجات، مدیریت امور امداد، ایمنی و آتش‌نشانی، مدیریت عملیات حریق و حوادث، پیشگیری و ایمنی در برابر حریق و حوادث اطفاء حریق، امداد و نجات، بهداشت حرفه‌ای، تربیت بدنی، برق، تاسیسات، مکانیک، مخابرات، کامپیوتر

* دارا بودن گواهینامه رانندگی با وسایل نقلیه موتوری با حداکثر مجموع وزن و ظرفیت بار بیش از شش تن برای داوطلبین این رشته شغلی الزامی است.

۵ حنا ۱ آقا
۶ خمینی‌شهر ۴ آقا
۷ خورزوق ۲ آقا
۸ فلاورجان ۱ آقا
۹ کهریزسنگ ۲ آقا
۱۰ گلشهر ۱ آقا
۱۱ گوگد ۱ آقا
۱۲ مهاباد ۱ آقا
۱۳ مهندسی راه و ساختمان / برای تصدی پست مسئول امور عمرانی، کارشناس امور عمرانی، کارشناس نظارت بر تخلفات ساختمانی تودشک ۱ آقا/خانم دارا بودن دانشنامه لیسانس یا فوق‌لیسانس در یکی از رشته‌های تحصیلی مهندسی عمران(گرایش مهندسی و مدیریت ساخت، گرایش سازه، گرایش سیستم‌های اطلاعات جغرافیایی، عمران)، مدیریت پروژه و ساخت، طراحی محیط
۱۴ خالدآباد ۱ آقا/خانم
۱۵ طالخونچه ۱ آقا/خانم
۱۶ فلاورجان ۱ آقا/خانم
۱۷ گوگد ۱ آقا/خانم
۱۸ مجلسی ۱ آقا/خانم
۱۹ مهاباد ۱ آقا/خانم
۲۰ نایین ۱ آقا/خانم
۲۱ مسئول خدمات مالی / برای تصدی پست جمع‌دار و امین اموال چرمهین ۱ آقا/خانم دارابودن گواهینامه فوق‌دیپلم در رشته تحصیلی حسابداری(کلیه گرایش‌ها)
۲۲ طالخونچه ۱ آقا/خانم
۲۳ کاشان(تاکسیرانی) ۱ آقا/خانم
۲۴ گوگد ۱ آقا/خانم
۲۵ کارشناس امور باغبانی / برای تصدی پست کارشناس فضای سبز، کارشناس طرح و توسعه فضای سبز طالخونچه ۱ آقا/خانم دارا بودن دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس در یکی از رشته‌های تحصیلی مهندسی کشاورزی(کلیه گرایش‌ها)، معماری منظر، مهندسی فضای سبز
۲۶ فولادشهر ۱ آقا/خانم
۲۷ گلشهر ۱ آقا/خانم
۲۸ نایین ۱ آقا/خانم
۲۹ کارشناس حقوقی / برای تصدی پست کارشناس حقوقی و املاک، مسئول امور حقوقی، کارشناس املاک فلاورجان ۱ آقا/خانم دارا بودن دانشنامه لیسانس یا فوق‌لیسانس در رشته تحصیلی حقوق(گرایش حقوق عمومی، حقوق خصوصی، حقوق جزا و جرم شناسی، حقوق ثبت اسناد و املاک)
۳۰ نایین ۱ آقا/خانم
۳۱ نطنز ۱ آقا/خانم
۳۲ کارشناس شهرسازی / برای تصدی پست کارشناس شهرسازی، مسئول شهرسازی، کارشناس GIS حنا ۱ آقا/خانم دارا بودن دانشنامه لیسانس یا فوق‌لیسانس در یکی از رشته‌های تحصیلی شهرسازی، برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای، مدیریت شهری، برنامه‌ریزی منطقه‌ای، طراحی شهری، مهندسی شهرسازی، جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری
۳۳ طالخونچه ۱ آقا/خانم
۳۴ نایین ۱ آقا/خانم
۳۵ نطنز ۱ آقا/خانم
۳۶ کارشناس امور اداری / برای تصدی پست کارشناس امور اداری، کارشناس پیگیری مصوبات شورا مجلسی ۱ آقا/خانم دارا بودن دانشنامه لیسانس یا فوق‌لیسانس در یکی از رشته‌های تحصیلی مدیریت(کلیه گرایش‌ها به جز گرایش مدیریت ورزش)، حقوق(کلیه گرایش‌ها)
۳۷ نایین ۱ آقا/خانم
۳۸ متصدی امور دفتری / برای تصدی پست متصدی امور دفتری، متصدی امور دفتری و بایگانی و امور دبیرخانه شورای اسلامی شهر، متصدی امور دبیرخانه محرمانه چرمهین ۱ آقا/خانم دارا بودن گواهینامه پایان تحصیلات کامل متوسطه، دارا بودن گواهینامه فوق دیپلم در یکی از رشته‌های حسابداری(کلیه گرایش‌ها)، کامپیوتر(کلیه گرایش‌ها)، فناوری اطلاعات و ارتباطات، مدیریت(کلیه گرایش‌ها)
۳۹ خوانسار ۱ آقا/خانم
۴۰ فولادشهر ۱ آقا/خانم
۴۱ کاشان(تاکسیرانی) ۱ آقا/خانم
۴۲ نایین ۱ آقا/خانم
۴۳ کارشناس محیط زیست / برای تصدی پست کارشناس خدمات شهری، مسئول خدمات شهری، کارشناس مدیریت پسماند افوس ۱ آقا دارا بودن دانشنامه لیسانس یا فوق‌لیسانس در یکی از رشته‌های تحصیلی مهندسی محیط زیست(گرایش ارزیابی و آمایش سرزمین، مهندسی طراحی محیط‌زیست)، محیط زیست(گرایش برنامه‌ریزی)، برنامه‌ریزی مدیریت و آموزش محیط‌زیست، طراحی محیط‌زیست، مهندسی عمران گرایش محیط‌زیست، مهندسی منابع طبیعی(گرایش محیط زیست)
۴۴ خالدآباد ۱ آقا
۴۵ خوانسار ۱ آقا
۴۶ مجلسی ۱ آقا
۴۷ حسابدار / جهت تصدی پست حسابدار، کارشناس درآمد افوس ۱ آقا/خانم دارا بودن دانشنامه لیسانس یا فوق‌لیسانس در یکی از رشته تحصیلی حسابداری(کلیه گرایش‌ها)
۴۸ تودشک ۱ آقا/خانم
۴۹ فولادشهر ۱ آقا/خانم
۵۰ کاشان(تاکسیرانی) ۱ آقا/خانم
۵۱ گلشهر ۱ آقا/خانم
۵۲ مجلسی ۱ آقا/خانم
۵۳ مهاباد ۱ آقا/خانم
۵۴ نایین ۱ آقا/خانم
۵۵ کارشناس روابط عمومی / برای تصدی پست متصدی روابط عمومی طالخونچه ۱ آقا/خانم دارا بودن دانشنامه فوق‌دیپلم یا لیسانس در یکی از رشته‌های تحصیلی مدیریت امور فرهنگی، مطالعات فرهنگی و رسانه، علوم ارتباطات اجتماعی، علوم ارتباطات، ارتباطات تصویری، مدیریت رسانه
۵۶ میمه ۱ آقا/خانم
۵۷ نطنز ۱ آقا/خانم

