استخدام مهندس جهت انجام پروژه آبی یا عمرانی در مشهد/۲۴ اسفند

به یک مهندس یا کارشناس جهت انجام پروژه آبی یا عمرانی در مشهد نیازمندیم.

تلفن: ۰۹۱۵۲۴۳۱۴۹۵

استخدام مهندس معمار یا عمران جهت نظارت پروژه در استان الربز/۲۴ اسفند

به یک مهندس معمار یا عمران جهت نظارت پروژه در طالقان (استان البرز) نیازمندیم.

تلفن: ۰۹۱۲۴۸۵۰۵۷۹

استخدام مهندس عمران در شرکت مهندسی در تهران/۲۴ اسفند

به مهندس عمران ، حداقل ۴ سال سابقه جهت کار در شرکت مهندسی در تهران ( شهرک غرب ) نیازمندیم.

تلفن: ۰۲۱۲۲۳۵۷۶۸۸,۰۲۱۲۲۳۵۷۲۹۴

استخدام مهندس طراح مجرب در تهران/۲۴ اسفند

به یک مهندس طراح مجرب جهت پروژه ساختمانی در بازار شوش ، در تهران نیازمندیم.

تلفن: ۰۲۱۵۵۳۰۵۹۸۹

استخدام کارشناس عمران جهت مهندسی مشاور در تهران/۲۴ اسفند

کارشناس عمران یا عمران آب ، حداقل ۵ سال سابقه کار جهت مهندسی مشاور در تهران نیازمندیم.

تلفن: ۰۲۱۶۶۵۶۲۶۷۰,۰۲۱۶۶۵۶۲۶۷۶

استخدام مهندس عمران با سابقه در اصفهان/۲۴ اسفند

به یک مهندس عمران با حداقل ۳ سال سابقه پروژه های ساختمانی در اصفهان نیازمندیم.

آدرس ایمیل: ESTEKHDAM_BEH@YAHOO.COM

استخدام مهندس معماری و عمران حرفه ای در تهران/۲۴ اسفند

به مهندس معماری ، عمران حرفه ای vray – max شرکت انیمیشن مهندسی تمام وقت در تهران نیازمندیم.

آدرس ایمیل: Jobs@pooyanegar.ir
تلفن: ۰۲۱۸۸۳۷۹۲۴۹

استخدام شرکت REZ CO در کرج/۲۴ اسفند

شرکت REZ CO در کرج به یک طراح مسلط به ۳DMax و ۳D studio max نیازمند است.
تلفن: ۰۲۶۳۴۸۰۰۰۹۱

استخدام مهندس معمار یا عمران جهت نظارت پروژه درالبرز/۲۴ اسفند

به یک مهندس معمار یا عمران جهت نظارت پروژه در طالقان (استان البرز) نیازمندیم.
تلفن: ۰۹۱۲۴۸۵۰۵۷۹

مهندس معمار دارای پروانه اشتغال در تهران/۲۴ اسفند

به مهندس معمار دارای پروانه اشتغال به کار طراحی و نظارت ( جهت شرکت حقوقی ) در تهران نیازمندیم.

تلفن: ۰۲۱۷۷۷۲۶۹۱۲

صفحه 1 از 212