استخدام مهندس عمران در شرکت مهندسی مشاور

یک شرکت مهندسی مشاور در تهران به متخصصین زیر دارد:

۱- مهندس عمران با حداقل ۵ سال سابقه نظارت شبکه و انشعابات فاضلاب

۲– مهندس عمران با ۵ سال سابقه دفتر فنی در تهیه و تنظیم اسناد مناقصات و صورت وضعیت

ارسال مدارک حداکثر تا یک هفته به آدرس cas1393teh@gmail.com

  • اعتبار آگهی تا ۳۰ مهر ۹۳

استخدام مهندس معمار مسلط به EXCELL ACAD POWER POINT

66