استخدام دانشجوی نقشه برداری در شهر تهران/۱۷دی

به دو نفر کمک نقشه بردار ترجیحاً دانشجوی نقشه برداری نیازمندیم.

آدرس ایمیل: fmachineco2014@gmail.com
تلفن: ۰۹۳۵۹۱۸۰۶۸۹

مهندس معمار با تجربه مسلط به Max , V-ray جهت دکوراسیون داخلی و فروشگاهی در مشهد/۱۷دی

به مهندس معمار با تجربه مسلط به Max , V-ray جهت دکوراسیون داخلی و فروشگاهی در مشهد نیازمندیم.

تلفن: ۰۹۱۵۴۷۶۸۳۰۰

طراح آشنا به فتوشاپ، اتوکد و مکس جهت کار در دفتر فنی در مشهد/۱۷دی

به چند نفر طراح آشنا به فتوشاپ، اتوکد و مکس جهت کار در دفتر فنی در مشهد نیازمندیم.

تلفن: ۰۵۱۳۶۶۱۴۴۷۲

استخدام مهندس عمران یا معماری در قزوین/۱۷دی

به مهندس عمران یا معماری جهت پروژه ای در محمدیه قزوین ترجیحا بومی منطقه نیازمندیم.

تلفن: ۰۲۱۷۷۳۸۵۵۰۴

استخدام نقشه کش حرفه ای آشنا به ضوابط شهرداری در تهران/۱۷دی

به نقشه کش حرفه ای آشنا به ضوابط شهرداری و نظام مهندسی و ۳D و اتوکد در تهران نیازمندیم.

تلفن: ۰۲۱۷۷۰۶۹۵۲۸ , ۰۹۱۲۱۵۴۷۳۶۸

طراح خانم جهت کار در غرفه های نمایشگاهی در تهران/۱۷دی

طراح خانم جهت کار در غرفه های نمایشگاهی در تهران نیازمندیم.

تلفن: ۰۲۱۲۲۱۱۱۰۴۲

طراح حرفه ای ۳D صنعتی و مدلساز نیمه وقت و تمام وقت در تهران/۱۷دی

طراح سه بعدی کار طراح حرفه ای ۳D صنعتی و مدلساز نیمه وقت و تمام وقت در تهران نیامندیم

تلفن: ۰۲۱۸۸۷۵۷۲۵۱

نقشه کش معمار باتجربه جهت کار در دفتر مهندسی در کرج/۱۷دی

به یک نفر نقشه کش معمار باتجربه جهت کار در دفتر مهندسی در کرج نیازمندیم.

تلفن: ۰۲۶۳۳۴۱۳۱۴۶

مهندس معمار مسلط به فاز ۲ معماری و ۳dmax سه سال سابقه کار در تهران/۱۷دی

مهندس معمار مسلط به فاز ۲ معماری و ۳dmax حداقل سه سال سابقه کار در تهران نیازمندیم.

آدرس ایمیل: info@aalam.co

استخدام معمار جهت طراحی در دفتر مهندسین در شیراز/۱۷دی

به دو نفر تحصیلکرده در رشته معماری جهت طراحی در دفتر مهندسین شیراز نیازمندیم.

تلفن: ۰۷۱۳۶۴۱۸۹۸۳