استخدام دانشگاه علمی کاربردی در سال ۹۵ /۱۸ بهمن

استخدام دانشگاه علمی کاربردی در سال ۹۵

۱۷ بهمن ۹۵ – فراخوان دانشگاه جامع علمی کاربردی استان اردبیل

دانشگاه جامع علمی کاربردی استان اردبیل به منظور شناسائی و تأمین مدرسان دوره های علمی کاربردی از بین افراد بومی متخصص و مجرب واجد شرایط و علاقه­ مند جهت تدریس دروس تخصصی در رشته­های علمی کاربردی بر اساس حداقل شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.

برای مشاهده متن کامل آگهی اینجا کلیک کنید


۱۶ بهمن ۹۵ – فراخوان دانشگاه جامع علمی کاربردی استان بوشهر

دانشگاه جامع علمی کاربردی استان بوشهر به منظور شناسائی و تأمین مدرسان دوره های علمی کاربردی از بین افراد بومی متخصص و مجرب واجد شرایط و علاقه­مند جهت تدریس دروس تخصصی در رشته­ های علمی کاربردی بر اساس حداقل شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.

برای مشاهده متن کامل آگهی اینجا کلیک کنید


۱۶ بهمن ۹۵ – فراخوان دانشگاه جامع علمی کاربردی استان سمنان

دانشگاه جامع علمی کاربردی استان سمنان به منظور شناسائی و تأمین مدرسان دوره های علمی کاربردی از بین افراد بومی متخصص و مجرب واجد شرایط و علاقه­مند جهت تدریس دروس تخصصی در رشته­های علمی کاربردی بر اساس حداقل شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.

برای مشاهده متن کامل آگهی اینجا کلیک کنید


۱۳ بهمن ۹۵ – فراخوان دانشگاه جامع علمی کاربردی استان گلستان

دانشگاه جامع علمی کاربردی استان گلستان به منظور شناسائی و تأمین مدرسان دوره های علمی کاربردی از بین افراد بومی متخصص و مجرب واجد شرایط و علاقه­مند جهت تدریس دروس تخصصی در رشته­های علمی کاربردی بر اساس حداقل شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.

برای مشاهده متن کامل آگهی اینجا کلیک کنید


۱۲ بهمن ۹۵ -فراخوان دانشگاه جامع علمی کاربردی استان کرمان

دانشگاه جامع علمی کاربردی استان کرمان به منظور شناسائی و تأمین مدرسان دوره های علمی کاربردی از بین افراد بومی متخصص و مجرب واجد شرایط و علاقه­مند جهت تدریس دروس تخصصی در رشته­های علمی کاربردی بر اساس حداقل شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.

برای مشاهده متن کامل آگهی اینجا کلیک کنید


۱۲ بهمن ۹۵ -فراخوان دانشگاه جامع علمی کاربردی استان چهارمحال و بختیاری

دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد استان چهارمحال و بختیاری در نظر دارد به منظور تامین مدرسان در رشته های مورد نیاز مراکز، از بین متقاضیان تدریس پس از انجام مراحل جذب، نسبت به بکارگیری مدرس به صورت حق التدریس اقدام نماید :

برای مشاهده متن کامل آگهی اینجا کلیک کنید


۱۲ بهمن ۹۵ -فراخوان دانشگاه جامع علمی کاربردی استان آذربایجان غربی

ه گزارش روابط عمومی واحد استانی دانشگاه جامع علمی کاربردی استان آذربایجان غربی.به منظور شناسائی و تأمین مدرسان دوره های علمی کاربردی از بین افراد بومی متخصص و مجرب واجد شرایط و علاقه­مند جهت تدریس دروس تخصصی در رشته­های علمی کاربردی بر اساس حداقل شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید

برای مشاهده متن کامل آگهی اینجا کلیک کنید


۱۲ بهمن ۹۵ – فراخوان دانشگاه جامع علمی کاربردی استان خراسان شمالی

دانشگاه جامع علمی کاربردی استان خراسان شمالی به منظور شناسائی و تأمین مدرسان دوره های علمی کاربردی از بین افراد بومی متخصص و مجرب واجد شرایط و علاقه­مند جهت تدریس دروس تخصصی در رشته­های علمی کاربردی بر اساس حداقل شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.

