استخدام مهندس معماری و عمران در مشهد/۳۰ بهمن

یک دفتر مهندسی به نیروهای زیر نیاز دارد.

نقشه کش و محاسب ساختمان
مسلط به امور پیشخوان شهرداری
مهندس عمران و معماری

تلفن: ۰۹۱۵۳۱۰۲۲۷۲