استخدام مهندس معمار ، مسلط به۳D MAX و اتوکد / تهران ۲۶ مهر

مهندس معمار ، مسلط به۳D MAX و اتوکد ، (ترجیحا ساکن پردیس) ۱۳ الی ۷۷۷۲۶۹۱۲

استخدام مهندس یا دانشجوی عمران و معماری/۲۶ مهر

مهندس یا دانشجوی عمران و ، معماری حتی بدون سابقه ، جهت شرکت معتبر ساختمانی ۲۲۷۷۹۴۳۱

فوق دیپلم یا لیسانس معماری/۲۶ مهر

فوق دیپلم یا لیسانس معماری ، خانم جهت شرکت مهندسی ساختمان ، نیازمندیم ۴۴۱۳۸۲۲۵

استخدام مهندس عمران ، جهت سرپرست کارگاه

مهندس عمران ، جهت سرپرست کارگاه ودفترفنی ، باپروانه اشتغال به کارارسال رزومه به: فکس ۲۲۶۹۶۴۳۷

استخدام کارشناس روسازی و ترافیک ، فوق لیسانس راه و ترابری

کارشناس روسازی و ترافیک ، فوق لیسانس راه و ترابری ، فارغ التحصیل دانشگاه معتبر دولتی civil@rahyabmelal.com

استخدام مهندس معماربا رزومه آشنا به ضوابط شهرداری/۲۶ مهر

مهندس معماربا رزومه قوی ، آشنا به ضوابط شهرداری ، و فاز ۲ معماری ۲۲۸۱۱۶۹۰

مهندس عمران و معماری ، جهت فروش متریال ساختمانی/۲۶ مهر

مهندس عمران و معماری ، جهت فروش متریال ساختمانی ، دریک مجموعه بازرگانی وتولیدی معتبر ( داخلی ۱۰۲ ) ۸۵۵۰۴

کارشناس قرارداد ، جهت کاردرخارج از دفتر معماری

تعدادی کارشناس قرارداد ، جهت کاردرخارج از دفتر معماری ، نیازمندیم ۱۶ – ۴۴۸۶۲۱۱۵

استخدام کارآموزعمران باحقوق برای ، کارگاه ساختمانی/تهران ۲۶ مهر

کارآموزعمران باحقوق برای ، کارگاه ساختمانی – میدان توحید ، دانشجو یا فارغ التحصیل ۶۶۵۶۳۷۲۰

مهندس عمران یامعماری۴سال سابقه ، مسلط به متره/تهران ۲۶ مهر

دفتر فنی کارگاه بهارستان ، مهندس عمران یامعماری۴سال سابقه ، مسلط به متره،برآوردوفهرست بهاء job.almas@yahoo.com

صفحه 1 از 212