(*) افرادی که مدرک تحصیلی لیسانس دارند می‌توانند مشروط به ارائه تعهدنامه مبنی بر عدم درخواست اعمال مدرک تحصیلی بالاتر در آزمون شرکت نمایند.

الف- شرایط عمومی

۱. شرایط سنی :
– رشته شغلی کاردان آتش نشانی(برای تصدی پست آتش نشان، متصدی ارتباطات و آتش نشان راننده وسایط سبک، نجات غریق) : داشتن حداکثر ۲۵ سال تمام سن در اولین روز ثبت نام.
– رشته شغلی وسائط نقلیه تندرو سنگین(برای تصدی پست آتش نشان راننده سنگین) : داشتن حداکثر ۳۰ سال سن در اولین روز ثبت نام.
– دیگر مشاغل : داشتن حداکثر ۳۵ سال سن در اولین روز ثبت نام.
۲. داشتن تابعیت ایران.
۳. دارا بودن کارت پایان خدمت یا کارت معافیت قانونی برای مردان. برای رشته‌های شغلی مربوط به آتش‌نشانی، کارت معافیت، الزاماً باید غیرپزشکی باشد.
۴. عدم اعتیاد به مواد مخدر و دخانی.
۵. نداشتن سابقه محکومیت جزایی موثر.
۶. نداشتن ممنوعیت استخدام در دستگاههای اجرایی به موجب آراء مراجع قانونی
۷. داشتن سلامت جسمانی و روانی و توانایی برای انجام کاری که در آن شغل استخدام می‌شود.
۸. دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی با توجه به «شرایط احراز» مشخص شده برای هر شغل.
۹. اعتقاد به دین مبین اسلام و یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
۱۰. التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
تبصره ۱- داوطلبان عنوان شغلی راننده وسائط نقلیه تندرو سنگین(برای تصدی پست آتش نشان راننده سنگین) می‌بایست دارای گواهینامه رانندگی با وسایل نقلیه موتوری با حداکثر مجموع وزن و ظرفیت بار بیش از شش تن و برای عنوان شغلی کاردان آتش‌نشانی دارای گواهینامه رانندگی پایه دو در زمان ثبت‌نام باشند.
تبصره ۲- شرکت شهرداران و دهیاران فعلی به شرط دارا بودن شرایط مربوط در آزمون استخدامی بلامانع است.
تبصره ۳- داوطلبان نمی توانند از مستخدمین رسمی، ثابت و پیمانی سایر دستگاه‌های اجرایی و بازنشسته یا باز خرید خدمت باشند.
تبصره ۴- کارکنان قراردادی واحدهای آتش نشانی و سازمان‌های آتش‌نشانی شهرداری‌ها و کارکنان شرکت های طرف قرارداد با شهرداری در واحدها و یا سازمان‌های آتش نشانی که تا قبل از سال ۱۳۹۰ بطور تمام وقت با پرداخت حق بیمه اشتغال دارند، میتوانند با مدرک تحصیلی پایان دوره متوسطه در آزمون شرکت نمایند، در اینصورت رشته شغلی آنان آتش نشان می باشد.