برای مشاهده متن کامل آگهی اینجا کلیک کنید


۱۲ بهمن ۹۵ – استخدام دانشگاه علمی کاربردی خراسان رضوی

دانشگاه جامع علمی کاربردی استان خراسان رضوی به منظور شناسائی و تأمین مدرسان دوره های علمی کاربردی از بین افراد بومی متخصص و مجرب واجد شرایط و علاقه­مند جهت تدریس دروس تخصصی در رشته ­های علمی کاربردی بر اساس حداقل شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.

برای مشاهده متن کامل آگهی اینجا کلیک کنید


۱۱ بهمن ۹۵ – استخدام دانشگاه علمی کاربردی کرمانشاه

دانشگاه جامع علمی کاربردی استان کرمانشاه، به منظور شناسائی و تأمین مدرسان دوره های علمی کاربردی از بین افراد بومی متخصص و مجربواجد شرایط و علاقه­مند جهت تدریس دروس تخصصی در رشته ­های علمی کاربردی بر اساس حداقل شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.

برای مشاهده متن کامل آگهی اینجا کلیک کنید


۱۰ بهمن ۹۵ – استخدام دانشگاه جامع علمی کاربردی خراسان جنوبی

دانشگاه جامع علمی کاربردی استان خراسان جنوبی به منظور شناسائی و تأمین مدرسان دوره های علمی کاربردی از بین افراد بومی متخصص و مجرب واجد شرایط و علاقه مندجهت تدریس دروس تخصصی در رشته های علمی کاربردی بر اساس حداقل شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.

برای مشاهده متن کامل آگهی اینجا کلیک کنید


۱۰ بهمن ۹۵ – استخدام دانشگاه جامع علمی کاربردی کهگیلویه و بویراحمد

برای تدریس دروس تخصصی رشته های علمی-کاربردی دانشگاه جامع علمی کاربردی استان کهگیلویه و بویراحمد به منظور شناسائی و تأمین مدرسان دوره های علمی کاربردی از بین افراد بومی متخصص و مجرب واجد شرایط و علاقه­ مند جهت تدریس دروس تخصصی در رشته­ های علمی کاربردی بر اساس حداقل شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.

برای مشاهده متن کامل آگهی اینجا کلیک کنید


۱۰ بهمن ۹۵ – استخدام دانشگاه جامع علمی کاربردی فارس

بدینوسیله به اطلاع می رساند که دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد استان فارس جهت تکمیل کادر مدرسین خود در رشته های مرتبط با گروه های تحصیلی مدیریت و خدمات اجتماعی ، صنعت و فرهنگ و هنر در صورت نیاز مراکز آموزشی این واحد استانی از بین افراد بومی دارای مدرک کارشناسی ارشد و بالاتر مدرس حق التدریس می پذیرد.

برای مشاهده متن کامل آگهی اینجا کلیک کنید


۱۰ بهمن ۹۵ – استخدام دانشگاه جامع علمی کاربردی زنجان

دانشگاه جامع علمی کاربردی استان زنجان به منظور شناسائی و تأمین مدرسان دوره های علمی کاربردی از بین افراد بومی متخصص و مجرب واجد شرایط و علاقه­ مند جهت تدریس دروس تخصصی در رشته­های علمی کاربردی بر اساس حداقل شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.

برای مشاهده متن کامل آگهی اینجا کلیک کنید


۹ بهمن ۹۵ – فراخوان دانشگاه جامع علمی کاربردی استان قزوین

دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد استان قزوین به منظور شناسائی و تأمین مدرسان دوره‌های علمی کاربردی از بین افراد بومی، متخصص و مجرب واجد شرایط و علاقه­ مند به تدریس دروس تخصصی در رشته ­های علمی کاربردی بر اساس حداقل شرایط ذیل دعوت به همکاری می‌نماید.

