استخدام مهندس عمران مسلط به نرم افزارهای طراحی در تهران/۲۷ بهمن

به مهندس عمران جهت مدیریت اجرایی پروژه ساختمانی مسلط به نرم افزارهای طراحی در تهران نیازمندیم.

ارسال رزومه به ایمیل یا شماره فکس زیر

آدرس ایمیل: s.hasani@aratecco.com
فاکس: ۰۲۱۲۲۶۷۲۵۷۸

استخدام مهندس عمران یا معمار در تهران/۲۷ بهمن

به مهندس عمران یا معمار پایه ۱ و۲ جهت سرپرستی کارگاه در تهران نیازمندیم.

تلفن: ۰۲۱۴۴۹۶۱۵۹۶,۰۲۱۴۴۰۰۳۴۷۴

استخدام مهندس عمران و مهندس معمار در تهران/۲۷ بهمن

به مهندس عمران آقا و مهندس معمار خانم در تهران نیازمندیم.

تلفن: ۰۲۱۳۶۰۵۰۹۱۵,۰۲۱۳۶۰۵۰۹۱۶

استخدام کاردان و کارشناس عمران در تهران/۲۷ بهمن

به کاردان و کارشناس عمران ، آزمایشگاه خاک و بتن در تهران نیازمندیم.

تلفن: ۰۲۱۷۷۲۷۳۲۳۷

استخدام مهندس عمران یا معمار در تهران/۲۷بهمن

به مهندس عمران یا معمار پایه ۱ و۲ جهت سرپرستی کارگاه در تهران نیازمندیم.

تلفن: ۰۲۱۴۴۹۶۱۵۹۶,۰۲۱۴۴۰۰۳۴۷۴

استخدام مهندس عمران و مهندس معمار در تهران/۲۷ بهمن

به مهندس عمران آقا و مهندس معمار خانم در تهران نیازمندیم.

تلفن: ۰۲۱۳۶۰۵۰۹۱۵,۰۲۱۳۶۰۵۰۹۱۶

استخدام مهندس طراح سه بعدی کار در تهران/۲۷بهمن

به مهندس طراح سه بعدی کار آقا مسلط به CAD و Vray در تهران ( منطقه فرشته ) نیازمندیم.

ارسال رزومه به ایمیل زیر

آدرس ایمیل: HR1001@rp.co.ir

استخدام مهندس معمار مسلط به فاز دو در تهران/۲۷ بهمن

به مهندس معمار مسلط به فاز ۲ در تهران نیازمندیم.

ارسال رزومه به ایمیل زیر

آدرس ایمیل: showliz.arch.info@gmail.com

استخدام مهندس معمار مسلط به طراحی نما درتهران/۲۷ بهمن

به مهندس معمار مسلط به طراحی نما و دکوراسیون بصورت پروژه ای در تهران نیازمندیم.

ارسال رزومه به ایمیل زیر

آدرس ایمیل: pargasdesign@gmail.com

استخدام مهندس معماری خانم در تهران / ۲۷ بهمن

به تعداد محدودی مهندس خانم معمار جهت همکاری با شرکت معماری به صورت پروژه ای و بازاریابی مسلط به نرم افزار های ۳D max,v-ray,Revit نیازمندیم.

آدرس ایمیل: info@calqueco.com
تلفن: ۰۲۱۸۸۵۷۲۹۱۱

صفحه 1 از 212