ب – موارد تغییردهنده شرایط سقف سنی داوطلبین

* موارد زیر به شرط ارائه تاییدیه های معتبر به حداکثر سن مقرر اضافه خواهد شد :
الف- داوطلبانی که در جبهه های نبرد حق علیه باطل(از تاریخ ۳۱ / ۶ / ۱۳۵۹ لغایت ۲۹ / ۵ / ۱۳۶۷) به طور داوطلبانه خدمت نموده‌اند، به میزان مدت حضور در جبهه و همچنین مدت زمان بستری شدن و یا استراحت پزشکی رزمندگان داوطلب در اثرمجروحیت در جبهه‌های نبرد حق علیه باطل
ب- اعضای خانواده شهدا، آزادگان، مفقودالاثرها، جانبازان(همسر، فرزندان، پدر ، مادر، خواهر و برادر) تا میزان ۵ سال.
ج- داوطلبانی که در طول جنگ تحمیلی به اسارت دشمن بعثی و یا گروه های ضد انقلاب درآمده اند به میزان مدت اسارت و حضور در جبهه.
د- داوطلبانی که به صورت غیررسمی و تمام وقت در وزارتخانه، موسسات و شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و شرکت‌های تحت پوشش آنها، شرکت‌های بیمه دولتی، شهرداری‌ها، موسسات و شرکت‌های تابعه و وابسته به آن موسسات و شرکت‌های دولتی که شمول قانون برآنها مستلزم ذکر نام است و همچنین موسسات و شرکت‌های ملی و مصادره شده و موسساتی که به نحوی از بودجه و کمک دولت استفاده می کنند، نهادهای انقلاب اسلامی شرکت‌های تحت پوشش آنها از تاریخ ۲۲ / ۱۱ / ۱۳۵۷ به خدمت اشتغال داشته اند، به میزان مدت خدمت غیر رسمی آنها.لازم به ذکر است سابقه خدمتی افرادی که در شرکتهای طرف قرارداد شهرداری ها قرار دارند، مشمول این بند نمی باشد، به استثناء کارکنانی که بطور تمام وقت با پرداخت حق بیمه در شرکت های طرف قرارداد با شهرداری که تا قبل از ابتدای سال ۱۳۹۰ در واحدها و یا سازمان های آتش نشانی اشتغال داشته اند.
* نکته مهم : طول مدت خدمت نظام وظیفه داوطلبان، به حداکثر سن مقرر، اضافه نخواهد شد.

ج – تعریف داوطلب بومی

داوطلب بومی به داوطلبی گفته می شود که حداقل دارای یکی از ویژگی های زیر باشد.
* شهرمحل صدور شناسنامه داوطلب یا همسر وی با شهر مورد تقاضا برای استخدام یکسان باشد.
* داوطلب حداقل چهار( ۴) سال از سنوات تحصیلی (ابتدایی، راهنمایی، دبیرستان و یا دانشگاه) را به صورت متوالی یا متناوب در شهر محل مورد تقاضا برای استخدام طی کرده باشد.
* همسر و فرزندان کارمندان رسمی و پیمانی دولت و یا نیروهای مسلح (اعم از شاغل و یا بازنشسته) که شهر محل خدمت فعلی یا بازنشستگی آنان با شهر محل مورد تقاضا برای استخدام یکسان باشد.
* داوطلب یا پدر، مادر و یا همسر وی، حداقل چهار(۴) سال سابقه پرداخت حق بیمه در شهر محل مورد تقاضا برای استخدام را داشته باشند. پرداخت حق بیمه به مدت تعیین شده صرفا توسط یکی از موارد مذکور قابل احتساب است.
تبصره ۱- مبنای استان و شهرستان برای تعیین بومی بودن، تقسیمات کشوری در زمان ثبت نام می باشد.
تبصره ۲- در صورتی که شهرداری متقاضی استخدام، در شهرستان یا استانی قرار داشته باشد که شهر داوطلب درآن شهرستان و یا استان واقع باشد، داوطلب به ترتیب مشمول مزایای داوطلبین بومی شهرستان و استان خواهد بود.
* نکته مهم : امتیازات داوطلبین بومی، صرفاً به اولین شهر انتخابی هر فرد اختصاص خواهد یافت و شهرهایی که به عنوان اولولیت‌های بعدی انتخاب می‌شوند، شامل این امتیازات نخواهند بود. در نتیجه، داوطلبینی که می‌خواهد از شرایط و امتیازات داوطلب بومی استفاده نمایند، گزینه «شهر»ی که در آن بومی هستند را به عنوان اولین انتخاب درنظر بگیرند.

