استخدام کارشناس و تکنسین مکانیک خاک در خوزستان و تبریز/۲۵بهمن

به کارشناس و تکنسین مکانیک خاک جهت پروژه های خوزستان و تبریز نیازمندیم.

ارسال رزومه به ایمیل زیر:

آدرس ایمیل: kankavan@gmail.com
تلفن: ۰۲۱۶۶۴۲۰۲۰۰

استخدام جهت کار در شرکت مهندسین مشاوردر تهران/۲۵بهمن

شرکت مهندسین مشاور جهت پروژه های خود به ناظرین سایت با تخصص های زیر در شهر اردکان – یزد نیازمند است.

  • سرپرست نظارت کارگاهی
  • ناظر اسکلت فلزی
  • ناظر مکانیک و نصب
  • ناظر لوله کشی و تأسیسات
  • ناظر برق و الکتریکال
  • ناظر جوش
  • ناظر رنگ و عایق
  • مشئول ایمنی و بهداشت
  • مسئول مرکز اسناد و آرشیو فنی

لطفاً رزومه خود را به آدرس ایمیل زیر ارسال نمایید:

آدرس ایمیل: job@amyar.org
تلفن: ۰۲۱۲۲۳۶۵۳۵۹

استخدام شاپیست مسلط به Xsteelدر تهران/۲۵بهمن

به شاپیست مسلط به Xsteel با یک سال سابقه کار در تهران نیازمندیم.

لطفاً رزومه خود را به آدرس ایمیل زیر ارسال نمایید:

آدرس ایمیل: employsteel@yahoo.com

استخدام مهندس یا تکنسین عمران مسلط به متره و برآورد در تهران/۲۵بهمن

به مهندس یا تکنسین عمران مسلط به متره و برآورد جهت کار در مشاور راه و راه آهن در تهران نیازمندیم.

لطفاً رزومه خود را به شماره فکس زیر ارسال نمایید:

فاکس: ۰۲۱۸۶۰۰۷۴۲

استخدام طراح ۳D Max جهت غرفه نمایشگاهی در تهران/۲۵بهمن

به طراح ۳D Max جهت غرفه نمایشگاهی در تهران نیازمندیم.

لطفاً رزومه خود را به آدرس ایمیل زیر ارسال نمایید:

آدرس ایمیل: rayka.booth@gmail.com

استخدام جهت کار در یک شرکت معماری معتبر در تهران/۲۵بهمن

به خانم مسلط به V-Ray , 3D Max جهت کار در یک شرکت معماری معتبر در تهران نیازمندیم.

تلفن: ۰۲۱۶۶۴۲۲۰۲۲

استخدام طراح داخلی مسلط به ۳D maxدر تهران/۲۵بهمن

به یک نفر طراح داخلی مسلط به ۳D max در تهران نیازمندیم.

لطفاً رزومه خود را به آدرس ایمیل زیر ارسال نمایید:

آدرس ایمیل: hoora_67@yahoo.com

استخدام جهت کار در دفتر طراحی در تهران/۲۵بهمن

به طراح مسلط به ۳D max جهت کار در دفتر طراحی در تهران نیازمندیم.

تلفن: ۰۹۱۲۳۵۸۵۷۷۲

استخدام مهندس طراح سه بعدی کار در تهران/۲۵بهمن

به مهندس طراح سه بعدی کار آقا مسلط به Cad , V-Ray در تهران نیازمندیم.

لطفاً رزومه خود را به آدرس ایمیل زیر ارسال نمایید:

آدرس ایمیل: hr1001@rp.co.ir

خانم مهندس معمار مسلط به نرم افزار Cad , V-Ray , Max با سابقه کار در تهران/۲۵بهمن

به خانم مهندس معمار مسلط به نرم افزار Cad , V-Ray , Max با سابقه کار در تهران نیازمندیم.

تلفن: ۰۲۱۳۶۶۰۰۴۱۳
صفحه 1 از 212