برای مشاهده متن کامل آگهی اینجا کلیک کنید


۶ بهمن ۹۵ – فراخوان دانشگاه جامع علمی کاربردی استان کردستان

متقاضیان باید برای اطلاع از عناوین رشته های تحصیلی مورد نیاز و سایر شرایط شرکت در این فراخوان به پرتال دانشگاه جامع علمی کاربردی استان کردستان مراجعه کنند، شایان ذکر است شرکت در این فراخوان هیچگونه تعهد استخدامی و یا جذب را برای این دانشگاه نخواهد داشت و مدرسین تنها به صورت حق التدریس بکارگیری خواهند شد

برای مشاهده متن کامل آگهی اینجا کلیک کنید


۶ بهمن ۹۵ – فراخوان دانشگاه جامع علمی کاربردی استان هرمزگان

دانشگاه جامع علمی کاربردی استان هرمزگان به منظور شناسائی و تأمین مدرسان دوره های علمی کاربردی از بین افراد بومی متخصص و مجرب واجد شرایط و علاقه­مند جهت تدریس دروس تخصصی در رشته­های علمی کاربردی بر اساس حداقل شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.

برای مشاهده متن کامل آگهی اینجا کلیک کنید


خبر ۶ بهمن ۹۵ – آغاز فرآیند جذب مدرسان دانشگاه علمی کاربردی از امروز

خبرگزاری مهر: معاون آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی گفت: فرآیند جذب مدرسان برای واحدهای استانی این دانشگاه از امروز ۶ بهمن ماه آغاز می شود.

برای مشاهده متن کامل خبر اینجا کلیک نمایید


خبر ۱۲ تیر ۹۵ – استخدام مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر همدان

مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد یک همدان جهت تکمیل بانک اطلاعاتی مدرسان حق التدریس ترم مهر ۹۵ از دارندگان مدارک ذیل با دارا بودن شرایط ، فقط به صورت حق التدریس دعوت به همکاری می نماید.

 برای مشاهده متن کامل خبر اینجا کلیک نمایید


خبر ۲۱ اردیبهشت ۹۵ – افزایش رشته‌های جدید با هدف اشتغال زایی در دانشگاه علمی کاربردی

باشگاه خبرنگاران جوان : رییس دانشگاه جامع علمی کاربردی از راه اندازی رشته های جدید با هدف افزایش شغل در این دانشگاه خبر داد.

 برای مشاهده متن کامل خبر اینجا کلیک نمایید


خبر ۱۸ اردیبهشت ۹۵ – علمی کاربردی ها بدون نیاز به دستگاههای دولتی شاغل می شوند

باشگاه خبرنگاران جوان : معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه علمی کاربردی گفت: دانشجویان دانشگاه علمی کاربردی بدون نیاز به دستگاههای دولتی وارد بازار کار می شوند.
بهزاد بهرامی نسب معاون فرهنگی اجتماعی دانشگاه علمی کاربردی در گفت و گو با خبرنگار حوزه دانشگاهی  گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به نظام مهارتی این دانشگاه، اظهار داشت: برنامه های درسی دانشگاه علمی کابردی بر مبنای اقتصاد مقاومتی طراحی شده است. همچنین سرفصل های این دانشگاه به گونه ای است که دانشجویان بدون نیاز به دستگاه های دولتی وارد بازار کار شوند.

 برای مشاهده متن کامل خبر اینجا کلیک نمایید


خبر ۳۱ فروردین ۹۵ – ۷۸ درصد فارع‌التحصیلان دانشگاه جامع علمی کاربردی شاغل هستن

خبرگزاری تسنیم : رئیس دانشگاه جامع علمی ‌کاربردی گفت: تاکنون یک‌میلیون و۲۰۰ هزار نفر از این دانشگاه فارغ‌التحصیل شده‌اند که ۷۸ درصد از این افراد شاغل هستند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از بوشهر، محمدعلی اخباری بعدازظهر امروز در جمع خبرنگاران در بوشهر با بیان اینکه دانشگاه جامع علمی کاربردی بزرگ‌ترین دانشگاه نظام مهارتی است اظهار داشت: در بین دانشگاه‌های مختلف در ایران دانشگاه جامع علمی کاربردی بزرگ‌ترین دانشگاه نظام مهارتی است.