د- شرایط ثبت نام و مدارک مورد نیاز

۱. داوطلبان می توانند تنها در یک رشته شغلی و در شهرهای مختلف یک استان به ترتیب اولویتی که در هنگام ثبت نام اعلام می نمایند حداکثر تا سه گزینه محل جغرافیایی مورد تقاضا را انتخاب و از طریق سایت استانداری و بصورت اینترنتی ثبت نام کنند.
۲. شروع ثبت نام از ساعت ۱۶ روز شنبه ۷ آذر ماه ۱۳۹۴ به مدت ۱۰ روز می باشد.
۳. داوطلبان استخدام می بایست عکس پرسنلی خود را با عرض ۱۵۰ و ارتفاع ۲۰۰ پیکسل و با فرمت jpg و حداکثر ۲۰۰ کیلو بایت در رایانه اسکن نموده و آنرا در قسمت مربوط در سایت وارد نمایند.
۴. داوطلبان می‌بایست ابتدا کارت الکترونیکی ثبت‌نام را از طریق سامانه و با واریز وجه به مبلغ ۴۴۰,۰۰۰ ریال از طریق درگاه الکترونیک(به عنوان حق شرکت در آزمون استخدامی داوطلبان استخدام) خریداری نموده و سپس با استفاده از کد مخصوص ارائه شده، نسبت به ثبت اطلاعات شخصی در بخش اصلی سامانه ثبت‌نام اقدام نموده و نهایتا پس از بررسی مجدد صحت اطلاعات درج شده و تایید مراتب توسط سامانه، شماره رهگیری خود را برای پیگیری مراحل بعدی آزمون و دریافت کارت ورود به جلسه اخذ و نزد خویش نگهداری نمایند.
۵. کارت ورود به جلسه آزمون استخدام از ساعت ۱۰ صبح روز سه شنبه ۸ دی‌ماه ۱۳۹۴ از طریق همین سامانه به داوطلبان ارائه می‌شود.
۶. زمان برگزاری آزمون روز جمعه ۱۱ دی‌ماه ۱۳۹۴ ساعت ۸ صبح است و محل برگزاری آزمون بر روی کارت ورود به جلسه آزمون داوطلبان درج خواهد شد.
۷. مدارک مورد نیاز جهت اسکن در سایت ثبت نام به شرح زیر می باشد :
– تکمیل فرم درخواست شغل
– تصویر آخرین مدرک تحصیلی
– تصویر صفحه اول شناسنامه (درصورت داشتن توضیحات کلیه صفحات)
– تصویر کارت ملی (پشت و روی کارت(
– تصویر کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا کارت معافیت غیرپزشکی
– مستندات ایثارگری و سوابق پرداخت بیمه در شهرداری ها، سازمان های وابسته و دهیاری ها
– مستندات مربوط به قهرمانان ورزشی(قهرمان مسابقات المپیک، جهانی، آسیایی، دانشجویان جهان و قهرمانی کشور)
– تصویر گواهینامه رانندگی برای داوطلبان رشته‌های مرتبط با شغل آتش نشان

ه- مواد آزمون تخصصی

آزمون تخصصی در هر رشته شغلی به صورت چهارگزینه‌ای و به تعداد ۱۲۰ سوال شامل ۹۰ سوال به صورت کاربردی و تخصصی در حوزه رشته شغلی مربوط و ۳۰ سوال برای سنجش هوش، سرعت، دقت و استعداد یادگیری با احتساب نمره منفی می باشد.

و- اعلام نتایج

اسامی داوطلبان پذیرفته شده برای شرکت در آزمون عملی(براش مشاغل شغلی مرتبط با آتش‌نشانی) و یا مصاحبه(دیگر مشاغل شغلی) در سایت رسمی استانداری بعد از برگزاری آزمون اعلام خواهد شد.

