استخدام کارشناس و کارشناس ارشد نقشه برداریGis در تهران/۲۲ اسفند

به کارشناس و کارشناس ارشد نقشه برداری Gis در تهران نیازمندیم.

آدرس ایمیل: redpayam2001@yahoo.com

استخدام مهندس عمران و معماری جهت سرپرستی کارگاه در تهران/۲۷ اسفند

به تعدادی مهندس عمران و معماری دارای پروانه پایه ۱ یا ۲ جهت سرپرستی کارگاه در تهران نیازمندیم.

تلفن: ۰۲۱۲۲۹۴۲۴۶۷ , ۰۲۱۲۲۹۳۶۹۷۹

استخدام ۳D کار و فاز ۲ کار معماری در تهران/۲۷ اسفند

به ۳D کار و فاز ۲ کار معماری جهت همکاری به صورت ساعتی و نیمه وقت در تهران نیازمندیم.

آدرس ایمیل: mpakan2@gmail.com