 برای مشاهده متن کامل خبر اینجا کلیک نمایید


خبر ۲۴ اسفند ۹۴ – دانشگاه جامع علمی کاربردی رابطه استخدامی با مدرسان آن ندارد

خبرگزاری صدا و سیما : محمد اخباری گفت: دانشگاه علمی کاربردی هیچ نوع رابطه استخدامی با مدرسان این دانشگاه ندارد.

 برای مشاهده متن کامل خبر اینجا کلیک نمایید


خبر ۲۳ اسفند ۹۴ – آغاز ثبت نام پذیرفته شدگان کاردانی های علمی کاربردی از ۱۴ فروردین

خبرگزاری مهر : ثبت نام پذیرفته‌ شدگان رشته‌های ‌متمرکز و معرفی شدگان رشته های نیمه‌متمرکز دوره‌ های کاردانی فنی و کاردانی حرفه‌ای دانشگاه جامع علمی ـ‌ کاربردی از ۱۴ فروردین ۹۵ آغاز می شود.

 برای مشاهده متن کامل خبر اینجا کلیک نمایید


خبر ۲۲ اسفند ۹۴ – امروز، اعلام اسامی پذیرفته شدگان دوره‌های کاردانی فنی و حرفه‌ای

خبرگزاری ایسنا : مشاور عالی سازمان سنجش – آموزش کشور از انتشار فهرست اسامی پذیرفته شدگان نهایی رشته‌های کاردانی فنی و کاردانی حرفه‌ای نظام آموزش مهارتی دانشگاه جامع علمی کاربردی از عصر امروز خبر داد.

 برای مشاهده متن کامل خبر اینجا کلیک نمایید


خبر ۱۷ بهمن ۹۴ – مهلت ثبت‌نام در دوره‌های کاردانی دانشگاه علمی‌کاربردی تا ۲۰ بهمن‌ماه

خبرگزاری فارس : مهلت ثبت‌نام برای شرکت در پذیرش دوره‌های کاردانی فنی و کاردانی حرفه‌ای نظام آموزش مهارتی دانشگاه جامع علمی کاربردی تا ۲۰ بهمن‌ماه است و ۳۰۵ هزار و ۳۳۲ نفر در این دوره‌ها پذیرش می‌شوند.

 برای مشاهده متن کامل خبر اینجا کلیک نمایید


خبر ۲۸ آذر ۹۴ – جذب متقاضیان استخدام قراردادی در دانشگاه علمی کاربردی دماوند

خبرگزاری فارس : سحر رحیمیان امروز در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری فارس در شرق استان تهران اظهار کرد: مطابق رویه هر سال فرآیند جذب و به‌کارگیری کارکنان اداری و پشتیبانی دانشگاه علمی کاربردی دماوند در نیمه دوم سال از ۲۸ آذرماه آغاز شد.
وی افزود: همه‌ساله در دو بازه زمانی اردیبهشت‌ماه و آذرماه دانشگاه علمی کاربردی دماوند جهت تأمین منابع انسانی خود در حوزه‌های مختلف اداری، آموزشی و پشتیبانی اقدام به انتشار فراخوان دعوت به همکاری به صورت قراردادی می‌کند.

 برای مشاهده متن کامل خبر اینجا کلیک نمایید

لطفا برای اطلاعات بیشتر در مورد آگهی فقط با شماره تماس یا ایمیل داده شده در متن آگهی تماس بگیرید نظرات توسط آگهی دهنده بررسی نمیشوند

دیدگاه‌ها بسته شده است.