ز- تذکرات

۱. پذیرفته شدگان نهایی موظفند حداکثر ظرف مدت ۱۰ روزکاری پس از اعلام رسمی استانداری و یا شهرداری کلانشهر نسبت به ارائه مدارک لازم و تکمیل پرونده و ارائه تعهد محضری برای هفت سال مبنی بر عدم هرگونه انتقال و ماموریت به سایر شهرداری‌ها و سازمان‌های وابسته و نیز دستگاه‌های اجرایی دیگر اقدام نمایند. عدم مراجعه و ارائه مدارک لازم در مهلت مقرر به منزله انصراف وی از استخدام تلقی خواهد شد.
۲. داوطلبانی که از سهمیه پنج درصد(۵%) استخدامی به (رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه ها و همسر و فرزندان آنان، آزادگان کمتر از یکسال اسارت و همسر و فرزندان آنان، جانبازان و همسر و فرزندان آنان و خواهران و برادران شهداء) استفاده می نمایند، به شرط کسب حدنصاب امتیاز لازم و دارا بودن شرایط مندرج در آگهی پس از انجام آزمون عملی به ترتیب نمره نهایی از ۵درصد سهمیه قانونی برخوردار خواهند بود.
۳. استانداری می تواند حداکثر ده درصد (۱۰%) نیازهای استخدامی شهرداری ها را به قهرمانان ورزشی مشمولین ماده دو آیین‌نامه تسهیلات تشویقی رتبه اول تا سوم مصوب ۱۳۷۶ هیات وزیران(قهرمان مسابقات المپیک، جهانی، آسیایی، دانشجویان جهان و قهرمانی کشور) که به تایید وزارت ورزش و جوانان می رسد، در آتش نشانی به شرط داشتن شرایط عمومی ورود به خدمت و اخذ حدنصاب از آزمون تخصصی و آزمون عملی اختصاص دهد.
۴. داوطلبان شاغل در واحدها یا سازمان های آتش نشانی شهرداری ها، در شهر، شهرستان و استان مورد تقاضا، مشروط به دارا بودن سابقه پرداخت بیمه در واحدها یا سازمان های آتش نشانی شهرداری ها تا ۱۲۰ روز قبل از تاریخ برگزاری آزمون تخصصی و کتبی، از اولویت استخدام برخوردارند.
۵. دهیاران، شهرداران، فرزندان کارکنان فوت شده حین خدمت در شهرداری یا سازمان های وابسته، یا فرزندان کارکنان از کارافتاده کلی دائم حین خدمت در شهرداری یا سازمان های وابسته، افراد بومی شهر، شهرستان و استان شهر متقاضی استخدام از اولویت استخدام برخوردارند.
۶. در رشته‌های شغلی مرتبط با آتش‌نشانی، آزمون تخصصی با «ضریب ۱» و امتیاز آزمون عملی با «ضریب ۲» محاسبه می شود.
۷. درصورت مساوی بودن امتیاز کسب شده داوطلبان، اولویت معرفی به گزینش به ترتیب با شاغلین قراردادی و بومی شهرداری، شهرستان و استان می باشد.
۸. داوطلبان می‌توانند حداکثر ظرف مدت دو هفته پس از اعلام نتایج، اعتراض خود را به استانداری برای بررسی و اعلام نظر ارائه نمایند. پس از مدت مذکور به اعتراض داوطلبان ترتیب اثر داده نخواهد شد.
۹. چنانچه در هر مرحله از مراحل آزمون محرز شود داوطلب به اشتباه یا به عمد اطلاعات خلاف واقع اعلام نموده یا فاقد شرایط مندرج در آگهی باشد، از انجام مراحل بعدی محروم خواهد شد و مسئولیت ناشی از عدم رعایت دقیق ضوابط و شرایط اعلام شده در متن آگهی و یا ارسال مدارک به صورت ناقص بر عهده داوطلب خواهد بود در این صورت خسارت و هزینه تحمیل شده برابر مقررات از داوطلب اخذ خواهد شد.
۱۰. به مدارک ارسالی توسط دانشجویان و دارندگان مدارک تحصیلی پایین‌تر از مقاطع تحصیلی اعلام شده در شرایط احراز مشاغل مورد اشاره و همچنین مدارک در رشته‌های غیرمرتبط و معادل(به استثنای دارندگان مدارک تحصیلی معادل صادره از دانشگاه‌ها و موسسه‌های آموزش عالی کشور که در آزمون جامع سازمان سنجش آموزش کشور شرکت نموده و قبول شده‌اند و گواهی مبنی بر ادامه تحصیل در مقطع بالاتر با ارزش علمی دارند) ترتیب اثر داده نخواهد شد. افرادی که مدارک تحصیلی یک مقطع بالاتر از مقاطع تحصیلی اعلام شده دارند می‌توانند مشروط به ارائه تعهدنامه مبنی بر عدم درخواست اعمال مدرک تحصیلی بالاتر در آزمون شرکت نمایند.
۱۱. انتخاب نهایی پذیرفته‌شدگان آزمون پس از موفقیت در کلیه مراحل آزمون تخصصی، آزمون عملی، مصاحبه و گزینش صورت خواهد گرفت.

استخدام طراح مسلط به autocad و آشنا به ۳D در تهران/۲۲ آذر

به طراح ترجیحا خانم مسلط به autocad و آشنا به ۳Dmax در تهران نیازمندیم.

متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند.

تلفن: ۰۲۱۸۸۷۱۳۳۶۱

استخدام دانشگاه یزد در سال ۹۴ (جذب عضو غیر هیئت علمی)/۲۲ آذر

آگهی جذب عضو غیر هیئت علمی قراردادی دانشگاه یزد سال ۹۴

دانشگاه یزد در راستای تحقق اهداف و وظایف خود و با استناد به مجوزهای صادره از طرف هیئت امنای دانشگاه در چارچوب آییننامه استخدامی اعضای غیر هیئت علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی برای تکمیل نیروی انسانی مورد نیاز خود، از بین واجدین شرایط در مقاطع تحصیلی کارشناسی و کارشناسی ارشد طبق جدول شماره(۱) از طریق برگزاری آزمون علمی، مصاحبه (فنی، تخصصی، مهارتی و روانشناختی) و گزینش به صورت قراردادی (با پیش شرط گذراندن سه ماه دوره آزمایشی) اقدام به جذب نیرو مینماید. لذا متقاضیان واجد شرایط میتوانند به شیوه الکترونیک و از طریق سامانه employ.yazd.ac.ir نسبت به ثبت نام برای شرکت در آزمون اقدام نمایند.

