استخدام مهندس عمران جهت پروژه گودبرداری و پایدارسازی ۹۳/۱۱/۱۱

به مهندس عمران آقا جهت پروژه گودبرداری و پایدارسازی با سه سال سابقه کار در تهران نیازمندیم.

لطفاً رزومه خود را به آدرس ایمیل یا شماره فکس زیر ارسال نمایید:

آدرس ایمیل: mltit761@gmail.com
فاکس: ۰۲۱۸۹۷۸۱۸۱۹

استخدام مهندس عمران صرفاً جهت فروش ۹۳/۱۱/۱۱

به مهندس عمران با روابط عمومی بالا صرفاً جهت فروش در تهران نیازمندیم.

لطفاً رزومه خود را به آدرس ایمیل زیر ارسال نمایید:

 

آدرس ایمیل: rahyabsanat@gmail.com
تلفن: ۰۲۱۸۸۷۴۷۱۴۲

مهندس عمران با سابقه حداقل سه سال اجرایی در تهران ۹۳/۱۱/۱۱

به مهندس عمران با سابقه حداقل سه سال اجرایی در تهران نیازمندیم.

لطفاً رزومه خود را به آدرس ایمیل زیر ارسال نمایید:

آدرس ایمیل: parsmanamadco@gmail.com

استخدام نیروی مسلط به اتوکد در اصفهان ۹۳/۱۱/۱۱

به چند نفر خانم مسلط به اتوکد نیازمندیم.

تلفن: ۰۳۱۷۳۸۸۵۶۳,۰۹۳۷۶۸۱۷۰۰۱

استخدام ۳D کار با سابقه مسلط به V-ray تهران ۹۳/۱۱/۱۱

به ۳D کار با سابقه مسلط به V-ray در تهران نیازمندیم.

تلفن: ۰۲۱۸۸۲۱۹۷۴۲ , ۰۲۱۸۸۰۵۱۵۳۷

نفر خانم ۳D کار مسلط به Max , V-Ray , Rendering در تهران ۹۳/۱۱/۱۱

به یک نفر خانم ۳D کار مسلط به Max , V-Ray , Rendering در تهران نیازمندیم.

تلفن: ۰۲۱۷۷۸۹۱۵۰۴ , ۰۲۱۷۷۸۹۶۲۴۹

مهندس عمران یا معماری جهت کار در کارگاه ساختمانی در شمال تهران ۹۳/۱۱/۱۱

به مهندس عمران یا معماری جهت کار در کارگاه ساختمانی در شمال تهران نیازمندیم.

تلفن: ۰۲۱۸۸۷۹۲۸۶۶ , ۰۲۱۸۸۶۷۹۱۷۵

مهندس معمار – طراح مسلط به ۳D و V-Ray جهت کار در شرکت معماری در تهران ۹۳/۱۱/۱۱

به مهندس معمار – طراح مسلط به ۳D و V-Ray جهت کار در شرکت معماری در تهران محدوده میرداماد نیازمندیم.

لطفاً رزومه خود را به آدرس ایمیل زیر ارسال نمایید:

آدرس ایمیل: job@soheshco.com