استخدام کارشناس ارشد عمران جهت همکاری در شرکت مشاور در مشهد/۱۵دی

به کارشناس ارشد عمران گرایش مکانیک خاک و پی جهت همکاری در شرکت مشاور در مشهد نیازمندیم.

لطفاً رزومه خود را به آدرس ایمیل زیر ارسال نمایید:

آدرس ایمیل: geolechnicco@gmail.com

استخدام شرکت عمران رهنما صنعت درتهران/۱۵دی

شرکت عمران رهنما صنعت در تهران به مهندس عمران با سابقه اجرایی و توانایی پیشبرد پروژه در شیفت شب نیازمند است.

تلفن: ۰۲۱۲۲۰۹۰۳۳۷

استخدام مهندس محاسب حرفه ای ساختمان درتهران/۱۵دی

به مهندس محاسب حرفه ای ساختمان در تهران نیازمندیم.

لطفاً رزومه خود را به آدرس ایمیل زیر ارسال نمایید:

آدرس ایمیل: info@sazanco.ir

استخدام جهت کار در دفتر فنی مهندسین مشاور درتهران/۱۵دی

به مهندس عمران با سابقه کار جهت کار در دفتر فنی مهندسین مشاور در تهران نیازمندیم.

تلفن: ۰۲۱۲۲۰۸۷۶۳۷

استخدام مهندس عمران آشنا به امور اجرایی درتهران/۱۵دی

به مهندس عمران آشنا به امور اجرایی و تکنولوژی بتن در تهران نیازمندیم.

تلفن: ۰۲۱۲۲۸۴۵۵۶۰

استخدام کارشناس ارشد عمران در کرج/۱۵دی

یک شرکت ساختمانی جهت کادر خود به کارشناس ارشد عمران خانم نیاز دارد.

تلفن: ۰۲۶۳۲۵۲۱۳۰۷,۰۹۱۹۱۶۵۹۲۷۸

استخدام مهندسین متره و برآورد متراپارات درمشهد/۱۵دی

مهندسین متره و برآورد متراپارات در مشهد از خانم عمران و معمار دعوت به همکاری می نماید.

تلفن: ۰۵۱۳۷۶۲۴۷۲۵

استخدام مهندس معمار جهت طراحی ۳D و فاز ۲درتهران/۱۵دی

به خانم مهندس معمار جهت طراحی ۳D و فاز ۲ جهت کار در دفتر مهندسین مشاور در تهران نیازمندیم.

تلفن: ۰۲۱۲۲۰۷۹۴۰۰ , ۰۲۱۲۲۳۶۹۵۳۵

نقشه کش یا مهندس معمار در غرب تهران/۱۵دی

به نقشه کش یا مهندس معمار در غرب تهران نیازمندیم.

لطفاً رزومه خود را به آدرس ایمیل زیر ارسال نمایید:

آدرس ایمیل: naturefor@gmail.com

هندس معمار با سابقه مسلط به طرح و اجرا جهت پروژه های ساختمانی لوکس در تهران /۱۵دی

به مهندس معمار با سابقه مسلط به طرح و اجرا جهت پروژه های ساختمانی لوکس در تهران نیازمندیم.

لطفاً رزومه خود را به آدرس ایمیل زیر ارسال نمایید:

آدرس ایمیل: nppiran@gmail.com
صفحه 1 از 212