الف- شرایط عمومی

۱. تابعیت جمهوری اسالمی ایران و عدم تغییر یا کسب تابعیت مضاعف در طول دوران خدمت.
۲. التزام عملی به قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و اعتقاد به ولایت فقیه.
۳. اعتقاد و التزام عملی به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان پذیرفته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
۴. عدم سابقه عضویت یا وابستگی به گروههای سیاسی معارض با نظام اسلامی ایران.
۵. عدم اشتهار به فسق و فجور و عمل به مناهی اخالقی و اعمال و رفتار خالف حیثیت و شرافت و شئون شغلی.
۶. نداشتن سوء پیشینه کیفری موثر.
۷. عدم محکومیت به محرومیت از خدمات دائمی دولتی بر اساس رأی قطعی صادره از سوی مراجع ذیصالح.
۸. عدم اعتیاد و اشتهار به خرید و فروش مواد مخدر، مشروبات الکلی و نظایر آن.
۹. دارا بودن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی و یا معافیت قانونی دائم از خدمت (برای آقایان)
۱۰. داشتن سلامت جسمانی و روانی و توانایی برای انجام کاری که به خدمت گرفته میشوند برابر ضوابط دانشگاه که در
مرحله مصاحبه و معاینات پزشکی مورد سنجش قرار میگیرد.
۱۱. دارا بودن حداقل سن ۲۰ سال تمام و حداکثر ۳۰ سال تمام، برای دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی و حداکثر ۳۵ سال تمام، برای دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد (ملاک عمل برای محاسبه ۹۴/۹/۲۸ است)
توجه: در محاسبه حداکثر سن، مدرک تحصیلی که داوطلب براساس آن پذیرفته خواهد شد، مالک عمل قرار میگیرد.
۱۲. هریک از داوطلبان که به هنگام ثبتنام، اطلاعات نادرست و جعلی ارائه نموده و به سبب این اطلاعات پذیرفته شوند، هر زمان که غیر واقعی بودن اطلاعات مشخص شود، قبولی ایشان ملغی بوده و به لحاظ طولانی نمودن فرایند جذب،اقدام لازم طبق قوانین و مقررات به عمل خواهد آمد.

ب) شرایط اختصاصی

۱. داشتن مدرک تحصیلی متناسب با مقطع، رشته و گرایش تحصیلی مندرج در جدول شماره (۱)
۲. حداقل معدل کل دوره کارشناسی برای متقاضیان ۱۴ میباشد.
توجه: مدرک تحصیلی که داوطلب براساس جدول شماره (۱) نسبت به تکمیل فرم ثبت نام اقدام نموده است،
آخرین مدرک وی تلقی و مدارک اخذ شده بالاتر در حین فرآیند به کارگیری ترتیب اثر داده نخواهد شد.
۳. تاریخ فراغت از تحصیل کلیه داوطلبان باید قبل از تاریخ ۱۳۹۴/۰۹/۲۸ باشد.

ج) چگونگی ثبت نام، پرداخت وجه و موارد ضروری

داوطلبان گرامی پس از مطالعه دقیق شرایط مندرج در اطلاعیه ثبت نام از روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۴ / ۰۹ / ۲۲ تا روز شنبه مورخ ۱۳۹۴ / ۰۹ / ۲۸ از طریق سامانه employ.yazd.ac.ir اقدام به ثبت نام در آزمون نمایند.

توجه: صرفأ افرادی که از طریق سامانه ثبتنام مینمایند مجاز به شرکت در آزمون کتبی هستند.
۲. داوطلبان باید مبلغ پانصد هزار ریال را به عنوان هزینه شرکت در آزمون از طریق درگاه اینترنتی موجود در صفحه
ثبت نام و با استفاده از کارتهای بانکی متصل به شبکه شتاب پرداخت نمایند.
توجه : در صورتی که متقاضی در بیش از یک رشته شغلی ثبتنام نماید به ازای هر رشته شغلی جدید باید ۲۵۰۰۰۰ ریال اضافه پرداخت نماید.
۳. مدت زمان تعیین شده تمدید نمیگردد و متقاضیان باید در مدت زمان فوق نسبت به ثبتنام اقدام نموده و از موکول نمودن آن به روزهای پایانی خودداری نمایند.
۴. متقاضیان شرکت در آزمون باید پس از پایان ثبت نام کد رهگیری خود را یادداشت نموده و تا پایان مراحل استخدام نزد خود نگهداری نمایند.
۵. پذیرش داوطلبان با توجه به مقطع، رشته و گرایش تحصیلی ذکر شده در هنگام ثبت نام صورت می گیرد .مسئولیت صحت و سقم این موارد و ارائه اصل مدارک مورد ادعا به عهده داوطلب خواهد بود.
۶. پذیرش قطعی پذیرفته شدگان منوط به موفّقیت داوطلبان در آزمون کتبی، آزمون عملی مصاحبه، گزینش، معاینات پزشکی و اخذ عدم سوء پیشینه از مراکز ذی صلاح میباشد.
۷. به ثبت نامهای ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد و وجوه پرداختی به هیچ وجه مسترد نمیگردد.

