مهندس عمران جهت سرپرستی دفتر فنی درشهرستان زابل/۷دی

به مهندس عمران جهت سرپرستی دفتر فنی درشهرستان زابل نیازمندیم.

ارسال رزومه به ایمیل زیر:

آدرس ایمیل: snk_teh@yahoo.com

کارشناس عمران آقا جهت سرپرستی و کنترل پروژه های جدول گذاری و محوطه سازی در کرج /۷دی

به کارشناس عمران آقا جهت سرپرستی و کنترل پروژه های جدول گذاری و محوطه سازی در کرج نیازمندیم.

تلفن: ۰۹۳۳۵۴۰۲۳۲۰

استخدام مهندس عمران با انگیزه در تبریز/۷دی

یک شرکت ساختمانی معتبر جهت تکمیل کادر فنی خود به یک نفر مهندس عمران با انگیزه در تبریز نیازمندیم.

ارسال رزومه به ایمیل زیر

آدرس ایمیل: eskan.gostaresh@yahoo.com
تلفن: ۰۴۱۳۳۳۷۱۰۹۲

استخدام شرکت فنی مهندسی متصا در شهر قم/۷دی

شرکت فنی مهندسی متصا به مهندس عمران در قم با شرایط زیر نیازمنداست.

  • مهندس عمران مسلط به نرم افزار ۳d  و اتوکد  و اشنا به نرم افزار etabs با دوسال سابقه کار در سمت واحد طراحی – با حقوق ۱۲۰۰۰۰۰تومان + بیمه
آدرس:تقاطع جمهوری عطاران روبرو بانک ملت ساختمان متصا

تلفن: ۰۲۵۳۲۹۰۳۹۷۴,۰۲۵۳۲۹۴۱۷۳۶

استخدام کارشناسی عمران یا معماری یا پروژه در شیراز/۷دی

کارشناسی عمران یا معماری یا پروژه  در شیراز نیازمندیم.

تلفن: ۰۹۱۷۰۴۶۵۶۰۱

کارشناس یا کاردان عمران یا معماری ترجیحا با وسیله نقلیه در تهران/۷دی

کارشناس یا کاردان عمران یا معماری ترجیحا با وسیله نقلیه در تهران نیازمندیم.

تلفن: ۰۲۱۲۲۳۲۴۳۳۶

مهندس معمار آقا مسلط به اتوکد امور MDF در تهران/۷دی

مهندس معمار مسئول پروژه آقا مسلط به اتوکد ، نقشه کشی امور MDF جهت پروژه در تهران نیازمندیم.

تلفن: ۰۲۱۸۸۶۸۴۴۳۸

خانم مهندس معمار مسلط به ضوابط شهرداری و ۳d در تهران/۷دی

شرکت مهندسین مشاور به خانم مهندس معمار مسلط به ضوابط شهرداری و ۳d در تهران نیازمندیم.

تلفن: ۰۲۱۶۶۰۱۴۷۹۶

مهندس عمران و معماری جهت سررپرست کارگاه برای تهران/۷دی

مهندس عمران و معماری جهت سررپرست کارگاه برای تهران دو سال سابقه کار اجرایی نیازمندیم.

تلفن: ۰۲۱۲۲۷۷۲۶۲۹