د) مراحل ثبت نام

۱. داوطلبان گرامی ضمن مطالعه دقیق دفترچه راهنما نسبت به تکمیل دقیق فرم تقاضانامه ثبت نام اینترنتی اقدام مینمایند.
۲. هنگام ثبت نام ،داشتن فایل اسکن شده ۴*۳ (تمام رخ حتی الامکان رنگی و دارای زمینه سفید ) واضح و مشخص الزامی است. تصویر داوطلب باید واضح، مشخص و فاقد اثر مهر و منگنه بوده و هرگونه لکه و حاشیه های زاید عکس اسکن شده باید حذف شده باشد . در صورت ارسال عکس غیر معتبر ثبتنام داوطلب باطل شده و حق شرکت در آزمون از وی سلب میشود.
۳. صفحه اول شناسنامه و صفحه توضیحات (در صورت وجود توضیح) ، کارت ملی، کارت پایان خدمت یا معافیت دایم (ویژه برادران).
۴ . آخرین مدرک تحصیلی کارشناسی یا کارشناسی ارشد دارای معدل.
۵. رزومه.

ه )دریافت کارت ورود به جلسه و زمان برگزاری آزمون

۱ .کارت ورود به جلسه آزمون به صورت اینترنتی و از طریق سامانه آزمون روی سایت دانشگاه یزد از تاریخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۰ برای مشاهده و پرینت در دسترس خواهد بود.
۲. ارائه کارت شرکت در آزمون (چاپ شده بر روی کاغذ) و کارت ملی هنگام ورود به حوزه الزامی است. بدیهی است در غیر اینصورت از ورود داوطلب به حوزه آزمون جلوگیری به عمل خواهد آمد.
۳ . لازم به ذکر است صدور کارت شرکت در آزمون به منزله تایید اطلاعات ارسالی از سوی داوطلبان نبوده و مدارک داوطلبان پس از اجرای آزمون نیز بررسی مجدد خواهد شد.
۴.تاریخ برگزاری آزمون روز جمعه مورخ ۱۰/۲۵ / ۱۳۹۴ است . ساعت شروع و محل برگزاری آزمون روی کارت شرکت در آزمون درج خواهد شد.
۵. در صورت مشاهده هرگونه نقص در اطلاعات مندرج در کارت آزمون، متقاضیان میتوانند در تاریخهای ۱۳۹۴/۱۰/۲۳ و ۱۳۹۴/۱۰/۲۴ به باجه رفع نقص مستقر در دانشگاه یزد و به نماینده برگزاری آزمون مراجعه نمایند.

و.مواد آزمون کتبی

کد مواد آزمون تعداد سؤال از شماره تا شماره ضریب تعداد کل سوالات مدت زمان پاسخگویی شماره دفترچه
۱۰۰ ۱ – زبان و ادبیات فارسی ۱۵ ۱ ۱۵ ۱ ۱۱۵ ۱۴۰ دقیقه ۱
۲ – زبان انگلیسی ـ عمومی ۱۵ ۱۶ ۳۰ ۲
۳ – ریاضی و آمار مقدماتی ۱۵ ۳۱ ۴۵ ۱
۴ – فنّاوری اطلاعات (مهارت هفت گانه I.C.D.L ) ۱۵ ۴۶ ۶۰ ۲
۵ – معارف اسلامی* ۱۵ ۶۱ ۷۵ ۱
۶ – اطلاعات عمومی (دانش اجتماعی و حقوق اساسی) ۱۵ ۷۶ ۹۰ ۱
۷ – هوش و توانمندیهای عمومی ۲۵ ۹۱ ۱۱۵ ۲

برای دانلود نمونه سوالات رایج آزمون های استخدامی اینجا کلیک کنید

* اقلیتهای دینی (مسیحی، زرتشتی، کلیمی) ، در این درس باید به سؤالهای اقلیتهای دینی پاسخ دهند.
توجه ۱: آزمون عمومی، نمره منفی دارد.
توجه۲: کسب حداقل ۱۵%از سقف امتیازات هر بند لازم است.
توجه ۳: کسب حداقل ۵۰% کل امتیازات برای هر داوطلب لازم است.
و. مصاحبه و امتحان عملی:
داوطلبانی که حد نصاب علمی لازم را کسب نمایند (با احتساب حداکثر چهار برابر ظرفیت در هر رشته شغلی)  به مصاحبه و آزمون عملی دعوت میشوند. در این مرحله که مبنای انتخاب افراد میباشد مهارتهای ICDL ، اطلاعات تخصصی رشته شغلی متقاضی، سوابق علمی و پژوهشی و سایر توانمندیهای فرد ملاک ارزیابی قرار میگیرد.
* کلیه گرایشهای رشتههای مرتبط مندرج در جدول شماره (۱) قابل قبول میباشد.

جدول شماره (۱) : کد و عناوین رشته شغلی

ردیف عنوان رشته شغلی / (کد ۵۰۱) شرایط احراز / رشته مرتبط تعداد
۱ کارشناس حقوقی/(کد ۵۰۱) کارشناسی یا کارشناسی ارشد حقوق (کد ۶۰۰۱) ۱
۲ حسابدار/(کد ۵۰۲) کارشناسی یا کارشناسی ارشد حسابداری(کد ۶۰۰۲) ۳
۳ کارشناس امور مالی/(کد ۵۰۳) کارشناسی یا کارشناسی ارشد مدیریت مالی(کد ۶۰۰۳)

مهندسی مالی(کد ۶۰۰۴)

۲
۴ کارشناس برنامه و بودجه/(کد ۵۰۴) کارشناسی یا کارشناسی ارشد اقتصاد (کد ۶۰۰۵)

آمار(کد ۶۰۰۶)

۱
۵ کارشناس تحول اداری/ (کد ۵۰۵) کارشناسی یا کارشناسی ارشد مدیریت (کد ۶۰۰۷)

مهندسی صنایع (کد۶۰۰۸)

۱
۶ کارشناس برنامه ریزی /(کد ۵۰۶) کارشناسی یا کارشناسی ارشد مدیریت (کد ۶۰۰۷)

مهندسی صنایع(کد ۶۰۰۸)

۱
۷ کارشناس خدمات آموزشی/(کد ۵۰۷) کارشناسی یا کارشناسی ارشد علوم تربیتی(کد ۶۰۰۹)

مدیریت (کد ۶۰۰۷)/مهندسی صنایع (کد ۶۰۰۸)

ریاضی کاربردی(کد ۶۰۱۰)/کامپیوتر(کد ۶۰۱۱)

۴
۸ کارشناس امور پژوهشی/(کد ۵۰۸) کارشناسی یا کارشناسی ارشد برق(کد ۶۰۱۲)

مکانیک(کد ۶۰۱۳)/صنایع (کد ۶۰۰۸)

مدیریت(کد ۶۰۰۷)/آمار(کد ۶۰۰۶)

۲
۹ کارشناس فناوری اطلاعات/(کد ۵۰۹) کارشناسی یا کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر(کد ۶۰۱۱)

علوم کامپیوتر(کد ۶۰۱۴)/مهندسیIT (کد ۶۰۱۵)

مدیریتIT (کد ۶۰۱۶)

۳
۱۰ کارشناس ناظر طرح های عمرانی/(کد ۵۱۰) کارشناسی یا کارشناسی ارشد معماری(کد ۶۰۱۷)

عمران(کد ۶۰۱۸)

۱
۱۱ کارشناس روابط عمومی/(کد ۵۱۱) کارشناسی یا کارشناسی ارشد علوم اجتماعی(کد ۶۰۱۹)

علوم ارتباطات اجتماعی (کد ۶۰۲۰)

۱
۱۲ کارشناس روابط بین الملل/ (کد ۵۱۲) کارشناسی یا کارشناسی ارشد روابط بین الملل(کد ۶۰۲۱)

زبان انگلیسی(کد ۶۰۲۲)

۱
۱۳ کارشناس برنامه ریزی و ارزیابی/(کد ۵۱۳) کارشناسی یا کارشناسی ارشد مدیریت(کد ۶۰۰۷) ۱
۱۴ کارشناس امور فرهنگی/(کد ۵۱۴) کارشناسی یا کارشناسی ارشد مدیریت(کد ۶۰۰۷)

علوم تربیتی(کد ۶۰۰۹)/روانشناسی(کد ۶۰۲۳)

الهیات(کد ۶۰۲۴)/فقه و حقوق(کد ۶۰۲۵)

حقوق(کد ۶۰۰۱)/علوم اجتماعی (کد ۶۰۱۹)

علوم سیاسی(کد ۶۰۲۶)/هنر(کد ۶۰۲۷)

۱
۱۵ کارشناس امور اداری/(کد ۵۱۶) کارشناسی یا کارشناسی ارشد مدیریت (کد ۶۰۰۷) ۱
۱۶ مامور حراست /(کد ۵۱۸) کارشناسی یا کارشناسی ارشد حقوق (کد ۶۰۰۱) ۱
۱۷ کارشناس فضای سبز/(کد ۵۱۷) کارشناسی یا کارشناسی ارشد فضای سبز(کد ۶۰۲۸) ۱
جمع کل ۲۶

*کلیه گرایشهای رشته های مرتبط مندرج در جدول شماره (۱ ) قابل قبول میباشد.

جهت ثبت نام در آزمون اینجا کلیک نمایید

برای مشاهده آگهی در وب سایت دانشگاه یزد اینجا کلیک کنید

صفحه 1 از 212